X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5221
Przesłano:

Wiosenne kwiaty - scenariusz zajęcia w klasie I

KLASA: I SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie
CZAS TRWANIA: 4 godz.
TEMAT OŚRODKA: WIOSENNE PRZEBUDZENIE
TEMAT DNIA: WIOSENNE KWIATY
ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
CELE OGÓLNE :
poszerzanie słownictwa uczniów o nazwy roślin kwitnących wiosną,
wyrabianie umiejętności ustnego opisywania roślin,
wdrażanie do ochrony roślin dziko rosnących,
kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią,
wyrabianie umiejętności mnożenia,
zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami plastycznymi,
kształcenie sprawności manualnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
SFERA POZNAWCZA:
rozpoznaje i nazywa rośliny kwitnące wiosną,
wymienia poznane nazwy roślin chronionych,
nazywa i wskazuje części rośliny (kwiat, liście, łodyga),
SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
układa puzzle i wymienia oznaki wiosny znajdujące się na obrazkach,
opisuje wygląd roślin kwitnących wiosną,
wyjaśnia i posługuje się pojęciem „rośliny chronione”,
czyta rady „Ekoludka” dotyczące roślin chronionych,
dopasowuje nazwę do obrazka z roślinami kwitnącymi wiosną,
czyta i rozwiązuje zagadki dotyczące wiosennych kwiatów,
zapisuje nazwy wybranych roślin kwitnących wiosną,
rozwiązuje krzyżówkę z nazwami wiosennych kwiatów,
nakleja zdania opisujące przebiśniegi i przepisuje je do zeszytu,
mnoży w zakresie 20,
porządkuje liczby rosnąco,
wymienia liczby parzyste i nieparzyste,
rozwiązuje zadania z treścią na mnożenie do 20,
wykonuje pracę plastyczną posługując się różnymi materiałami ,
dobierze właściwe barwy do wykonywanego przez siebie kwiatka,
śpiewa piosenkę o tematyce wiosennej,
SFERA WYCHOWAWCZA:
uzasadnia dlaczego należy chronić rośliny kwitnące wiosną,
zachowuje porządek w miejscu pracy,
współpracuje w grupie,
uważnie słucha wypowiedzi innych,
METODY:
słowna- rozmowa,
działań praktycznych,
oglądowa,
FORMY PRACY:
zbiorowa,
indywidualna jednolita i zróżnicowana,
grupowa,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
kartoniki z zaszyfrowanym tematem dnia, obrazki i zdjęcia roślin kwitnących wiosną, foliogram z kwiatami wiosennymi, nazwy roślin na paskach papieru, puzzle z obrazkami pokazującymi zwiastuny wiosny, krzyżówka, zagadki, zdania opisujące przebiśniegi, przebiśnieg- (obrazek) do demonstracji budowy rośliny kwiatowej, kaseta z piosenkami wiosennymi, kontury kwiatów wiosennych do wypełnienia różnymi materiałami( plastelina, kulki z bibuły, ), liczmany z kwiatami, dyplomy, kontur wazonu (na tablicę), kartki z zadaniami tekstowymi, kartki z zadaniami – praca zróżnicowana, malowanka matematyczna,
Zapis w dzienniku
Wypowiedzi na temat wiosennych kwiatów na podstawie obrazków, zdjęć, prezentacji multimedialnej oraz zagadek. Odczytywanie nazw znanych roślin kwitnących wiosną, opisywanie ich wyglądu. Wyjaśnianie znaczenia pojęcia „rośliny chronione”. Budowa rośliny kwiatowej na przykładzie przebiśniegu. Mnożenie w zakresie 20. Rozwiązywanie zadań tekstowych.. Utrwalanie poznanych piosenek o wiośnie. Wykonanie na płaszczyźnie wiosennego kwiatka, wypełnianie konturu za pomocą wybranych materiałów.

PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ

1.Czynności organizacyjno – porządkowe przywitanie,
rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania najbardziej aktywni otrzymują dyplom .
Nauczyciel pozdrawia uczniów:
N: pozdrawiam tych, którzy są smutni, pozdrawiam wesołe dzieci, pozdrawiam tych co mają niebieskie oczy i tych co mają piwne oczy - itp.
2.Przypomnienie zwiastunów wiosny. Uczniowie układają puzzle z obrazkami wiosennymi( na odwrocie znajdują się działania matematyczne), wymieniają zwiastuny wiosenne.
3. Nawiązanie do tematu zajęć. Wspólne rozwiązanie łamigłówki z hasłem. Uczniowie wyszukują liczby parzystei nieparzyste i porządkują je rosnąco, odwracają kartoniki i przyczepiają na tablicy, odczytują hasło.
WIO SEN NE KWIA TY
12 14 16 17 19
4. Pokaz na tablicy obrazków roślin kwitnących wiosną. Uczniowie nazywają znane im rośliny, odczytują nazwy znajdujące się na paskach papieru i przyczepiają przy właściwej roślinie.(N. pomaga jeżeli uczniowie nie potrafią nazwać roślin).Wymieniają barwy kwiatów.
krokus, przebiśnieg, przylaszczka, zawilec, sasanka, pierwiosnek, stokrotka, fiołek, tulipan, narcyz, bratek, konwalia,
5.Wyjaśnienie, co to znaczy, że rośliny są pod ochroną.
Uczniowie wypowiadają się , co wiedzą na ten temat.
Następnie odczytują słowa Ekoludka dotyczące roślin chronionych:
Nie wolno ich zrywać, deptać, niszczyć i kupować.
Za zniszczenie roślin chronionych grożą kary.
Rośliny te rzadko występują – grozi im wyginięcie.
Zerwane rośliny szybko więdną.
Nie zrywaj krokusów, przebiśniegów, sasanek, przylaszczek i zawilców – są pod ochroną.
6.Wybieranie z roślin kwitnących wiosną tych, które są pod ochroną. Uczniowie ze zdjęć na tablicy wybierają te ,które przedstawiają rośliny chronione:
krokus, przebiśnieg, sasanka, zawilec, przylaszczka,
7.Rozwiązywanie zagadek o kwiatach wiosennych.
Uczniowie odczytują nazwy kwiatów przedstawionych na zdjęciach w podręczniku, czytają teksty zagadek, dobierają właściwe nazwy:
przylaszczka zawilec pierwiosnek
krokus przebiśnieg sasanka stokrotka
U: zapisują nazwy .
N: zwraca uwagę na trudności ortograficzne.
8.Wspólne śpiewanie piosenki „Wiosenny marsz”.
9.Opisywanie roślin kwitnących wiosną. Uczniowie obserwują zdjęcia w podręczniku, obrazki na tablicy i opisują wybrane rośliny.
N: Jakie są kolory kwiatów tych roślin?
Jak wygląda krokus i sasanka?
Jakie kwiaty ma przebiśnieg? Dlaczego ma taką nazwę?
Jakie części można wyróżnić, patrząc na te rośliny?
10. Poznanie budowy rośliny kwiatowej na przykładzie przebiśniegu.
Uczniowie patrzą na ilustrację przebiśniegu. Odczytują z czego się składa? Wskazują kwiat, łodygę, liście.
Dzieci odklejają rysunek przebiśniegu z wyklejanki i wklejają do zeszytu, naklejają podpisy poszczególnych części roślin.
N: wiesza na tablicy rysunek przebiśniegu z nazwami części rośliny – uczniowie sprawdzają poprawność wykonania zadania.
Uczniowie układają zdania opisujące przebiśnieg z rozsypanki wyrazowej, odczytują je, przyklejają i w domu przepisują do zeszytu.
Nauczyciel zwraca uwagę na trudności ortograficzne występujące w tych zdaniach.
Nauczyciel na następny dzień zbiera zeszyty w celu sprawdzenia poprawności przepisanych zdań.
11.Mnożenie w zakresie 20.Samodzielne uzupełnianie tabelek – karta pracy zad. 1.Uczniowie samodzielnie wpisują wyniki działań na mnożenie do tabelek.
Po wykonaniu zadania odczytują działania w celu sprawdzenia poprawności wykonania.
12. Malowanie ilustracji do podanego działania na mnożenie – zad.2 karta pracy.
Uczniowie malują odpowiednią liczbę kwiatów zgodnie z podanym działaniem. Wybrane dziecko przypina odpowiednią liczbę kwiatów , w rzędach na tablicy.
13.Mnożenie do 20. Łączenie działań z odpowiednim wynikiem – zad. 3karta pracy.
