X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5238

Projekt szkolny - Poznajemy kraje Unii Europejskiej

pod hasłem:
Europa – nasz wspólny dom

WSTĘP:
Edukacja europejska powinna być rozpoczęta już na pierwszym etapie kształcenia tak, aby młodzi Europejczycy zdobywali wykształcenie, które rozwijać w nich będzie świadomość opartą na wspólnym dobru, zrozumieniu, tolerancji i wierze w wolność. Wszechstronny rozwój uczniów to wiedza o Europie, jej historii, dziedzictwie kulturowym i różnorodności narodów, które ją tworzą.
Poniższy projekt ma na zadanie zebrać, usystematyzować i zaprezentować informacje na temat krajów należących do Unii Europejskiej.

CELE OGÓLNE:
· popularyzacja wiedzy o integrującej się Europie
· poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi
· kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego
· rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
· kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie
· rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy
· rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach

CELE SZCZEGÓŁOWE:
· uczeń pozna symbole Unii Europejskiej (flaga, hymn, waluta, siedziba władz, cele powstanie UE)
· uczeń pozna symbole narodowe danego państwa (godło, flaga)
· opisze położenie geograficzne państwa
· wyszuka informacje na temat ważniejszych miast i zabytków, atrakcji turystycznych danego państwa
· zapozna się z wybitnymi przedstawicielami świata kultury i nauki w danym państwie, wskaże ich dokonania
· pozna wybrane słowa w danym języku
· wyszuka przepisy kulinarne dla danego kraju
· wykona planszę reprezentującą podstawowe informacje na temat danego kraju
· weźmie udział w przygotowaniu apelu na zakończenie projektu
· wydanie okolicznościowej gazetki
· wykonanie gazetki ściennej przedstawiającej najważniejsze informacje dotyczące krajów należących do Unii Europejskiej

REZULTATY PROJEKTU:
Cele projektu zostaną osiągnięte, gdy dzieci:
· wezmą aktywny udział w realizacji zaplanowanych zadań, czego efektem będą m.in. zgromadzone materiały, plansze informacyjne
· będą potrafiły współpracować w trakcie wykonywania zadań
· wykażą się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności w trakcie konkursów o tematyce europejskiej

TREŚCI REALIZOWANE W PROJEKCIE

Język polski
Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem – selekcja i wybór tekstów z materiałów źródłowych
Godziny wychowawcze
Jestem Polakiem i Europejczykiem – kształtowanie postawy szacunku dla europejskiego dziedzictwa kulturowego
Historia
Godło, hymn i flaga jako symbole narodowe państw. Symbole zjednoczonej Europy – hymn i flaga UE. Poszerzenie wiedzy o wybrane elementy historii państw europejskich.
Język angielski
Zwroty grzecznościowe w różnych językach. Nazwy krajów i flagi w j.angielskim. Tradycje wybranych krajów.
Matematyka
Przeliczanie polskich złotych na obcą walutę.
Informatyka
Wykorzystanie komputera do gromadzenia, porządkowania i opracowywania zdobytych informacji. Korzystanie z Internetu i encyklopedii multimedialnych jako źródeł wiedzy.
Przyroda
Wykorzystanie mapy jako źródła informacji o danym państwie.
Plastyka / Technika
Wykonanie plansz informacyjnych na temat danego państwa. Przygotowanie dekoracji.
Muzyka
Zapoznanie ze słowami i melodią Hymnu UE - ,,Oda do radości”. Śpiewanie hymnu państwowego. Zapoznanie z charakterystycznymi utworami muzycznymi w wybranych państwach.
Wychowanie fizyczne
Uczniowie poznają wybitne osobowości z dziedziny sportu.
Nauczanie zintegrowane
Treści jak wyżej z poszczególnych przedmiotów dopasowane do wieku uczniów.

ROZMIAR PROJEKTU – 10 tygodni: od 2 marca 2009 do 8 maja 2009

UCZESTNICY PROJEKTU:
* uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Chorkówce

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
* za realizację projektu odpowiedzialni są uczniowie oraz nauczyciele wychowawcy przy pomocy nauczyciela – koordynatora.

SPRZYMIERZEŃCY:
* dyrektor szkoły
* chętni rodzice
* wychowawcy, nauczyciele

SPOSÓB PRACY:
- praca zespołów klasowych, praca grupowa w obrębie zespołów klasowych
- praca w obrębie Szkolnego Klubu Europejskiego


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

L.p.
Etapy pracy
Formy i środki realizacji
Termin
Odpowiedzialny

1 Wprowadzenie uczniów do tematu Zajęcia dydaktyczne przedstawiające założenia projektu a także prelekcja pt: ,,Jestem Polakiem i Europejczykiem” 2 - 6 marzec wychowawcy
2 Gromadzenie materiałów na temat danego państwa Zbieranie zdjęć, ilustracji, wycinków prasowych, dostępnych opracowań marzec/kwiecień p.Katarzyna Kruszelnicka-Kut
3 Prezentacja najważniejszych informacji dotyczących UE Wykonanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym marzec p. Katarzyna Kruszelnicka-Kut
4 Dalsze wdrażanie do tematu Zajęcia dydaktyczne na temat: ,,Unia Europejska i jej symbole”.Nauka słów i melodii hymnu UE (klasy IV – VI) marzec p. Barbara Borekp. Agata Samborowska-Zajdel
5 Selekcja informacji i dobór materiałów Wybór formy artystycznej prezentacji, opracowanie scenariusza apelu z okazji Dnia Europejskiego, wybór utworów muzycznych, dalsza konkretyzacja i przydział zadań marzec/kwiecień Wychowawcy klasp. Katarzyna Kruszelnicka-Kut
6 Przygotowanie formy finalnej Zaprojektowanie i wykonanie plansz informacyjnych na temat danego kraju.Przygotowania do apelu.Opracowanie pytań do konkursu wiedzy o krajach UE (kategoria I-III, IV – VI) kwiecień p. Katarzyna Kruszelnicka-Kut członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego
7 Prezentacja państw Wystawa plansz informacyjnych dotyczących wszystkich krajów członkowskich.Uroczysty apel poprzedzający Dzień Europejski przypadający 9 maja Konkurs wiedzy o krajach UE*kategoria młodsza – klasy I – III* kategoria starsza – klasy IV - VI 24 kwiecień7 maj8 maj p.Katarzyna Kruszelnicka-Kut p. Renata Michalczyk
8 Podsumowanie wiedzy o krajach UE Wydanie gazetki okolicznościowej przedstawiającej państwa UE maj p. Barbara Borek p. Zofia Abramek p. Katarzyna Kruszelnicka-Kut

KRYTERIA OCENY:
Uczniowie otrzymują oceny za wykonane zadania zgodnie z WSO ze szczególnym uwzględnieniem następujących umiejętności:
- zaangażowanie i aktywny udział w realizacji przewidzianych zadań
- umiejętność współpracy i współdziałania w grupie
- umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy przy pozyskiwaniu informacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.