X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5233
Przesłano:

Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu i nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego

KONTRAKT POMIĘDZY OPIEKUNEM STAŻU I NAUCZYCIELEM UBIEGAJĄCYM SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel stażysta: mgr Katarzyna Kruszelnicka-Kut
Opiekun stażu:

I. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU
1. Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego
2. Pomoc w przygotowaniu Planu Rozwoju Zawodowego
3. Spotkania instruktażowe (konsultacje)
4. Prowadzenie zajęć otwartych i ich omawianie
5. Wskazywanie fachowej literatury
6. Zachęcanie do stosowania technologii komputerowej
7. Pomoc w konstruowaniu narzędzi badawczych, autorefleksji i dokonywaniu samooceny
8. Systematyczny nadzór nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego
9. Pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji stażu

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA STAŻYSTY
1. Zapoznanie się z procedurami awansu i opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
3. Uczestnictwo w WDN (np. praca w zespole przedmiotowym)
4. Śledzenie na bieżąco literatury fachowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowoczesne metody kształcenia
5. Realizacja i systematyczne dokumentowanie zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego
6. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych (ankiety)
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu

III. KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO STAŻYSTY
1. Doskonalenie warsztatu pracy
2. Znajomość przepisów oświatowych
3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły i środowiska lokalnego
4. Stopień realizacji zadań w Planie Rozwoju Zawodowego
5. Znajomość i stosowanie technologii informatycznych i medialnych
6. Znajomość wybranych zagadnień z psychologii i pedagogiki oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce
7. Współpraca z opiekunem stażu

IV. ZASADY WZAJEMNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ
1. Cykliczne spotkania (przynajmniej raz w miesiącu) na konsultacjach
2. Zaufanie, szczerość, życzliwość, dyskrecja i wzajemny szacunek („Krytyczny przyjaciel”)
3. Otwartość na problemy i trudności nauczyciela stażysty
4. Doradzanie, a nie krytykowanie


Opiekun stażu Nauczyciel stażysta

.................... ........... ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.