X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5254

Karty samooceny uczniów kl. I - III

Imię i nazwisko ........................................

UMIEJĘTNOŚCI – SAMOOCENA UCZNIA KL. I PO I SEMESTRZE

bardzo
dobrze
dobrze słabo

Znam litery drukowane
Znam litery pisane
Czytam całymi wyrazami
Układam rozsypanki
Czytam ze zrozumieniem
Odpowiadam na pytania
Słucham
Piszę litery
Piszę wyrazy
Utrzymuję pismo w liniach
Przepisuję
Utrzymuję w czystości zeszyty
Potrafię zapisać liczby do 10
Dodaję i odejmuję do 10
Rozwiązuję zadania tekstowe
Znam figury geometryczne
Znam swój adres
Znam drogę ze szkoły do domu
Znam zasady przechodzenia przez jezdnię
Dbam o swoją klasę
Rysuję kredkami
Maluję pędzlem
Lepię z plasteliny
Potrafię śpiewać
Potrafię biegać, skakać i grać w piłkę
Przygotowuję się do lekcji
Uważam na lekcji
Pomagam innym
Nawiązuję kontakt z innymi dziećmi
Jaki jestem jako uczeń

bardzo dobrze – (ucz. rysuje) serduszko
dobrze – słoneczko
słabo – gwiazdkęImię i nazwisko ........................................

UMIEJĘTNOŚCI - SAMOOCENA UCZNIA KL. II PO I SEMESTRZE

bardzo dobrze dobrze słabo
Czytam wyrazami
Czytam zdaniami
Czytam głośno ze zrozumieniem
Czytam cicho ze zrozumieniem
Czytam płynnie i poprawnie
Wypowiadam się wyrazami
Wypowiadam się zdaniami
Odpowiadam na zadane pytania
Prawidłowo rozmieszczam tekst na stronicy
Piszę z pamięci
Piszę ze słuchu
Rozpoznaję rzeczowniki
Rozpoznaję czasowniki
Rozpoznaję przymiotniki
Rozpoznaję zdania pytające, oznajmujące i wykrzyknikowe
Dodaję i odejmuje do 20
Mnożę i dzielę do 30
Dodaję i odejmuję do 100
Rozwiązuję zadania tekstowe
Odczytuję godziny na zegarze
Orientuję się w terenie
Dostrzegam zmiany zachodzące w przyrodzie
Znam wybrane rośliny i opiekuję się nimi
Znam wybrane zwierzęta i opiekuję się nimi
Znam i przestrzegam zasady bezpieczeństwa
Wykonuję ćwiczenia gimnastyczne
Chętnie uczestniczę w zabawach
Wykonuję prace plastyczno – techniczne
Potrafię zaśpiewać poznane piosenki
Dbam o swoją klasę
Jestem aktywny na lekcji
Pomagam innym

bardzo dobrze – (ucz. rysuje)serduszko
dobrze - słoneczko
słabo - gwiazdkę

Imię i nazwisko ........................................


UMIEJĘTNOŚCI – SAMOOCENA UCZNIA KL. III PO I SEMESTRZE

bardzo dobrze dobrze słabo
Czytam płynnie zdaniami
Rozumiem cicho czytany tekst
Wypowiadam się w kilku zdaniach na dany temat
Mówię poprawnie
Potrafię opowiedzieć wysłuchany tekst
Udzielam odpowiedzi na pytania
Znam części mowy i potrafię wyróżnić je w tekści
Piszę (staranność)
Piszę z pamięci
Piszę ze słuchu
Zapisuję swoją wypowiedź
Zapisuję liczby do 100
Dodaję i odejmuję w zakresie 100
Znam tabliczkę mnożenia
Znam kolejność wykonywania działań
Rozwiązuję zadania tekstowe
Rozpoznaję wybrane gatunki roślin i zwierząt
Potrafię opisać zmiany zachodzące w przyrodzie
Znam zasady bezpieczeństwa
Wykonuję prace plastyczne różnymi technikami
Posługuję się narzędziami
Śpiewam poznane piosenki
Umiem zapisać i nazwać nuty
Wykonuję ćwiczenia gimnastyczne
Jestem uczniem
Jestem kolegą
Pomagam innym
Dbam o swoją klasę

bardzo dobrze – (ucz. rysuje)serduszko

dobrze – słoneczko

słabo – gwiazdkę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.