Uczniowie samodzielnie wykonują działania na mnożenie. Łączą działania z właściwymi wynikami.
Wybrani uczniowie wykonują to zadanie na tablicy w celu sprawdzenia.
14.Rozwiązywanie zadań z treścią w zakresie 20 zad. 4,5 i6 karta pracy.
· Mama miała 3 wazony. Do każdego włożyła po 5 kwiatów. Ile kwiatów włożyła mama do wazonów?
Uczniowie odczytują treść zadania, analizują ilustrację, zapisują działanie, uzupełniają odpowiedź.
· Ola wstawiła do 4 wazonów po 3 kwiaty. Ile kwiatów wstawiła Ola?
Uczniowie odczytują treść zadania, wykonują ilustrację, zapisują działanie i odpowiedź.
· W 5 donicach zakwitły po 4 tulipany. Ile tulipanów zakwitło we wszystkich donicach?
Uczniowie odczytują treść zadania zapisują działanie i odpowiedź.
Nauczyciel ilustruje dwa pierwsze zadania na tablicy.
Do wszystkich zadań działania i odpowiedzi zapisuje na tablicy.
15.Samodzielne rozwiązywanie zadania z treścią.
I poziom – rozwiązać zadanie.
W ogródku na 2 grządkach zakwitło po 7 tulipanów. Ile tulipanów zakwitło na grządkach?
Rozwiązanie 2 7 = 14
Odpowiedź: Na grządkach zakwitło 14 tulipanów.
II poziom - ułożyć i zapisać pytanie, rozwiązać zadanie.
W ogródku na 2 grządkach zakwitło po 7 tulipanów.
........................................
Rozwiązanie 2 7 = 14
Odpowiedź: Na grządkach zakwitło 14 tulipanów.
Nauczyciel zbiera kartki z zadaniami w celu sprawdzenia.
16. Wykonanie na płaszczyźnie wiosennego kwiatka, wypełnianie konturu za pomocą wybranych materiałów.
przygotowanie stanowiska pracy, wyjęcie materiałów,
rozdanie konturów kwiatów wiosennych,
rozpoznanie -kontur jakiego kwiatu otrzymała dana para,
dobranie materiału jakim będzie wyklejany dany kwiat,
wybranie właściwego koloru,
zwrócenie uwagi na zachowanie czystości przy wyklejaniu lub malowaniu plasteliną,
wyklejanie kwiatów kulkami z bibuły, kolorowym papierem lub malowanie plasteliną.
sprzątanie stanowisk pracy,
zorganizowanie wystawki prac,
omówienie prac: co sprawiło dzieciom najwięcej trudności, które prace podobają się im i dlaczego.
17. Utrwalenie nazw wiosennych kwiatów.
a)Nauczyciel demonstruje zdjęcia roślin, które kwitną wiosną – prezentacja multimedialna – uczniowie podają ich nazwy.
b)Indywidualne rozwiązywanie krzyżówki. Uczniowie wpisują nazwy kwiatów: tulipan, narcyz, fiołek, stokrotka, bratek. Po wykonanym zadaniu odczytują nazwy kwiatów wpisanych do krzyżówki.
18.Podsumowanie zajęć. Nauczyciel rozdaje uczniom płaskie, papierowe kwiaty (chronione i niechronione). Przyczepia na tablicy kontur wazonu. Uczniowie podają nazwy roślin, które trzymają.
Nauczyciel mówi: jesteście na polanie i w ogrodzie, rośnie tam dużo kwiatów. Które włożymy do wazonu?
Uczniowie wkładają do wazonu tylko kwiaty, które nie są pod ochroną. Pozostałe przyczepiają u dołu tablicy.
19.Ocena najaktywniejszych uczniów – nauczyciel wręcza uczniom dyplomy – przyjaciel kwiatów.
20.Wyjaśnienie pracy domowej – nauczyć się czytać teksty
zagadek o roślinach kwitnących wiosną, pomalować matematyczną malowankę, przepisać zdania z rozsypanki.

BIBLIOGRAFIA
Kitlińska – Pięta H. , Orzechowska Z. – Scenariusze zajęć całodniowych klasa I, część 3. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej – ŻAK Warszawa 2000.
„Matematyka – klasa 1 – karty pracy” OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS” Kraków 2002 r.
Munker B. – „Kwiaty polne i leśne” Wydawnictwo Świat Książki Warszawa 1998r.
„Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt” –Oficyna Wydawnicza MULTIKO Warszawa 1994r.
„Scenariusze zajęć integralnych dla klas I – III” - WOM Poznań 1998 r.
„Zintegrowana edukacja w klasach I – III” – red. E. Misiorna i E. Ziętkiewicz
WOM Poznań 1999 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.