X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5336
Dział: Gimnazjum

Dzień latawca

1. UCZESTNICTWO: III etap, cała szkoła.
2. ORGANIZATORZY:
• nauczyciele: wychowania fizycznego, zajęć plastycznych;
• samorząd szkolny.
3. SOJUSZNICY: wszyscy nauczyciele;
4. CEL OGÓLNY: ukształtowanie postawy wobec spędzania czasu wolnego;
5. CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy;
• potrafi współpracować w zespole;
• potrafi kreatywnie spędzać czas wolny.
6. SPOSOBY REALIZACJI:
• samodzielne zdobywanie wiedzy;
• zajęcia lekcyjne;
• pokaz.
7. ETAPY REALIZACJI:
• ETAP I: rozesłanie zaproszeń i upowszechnienie regulaminu. (załącznik nr 1)
• ETAP II: ocena wykonania i praktyczna latawców w-g znanych kryteriów. (załącznik nr 2)
• ETAP III: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
8. PRZEBIEG „DNIA LATAWCA”:
• 9.00 – rozpoczęcie „Dnia Latawca”;
• 9.15 – konkurs wykonania latawców;
• 9.45 – wymarsz na teren puszczania latawców;
• 10.15 – konkurs lotów latawców;
• 10.45 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

• W razie niepogody odbędzie się tylko konkurs wykonania latawców
po 2 godzinie lekcyjnej na sali gimnastycznej.
• Latawce na salę przynoszą delegacje klas złożone z dwóch uczniów.


mgr Paweł Juszczak
Organizatorzy zapraszają klasę .............
do udziału w obchodach Dnia Latawca, który odbędzie się 00.00.2000 roku.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z dołączonym regulaminem.
Życzymy miłej zabawy i sukcesu.
ORGANIZATORZY

Organizatorzy zapraszają klasę .............
do udziału w obchodach Dnia Latawca, który odbędzie się 00.00.2000 roku.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z dołączonym regulaminem.
Życzymy miłej zabawy i sukcesu.
ORGANIZATORZY
ZAŁĄCZNIK 1

I. W imprezie „Dzień Latawca” może wziąć każda klasa.
II. Uczestnicy muszą przejść kolejne etapy rywalizacji.
ETAP I
1. Każda klasa w dniu 00. 00. 2000 roku otrzymuje zaproszenie
do udziału w Dniu Latawca oraz regulamin uczestnictwa.
2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie klasy do obchodów
Dnia Latawca w terminie do 00. 00. 2000 roku.
3. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas.
4. Materiały do budowy latawców zbierają sami uczestnicy.
5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonania latawca na zajęciach plastycznych pod opieką nauczyciela.
6. Zarówno wygląd jak i rodzaj latawca zależy od uczestników.
ETAP II
1. Dzień Latawca odbędzie się w dniu 00.00.2000 roku.
2. Do konkurencji przystąpią wszystkie zgłoszone klasy.
3. Latawce będą oceniane pod względem:
• wyglądu;
• wysokości lotu.
4. Ocen dokonają komisje złożone z nauczycieli.
5. Za wygląd latawca można będzie zdobyć maksymalnie 15 punktów:
(5 pkt. za trudność konstrukcji, 5 pkt. za kolorystykę, 5 pkt. za efekt wizualny). (zał. nr 3).
6. Wysokość lotu liczona będzie z twierdzenia Pitagorasa: (za każde
1 cm. wysokości wznosu przyznany zostanie 1 punkt).
ETAP III
1. Konkurs wysokości lotu odbędzie się w parku.
2. Każdy zespół otrzyma linkę o długości 20 metrów.
3. Wyznaczony rozbieg wynosi 30 metrów długości.
4. Uczeń ciągnący linkę musi zatrzymać się w wyznaczonej strefie
i odczekać aż latawiec ustabilizuje się.
5. Uczeń wypuszczający latawiec ustawia się bezpośrednio pod nim.
6. Komisja dokona pomiaru odległości ucznia stojącego w linii latawca
od wyznaczonej strefy z dokładnością do 1 centymetra.
Etap IV
Po dokonaniu podsumowania nastąpi ogłoszenie wyników i wyróżnienie najlepszych klas.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY

ZAŁĄCZNIK 2
WYTYCZNE DLA KOMISJI OCENIAJĄCYCH BUDOWĘ LATAWCÓW.

1. Punktacja za trudność wykonania:
• 1 punkt za latawiec płaski kwadratowy;
• 2 punkty za latawiec płaski prostokątny;
• 3 punkty za latawiec płaski o innym kształcie, ale złożony z dwóch listewek;
• 4 punkty za latawiec o budowie sześciokąta;
• 5 punktów za latawiec przestrzenny (skrzynka).
2. Punktacja za kolorystykę:
• 1 punkt za jeden kolor;
• 2 pkt. za dwa kolory;
• 3 pkt. za trzy kolory;
• 4 pkt. za cztery kolory;
• 5 pkt. za pięć i więcej kolorów.
3. Punktacja za efekt wizualny: Komisja dokonuje oceny estetyki wykonania, długości i grubości ogona oraz ogólnego wrażenia.
• Przydzielane są punkty z przedziału od 1 do 5.

ZAŁĄCZNIK 3
LISTA NAUCZYCIELI, KTÓRZY ZOSTALI WYBRANI DO KOMISJI

W ZWIĄZKU Z OBCHODZONYM „DNIEM LATAWCA”.

1. Komisja oceniająca wygląd latawca:

o ................................
o ................................
o ................................


 Punktacja za trudność wykonania:
• 1 punkt za latawiec płaski kwadratowy;
• 2 punkty za latawiec płaski prostokątny;
• 3 punkty za latawiec płaski o innym kształcie, ale złożony
z dwóch listewek;
• 4 punkty za latawiec o budowie sześciokąta;
• 5 punktów za latawiec przestrzenny (skrzynka).
 Punktacja za kolorystykę:
• 1 punkt za jeden kolor;
• 2 pkt. za dwa kolory;
• 3 pkt. za trzy kolory;
• 4 pkt. za cztery kolory;
• 5 pkt. za pięć i więcej kolorów.
 Punktacja za efekt wizualny: Komisja dokonuje oceny estetyki wykonania, długości i grubości ogona oraz ogólnego wrażenia.
• Przydzielane są punkty z przedziału od 1 do 10.

2. Komisja dokonująca pomiaru wysokości lotu latawca:

o .......................................
o .......................................
o .......................................

 Pomiaru dokonujemy w następujący sposób:

h = √20² - b²
Korzystając z twierdzenia Pitagorasa: b to odległość ucznia puszczającego latawiec od ucznia stojącego pod latawcem w linii prostej. 20 to długość linki (uwięzi latawca). h to wyliczona, przybliżona wysokość lotu latawca.

Dla klasy AA
za zajęcie B miejsca
w konkursie
„Święto latawca”
w roku szkolnym 2000/2000

Wychowawca: .............................

Organizatorzy: Dyrektor szkoły:

miejscowość, data...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.