X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5350
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych - Plan metodyczny lekcji biologii

PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W GIMNAZJUM

Dział: Rozmnażanie się i rozwój organizmów.

Temat lekcji: Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych.

Typ lekcji: wprowadzająca nowy materiał.

Cel ogólny lekcji: Poznanie cyklu rozwojowego roślin okrytonasiennych.

Cele szczegółowe:
Wiadomości:
A – zapamiętanie wiadomości
Uczeń:
- definiuje pojęcia: zapylenie, zapłodnienie, zygota, zarodek, nasiona bielmowe, bezbielmowe
- podaje przykłady różnych sposobów zapylania roślin,
- wymienia typy kwiatostanów,
- wymienia typy owoców
B – zrozumienie wiadomości
- omawia budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej,
- omawia budowę zalążka i woreczka zalążkowego
Umiejętności:
C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
- wskazuje przystosowania roślin do rozsiewania nasion i owoców,
- wyjaśnia, na czym polega proces podwójnego zapłodnienia u okrytonasiennych,
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
- przedstawia sposób powstawania owocu i nasienia na przykładzie wybranego drzewa owocowego,
- opisuje doświadczenie dotyczące warunków kiełkowania nasion.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Metody i techniki nauczania: podająca - pogadanka, elementy wykładu, analiza schematów.

Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, krzyżówka, ilustracje – schematy: budowa kwiatu rośliny okrytonasiennej, budowa zalążka, cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej.

Przebieg lekcji

Część wstępna

1. Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej i wiadomości z ostatniej lekcji.
3. Podanie tematu lekcji i wyjaśnienie celów zajęć.

Część podstawowa

1. Nawiązanie do nowego tematu – nauczyciel przekazuje informacje na temat środowiska życia roślin okrytonasiennych, różnorodności ich form.
2. Uczniowie analizują schemat budowy kwiatu rośliny okrytonasiennej. Nauczyciel wyjaśnia rolę poszczególnych elementów kwiatu.
3. Nauczyciel omawia typy kwiatostanów - na tablicy rysuje rysunki schematyczne, podaje odpowiednie przykłady roślin.
4. Nauczyciel prosi uczniów o podanie przystosowań roślin do wiatropylności i owadopylności.
5. Nauczyciel omawia budowę zalążka. Następnie omawia cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych. Uczniowie analizują odpowiednie rysunki schematyczne.
6. Nauczyciel informuje uczniów, iż będą pracować parami. Rozdaje rozsypanki opisujące przebieg rozmnażania roślin okrytonasiennych i poleca uczniom, aby uporządkowali przebieg poszczególnych etapów we właściwej kolejności. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów, udziela wyjaśnień.
7. Uczniowie analizują schemat budowy nasienia. Wymieniają czynniki niezbędne do kiełkowania nasion. Nauczyciel wyjaśnia pojęcia: nasiona bielmowe i bezbielmowe.
8. Nauczyciel poleca uczniom uzupełnienie tabeli zawierającej informacje na temat sposobów rozsiewania nasion.
9. Nauczyciel omawia podział owoców.

Część podsumowująca

1. Przypomnienie i sprawdzenie stopnia zrozumienia najważniejszych treści lekcji.
Nauczyciel rozdaje uczniom do rozwiązania krzyżówki. Nauczyciel sprawdza i ocenia u wybranych uczniów poprawność wykonanego zadania.

2. Zadanie i objaśnienie pracy domowej.
3. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.