X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 526
Przesłano:

"List do wiosny". Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

Blok tematyczny: Już wiosna

Temat dnia: Przyszła do nas wiosna – piszemy listy.

Cele operacyjne:

Uczeń

- prawidłowo układa zdania na określony temat,
- potrafi prowadzić dialog (wywiad),
- stosuje zasady obowiązujące przy pisaniu listu,
- redaguje samodzielnie list,
- mnoży i dzieli w zakresie 50 i rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- projektuje wzór na papier listowy

Metody pracy: słowne, oglądowe, praktycznego działania

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: rozsypanka sylabowa (na odwrocie iloczyny liczb), tekst wiersza
„List do wiosny”, nagrania utworów „Wiosna” i
„Poranek” A. Vivaldiego i E. Griega, tekst zadań z treścią,
kolorowani matematyczne, rozsypanka z elementami budowy listu, tekst listu z lukami i rozsypaną zdaniową, opaski na głowę z elementami wiosennymi, dziewczynka przebrana za wiosnę w zielono – żółtej sukience z wiankiem kwiatów na głowie, w ręce ma gałązki forsycji i bazi, a na nich sylwetki wiosennych ptaków.

Przebieg zajęć

1. Wiosenne przywitanie – uczennice wypowiadają słowa powitania z uczuciem radości, zadowolenia, przybierając wiosenne nazwy kwiatów.
2. Uczniowie rozwiązują zagadki o wiośnie, aby otrzymać sylabę do
hasła:
Wi – ta – my wios – nę.

- Jaki kolczasty zwierz obudził się na wiosnę też? (jeż) – nę
- Przylatuje wiosną, ma nakrapiany fraczek, to przecież …
(szpaczek) – my
- Mleczka nie piją, myszek nie jedzą, te bure kotki na wierzbie siedzą
(bazie) – wios
- Gniazdo z błota lepi pod dachem, przylatuje wiosną, by odfrunąć latem
(jaskółka)
- wi
- W tej krótkiej nazwie kwiatów mieszczą się sanki (sasanki) –
ta

3. Formułowanie pytań do rozmowy z wiosną.

4. Wymyślanie zaklęcia przywołującego przyjście wiosny – giełda
pomysłów.

5. Wejście pani Wiosny do klasy – uczniowie prowadzą z nią dialog.6. Pożegnanie gościa piosenką „Hej wiosna”.

7. Odczytanie wiersza „List do wiosny” przez nauczyciela.
a) sprawdzenie zrozumienia treści:
Kto mógł napisać ten list?
O czym autor pisał w liście?
Kto jest adresatem tego listu?
Jak nazywamy osobę, która pisze list do kogoś?

8. Układanie kartoników z iloczynami w porządku rosnącym, odwrócenie i
odczytanie hasła (Piszemy list do pani Wiosny).

9. Prezentacja wzoru listu na tablicy (omówienie sposobu rozmieszczania
elementów listu, przypomnienie stosowania wielkiej litery w zwrotach
grzecznościowych, proponowanie zwrotów stosowanych w nagłówku listu.

10. Ciche czytanie wyrazów zgromadzonych w „banku słówek wiosennych

na poprzednich zajęciach (uzupełnianie nowymi wyrazami,
analiza ortograficzna
trudnych wyrazów)

11. Redagowanie listu.
I poziom – pisze samodzielnie, II poziom – układa zdania z
rozsypani zdaniowej
III poziom – dobiera wyrazy z rozsypani i uzupełnia nimi luki w
zdaniach

12. Oglądanie ozdobnych papierów listowych i projektowanie wzorów na
swoich listach.

13. Spotkanie w kręgu (oglądanie szaty graficznej listów, odczytywanie
treści,
wspólna ocena i wybór najlepszych i starannie napisanych do zawieszenia na
tablicy.

14. Słuchanie nagrania „Wiosna” Vivaldiego –
improwizowanie swobodnymi ruchami nastroju i charakteru słuchanej muzyki.

15. Zabawa dydaktyczna – „P o s z u k a j s w ó j w y n i
k ” (na dywanie leżą kartoniki z wynikami, każde dziecko dostało
kartonik z iloczynem lub iloczasem dwóch liczb; na sygnał musi odszukać
swój wynik).

16. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

zadanie 1.
Na ……………. gałązkach forsycji było po
………. kwiatów.
Ile kwiatów było na wszystkich gałązkach?
(uzupełnianie luk w zadaniu (na podstawie rysunku)

Zadanie 2.
W kwiaciarni było 40 żonkili, wstawiono je po 5 sztuk do każdego
wazonika.
Ułóż pytanie, przedstaw rozwiązanie na grafie.

17. Utrwalanie obliczania iloczynów i ilorazów liczb na kolorowance
matematycznej.


18. Wysłuchanie utworu muzycznego Poranek” E. Griega.
(na tle utworu improwizacje ruchowe do podanego komentarza; dzieci
nakładają opaski z symbolami wiosny)

19. Tworzenie kręgu i podsumowanie zajęć.

20. Praca domowa
(Wykonaj polecenie: Narysuj wiosnę, która gościła w klasie)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.