X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5200
Dział: Gimnazjum

Władza ustawodawcza w Polsce - sejm i senat - Konspekt lekcji WOS w klasie I gimnazjum

Temat: Władza ustawodawcza w Polsce – sejm i senat
Czas trwania: 45 minut

Metody:
• wykład
• praca pod kierunkiem nauczyciela
• praca z podręcznikiem
Środki dydaktyczne:
• Podręcznik
• Materiały pomocnicze
Cele operacyjne:
• Uczeń rozumie:
o Pojęcia: władza ustawodawcza, prawo wyborcze, sejm, senat, Zgromadzenie Narodowe, klub poselski, koło poselskie, immunitet parlamentarny, mandat

• Uczeń wie: jakie są organy władzy ustawodawczej w Polsce
• Uczeń zna: zasady prawa wyborczego
• Uczeń potrafi:
o opisać w jaki sposób wybierani są członkowie sejmu i senatu w Polsce
o opisać przypadki w których zwoływane jest Zgromadzenie Narodowe

Przebieg lekcji:

Czynności wstępne: sprawdzenie obecności, zapisanie tematu do dziennika
• Rekapitulacja wtórna
• Nawiązanie do nowego tematu

Część właściwa:
• Nauczyciel omawia czym jest władza ustawodawcza, jakie jej są kompetencje. Przedstawia podział władzy ustawodawczej w Polsce na Sejm i Senat.
• Nauczyciel zapoznaje uczniów z podstawowymi faktami dotyczącymi sejmu i senatu (skład, sposób wyboru posłów i senatorów, czas trwania kadencji)
• Uczniowie na podstawie podręcznika omawiają kompetencje Sejmu i Senatu.
Nauczyciel przedstawia uczniom czym jest Zgromadzenie Narodowe i jakie są jego kompetencje
• Nauczyciel omawia zasady na jakich odbywają się wybory do Sejmu i Senatu (zasada powszechności, równości, bezpośredniości, proporcjonalności, wyborów większościowych, tajności).
• Podczas omawiania zasady powszechności nauczyciel poleca uczniom by na podstawie podręcznika (s.65) przedstawili kto posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
• Nauczyciel przekazuje uczniom pomoc dydaktyczną - tekst z opisem organów sejmu i ich kompetencji, z poleceniem wklejenia go do zeszytu.
• Uczniowie wraz z nauczycielem konstruują notatkę z lekcji

Rekapitulacja pierwotna: uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące Sejmu i Senatu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.