X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5278
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z zajęć przygotowujących do egzaminu z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów klas III

Sprawozdanie z zajęć przygotowujących do egzaminu
z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
dla uczniów klas III
Publicznego Gimnazjum w Raciążu

Zajęcia kierowane są do uczniów klas III gimnazjum. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji matematyki, aby dokładniej przygotować ich do egzaminu zewnętrznego w części matematyczno – przyrodniczej. W I semestrze roku szkolnego 2008/09 zajęcia odbywały się raz w tygodniu w poniedziałki w wymiarze 1 godziny i miały charakter konsultacji. Są to zajęcia pozalekcyjne, na które zapisanych jest 45 uczniów. W I semestrze odbyło się 18 spotkań.
Zajęcia mają na celu lepsze poznanie standardów egzaminacyjnych, oswojenie ucznia z typami zadań stosowanych na egzaminie i różnymi sposobami ich rozwiązywania oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności poznanych na lekcjach. Czas poświęciliśmy, więc na rozwiązywanie testów realizujących standardy wymagań egzaminacyjnych.
Doskonaliłam z uczniami umiejętność stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu oraz umiejętność właściwego odczytywania poleceń, uwrażliwiałam ich na udzielanie trafnych odpowiedzi, zgodnych z treścią zadania oraz sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów. Szczególną uwagę zwracałam również na zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Zapoznałam uczniów ze sposobami rozwiązywania tych zadań, jak również zadań zamkniętych.
Ponadto kształciliśmy nawyk systematycznej pracy i umiejętność planowania pracy. Zapoznałam uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego.
Warto dodać, że uczniowie w zdecydowanej większości bardzo chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, choć w każdej klasie byli też i tacy, którzy z nich nie korzystali. Uczniowie ci mają lekceważący stosunek do zajęć obowiązkowych, a tym bardziej do zajęć dodatkowych. Uczniowie biorący udział w zajęciach angażowali się w samodzielną pracę nad testami, z uwagą przyjmowali wszelkie wskazówki umożliwiające im właściwe zrozumienie i wykonanie przykładowych zadań egzaminacyjnych.
Wyżej wymienione cele będą również realizowane w II semestrze. Na zakończenie z przykrością należy stwierdzić, iż jedna godzina lekcyjna to zdecydowanie za mało, aby w ciągu kilku miesięcy powtórzyć z uczniami trzy letni okres nauki.

........................................
(podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.