X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5303

Konspekt zajęć rytmiczno - ruchowych: Bawimy się ruchem i rytmem

Program zajęć:

1.Powitanie
2.Zabawa kształcąca wrażliwość na zmiany dynamiki, tempa, rejestru, nastroju pt. „Jajo kurze”
3.Zabawa rytmiczno – ruchowa
4.Zabawa rytmiczna „Kontroler zabawek”
5.„Piosenka z opuszczonymi słowami” – ćwiczenie mające na celu ćwiczenie koncentracji uwagi oraz koordynacji werbalno – ruchowej
6.Zabawa ruchowa wyrabiająca poczucie świadomego ruchu oraz rozwijająca inwencję twórczą
7.Zabawa „Świat wesoły – świat smutny” – wyrażanie emocji poprzez ekspresję mimiczną i ruchową
8.Rozpoznawanie barwy dźwięku instrumentów perkusyjnych
9.Ćwiczenie wyciszające i odreagowujące
10.Zabawa odprężająca „Jeże” – ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne
11.Zakończenie – podsumowanie

Cele ogólne:
•rozwijanie poczucia rytmu
•ćwiczenie koordynacji ruchowej oraz werbalno – ruchowej
•ćwiczenie uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia
•wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, nastroju
•wyrabianie poczucia świadomego ruchu
•wyrabianie umiejętności świadomego rozluźniania i napinania ciała
•rozwijanie koncentracji uwagi
•ćwiczenie umiejętności gospodarowania oddechem
•kształcenie inwencji twórczej (improwizacja ruchowa)
•Rozpoznawanie barwy dźwięku instrumentów perkusyjnych
•Ćwiczenie świadomego wyrażania emocji i rozpoznawania ich u innych osób
Cele szczegółowe:
Dziecko po zakończeniu zajęć potrafi:
•zrealizować ruchem grane na instrumencie ćwierćnuty, ósemki oraz rytm punktowany – bez nazywania wartości rytmicznych
•prawidłowo i sprawnie reagować na polecenia nauczyciela
•prawidłowo reagować na polecenia zmiany tempa, dynamiki, rejestru, nastroju
•rozpoznać barwy dźwięków i podać nazwy poznanych na zajęciach instrumentów perkusyjnych
•zaśpiewać poznane na zajęciach piosenki wraz z towarzyszącymi im ruchami
Metody:
Zabawy rytmiczne i ruchowe
Forma pracy:
Zbiorowa
Jednostkowa
Środki dydaktyczne:
•Instrumenty perkusyjne, w tym - tamburyno
•Odtwarzacz CD
•Płyta z nagraniem rytmicznej, wesołej muzyki
•Skakanka
•Gitara

Przebieg zajęć:
1.Powitanie
Wszyscy uczestnicy siedzą w kręgu. Prowadzący wita dzieci trzymając w ręku wybrany instrument perkusyjny (np. marakas, tamburyno). Instrument przechodzi z rąk do rąk – każde dziecko oznajmia pozostałym, jak się czuje i stara się przedstawić swoje samopoczucie za pomocą instrumentu.

2.Zabawa „Jajo kurze”
Dzieci stojąc w kręgu śpiewają piosenkę z towarzyszeniem ruchu, którą uczy ich prowadzący. Za każdym razem piosenka powinna być śpiewana w inny sposób, z wykorzystaniem zmian dynamicznych, zmian tempa, rejestru lub nastroju.

Tekst piosenki:
„Małe – duże jajo kurze, jajo kurze, jajo kurze
Duże – małe, ogniotrwałe, ogniotrwałe – bęc!
A co? A jak? A to było tak:
Małe – duże...”

3.Zabawa rytmiczno – ruchowa
Prowadzący wybija tamburynem różne rytmy – odpowiednie do marszu (ćwierćnuty), drobnego biegu (ósemki) oraz podskoków (rytm punktowany), przy czym dzieci same powinny dobrać (przy pomocy nauczyciela, jeśli zajdzie taka potrzeba) sposoby poruszania się do poszczególnych rytmów. Gdy tamburyno milknie – dzieci zatrzymują się. Prowadzący wyznacza jedną osobę, która wykonuje dowolny ruch lub naśladuje jakąś czynność, a zadaniem pozostałych dzieci jest dokładne jej naśladowanie. Po ponownym usłyszeniu dźwięku tamburyna uczestnicy zabawy znów poruszają się zgodnie z rytmem. Dalej zabawa toczy się jak wyżej.

