X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5290
Dział: Gimnazjum

Lekcja języka angielskiego w pierwszej klasie gimnazjum z uwzględnieniem metod aktywizujących

Temat lekcji: The present perfect tense – wprowadznie.

Cele lekcji:
Cel główny: zapoznanie z ze sposobem użycia i odmiany czasowników w czasie Present Perfect.
Cele operacyjne:
Uczniowie:
1. znają sposób użycia czasu Present perfect
2. potrafią odmienić czasowniki w czasie Present perfect
3. stosują czas Present perfect w wypowiedziach ustnych
4. aktywnie współuczestniczą w pracy zespołowej

Przebieg lekcji

I. Czynności wstępne

II. Rozgrzewka językowa ( nawiązanie do materiału, który zostanie wprowadzony):
T → S1 Who is on duty today? Go to the blackboard and clean it. Now write the date.
T → S2 It’s too hot in the classroom. Could you open the window please?
T → S3 Pete, you’re talking all the time! Stop talking!

III. Prezentacja nowego materiału – The Present Perfect Tense

T → Ss: Look at the blackboard. Is it clean? Yes, it is because Tom has cleaned it.
What is there in the top right –hand corner of the blackboard? There is a date. Tom has written it.
Is it hot in the classroom? No, it isn’t because Kate has opened the window.
And look at Pete! He has stopped talking!

( nauczyciel zapisuje podkreślone zdania na tablicy )

IV. Zapoznanie ze sposobem użycia i odmianą czasowników w czasie Present Perfect.
( uczniowie sami wyciągają wnioski i określają sposób użycia i odmiany czasowników w czasie Present Perfect)

V. Utrwalenie użycia czasu Present Perfect:

1. What has he/ she done?
e.g. T→ S1 Tom, close your book!
Ss→ T Tom has closed his book.

2 Mr. Brown has mixed up some places of interest in our country. Correct his mistakes.
e.g. I have been to Wawel in Warsaw.

3. Complete the following situations:
e.g. Magda is closing the window. Now it is closed.
Magda has closed the window.

4. Respond the statements and make them real by adding “already”, “just”, “yet”.
e.g. S1 I have finished school.
S2 I haven’t finished school yet.

5. Express your surprise:
e.g. T: Pete has read all the books by Jack London.
Ss: Has he really read all the books by Jack London?

6. Guess what your classmate has just done outside the door.

7. Criticize the statements and offer some more information.
e.g. T: Pete has won the first prize in the school competition.
Ss: Pete hasn’t won the first prize. He hasn’t taken part in it. He is ill.

8. Ask your deskmate if he/she has ever done the action you are doing now.
e.g. S1: I am writing a letter to my friend in England.
Have you ever written a letter to England?
S2: No, I haven’t. I have a penfriend in Poland.

9. Make short episodes on your going shopping using the following sentences.
e.g. Where have you bought this nice hat?
I like it very much, etc.

10 Listen to the dialogue. Then make up your own dialogues on analogy.
A: Hello, Kate. What are you doing?
K: I’m cleaning the room.
A: I have already cleaned my room and I can come and help you.
K: Don’t trouble. I have already cleaned the carpet, dusted the sideboard, the piano and the chairs. Now I’m going to wash the floor. See you later.
A: So long!

11. What has changed ? – a grammar game.( Nauczyciel rozkłada wiele rozmaitych przedmiotów na swoim biurku. Uczeń zapamiętuje ich położenie i się odwraca. W tym czasie nauczyciel coś zabiera z biurka, a coś dodaje lub zmienia położenie przedmiotów)
Eg. T: What has changed on the table?
Ss: You have put a watch on the table.etc.

VI. Podsumowanie

VII. Zadanie pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.