4.Zabawa rytmiczna „Kontroler zabawek”
Dzieci wyobrażają sobie, że są zabawkami mechanicznymi w starym magazynie. Prowadzący jest „kontrolerem zabawek”. Przy rytmicznej, wesołej muzyce przechadza się między dziećmi i gdy dotknie któreś z nich, zaczyna ono rytmicznie, „mechanicznie” poruszać dotkniętą częścią ciała (głową, ręką lub nogą). „Kontroler” może również dotknąć kilka części ciała naraz. Gdy dotknie on ponownie ruszającej się kończyny lub głowy, ta nieruchomieje. Zabawa kończy się, gdy wszystkie dzieci ponownie stają nieruchomo.

5.„Piosenka z opuszczonymi słowami”
Prowadzący uczy dzieci metodą „ze słuchu” krótkiej piosenki z towarzyszącymi jej ruchami. Dzieci śpiewają najpierw cały tekst piosenki. Za drugim razem opuszczają słowo „rogi” (ruchy towarzyszące pozostawiamy przez cały czas trwania zabawy). Za następnymi powtórzeniami opuszcza się słowa: „trzy”, „kask” i „mój”.

Tekst piosenki:
„Mój kask – on ma trzy rogi
Trzy rogi ma mój kask
Bo gdyby nie trzy rogi
To nie byłby mój kask”

6.Zabawa ruchowa
Na podłodze leży skakanka dzieląca podłogę na dwie części. Dzieci na dany znak przemieszczają się w kierunku wyznaczonej linii ruchami bardzo powolnymi, jakby ruszały się w „gęstym syropie”. Po dojściu do skakanki pozostałą drogę przebywają w jak najdziwniejszy i śmieszny sposób.

7.Zabawa „świat wesoły – świat smutny”
Prowadzący z jeszcze jedną osobą (np. z wybranym dzieckiem) formują w powietrzu skakankę na kształt „koła”. Jest to zaczarowane przejście do wesołego lub smutnego świata. Zadaniem dzieci po przejściu przez skakankę jest przedstawienie tylko ruchem i mimiką – atmosfery danego świata.

8.Rozpoznawanie barwy dźwięku instrumentów perkusyjnych
Dzieci siedzą w kręgu, zwrócone twarzami na zewnątrz koła. W środku kręgu znajduje się kilka instrumentów perkusyjnych, wcześniej przedstawionych (nazwa i brzmienie) przez prowadzącego. Dzieci zamykają oczy, podczas gdy nauczyciel wydobywa z trzech - czterech kolejnych, wybranych przez siebie instrumentów, stosunkowo krótko trwające dźwięki. Następnie dzieci odwracają się, a jedno chętne dziecko próbuje odtworzyć kolejność i sposób wydobycia dźwięków.

9.Ćwiczenie wyciszające i odreagowujące
Wszyscy ustawiają się w kole trzymając się za ręce. Od pozycji w przysiadzie unoszą się coraz wyżej, a na końcu wysoko wyskakują w górę. Ruchom tym towarzyszy płynne i długie wymawianie głoski „o” – od bardzo cichego, poprzez stopniowe zgłaśnianie aż do jak najgłośniejszego wykrzyczenia słowa „hej!” lub swojego imienia. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.

10.Zabawa odprężająca „Jeże”
Przy cichym akompaniamencie dzieci wędrują po sali na czworakach. Na głośny sygnał zwijają się w kłębki jak jeże – klękają na obu kolanach, chowają głowę obejmując ją ramionami, mocno wyprężają plecy. Pozostają w tej pozycji do chwili ustania sygnału, po czym drepczą na czworakach, jak poprzednio. Po zabawie należy dać dzieciom do wykonania zadanie wymagające wyciągnięcia się w górę i wyprostowania całego ciała, np. zrywanie jabłek, sięganie po jakiś przedmiot na najwyższą półkę lub kilkakrotne klaśnięcie wysoko nad głową z jednoczesnym skokiem w górę.

11.Zakończenie – podsumowanie
Uczestnicy zajęć siedzą w kręgu, każdy po kolei ma okazję powiedzieć krótko o swoich wrażeniach z zajęć, o tym, co się najbardziej podobało, czy też w jakim ćwiczeniu nie czuli się najlepiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.