X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51832
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Przyjęcie uczniów klasy I do grona czytelników biblioteki szkolnej. Scenariusz zajęć - biblioteka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Czas: 45 min.
Temat:
Przyjęcie uczniów klasy I do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Cele kształcenia
Ogólne:
- zapoznanie dzieci z biblioteką szkolną oraz z jej zbiorami
przeznaczonymi dla uczniów klasy pierwszej,
- zapoznanie z zasadami korzystania z bibliotek
- znajomość regulaminu biblioteki szkolnej
- przygotowanie do samodzielnego wyboru książki
- wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek

Operacyjne (szczegółowe):
Uczeń wie:
- co to jest i jak wygląda biblioteka,
- jak dotrzeć do poszukiwanej książki,
- zna regulamin biblioteki,
- wie w jakim czasie może korzystać z biblioteki szkolnej.

Uczeń rozumie:
- jakie znaczenie ma katalog książek,
- dlaczego wypożyczmy książki.

Uczeń potrafi:
- wypożyczyć książkę,
- odszukać pułki z pozycjami dla uczniów klasy I.
Wychowawcze:
- dbanie o książki,
- przestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej,
- kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania biblioteki.
Cele w języku ucznia:
- uczeń wie , kiedy jest otwarta biblioteka
- umie zachować się bibliotece
- uczeń wie jak należy szanować książki
- rozumie dlaczego warto czytać
NOCOBEZU
- uczeń wie co to jest biblioteka
- uczeń zna regulamin biblioteki
- uczeń wie w jakim czasie może korzystać z biblioteki szkolnej
-uczeń umie szanować książki
Treści kształcenia:
Wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich
i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie kształcenia
i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.
Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego.
(Rozporządzenie MEN z dnia 14 LUTEGO 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

Metody nauczania:
- metody oglądowe: pokaz,
- metody słowne: opowiadanie, pogadanka,
- metody praktyczne: wybieranie książek w bibliotece , zapoznanie się z działami książek, możliwością wyszukania książek.
- metody aktywizujące: zagadki, układanie puzzli, czytanie przez poszczególnych uczniów.

Formy organizacyjne:
- zajęcia szkolne: praca w bibliotece szkolnej,
- nauczanie grupowe: praca grupowa,
- nauczanie zbiorowe: praca zespołowa,
- praca indywidualna: każde dziecko samo wybiera dla siebie książkę.

Środki dydaktyczne:
- wzrokowe – ilustracje, książki, puzzle, regulamin biblioteki, zbiory
biblioteczne, szary papier, kredki.
- słuchowe –płyty,
- częściowo automatyzujące proces uczenia i nauczania – komputer.

Przebieg zajęć:

Uruchomienie
1. Przywitanie uczniów, zapoznanie uczniów z nazwą biblioteki oraz oprowadzenie po pomieszczeniu – nauczyciel bibliotekarz.

Ukierunkowanie
2. Zasady wypożyczania książek – nauczyciel bibliotekarz:
- w bibliotece należy zachować ciszę,
- co to jest biblioteka i czym się różni od księgarni (wypożyczanie, a nie kupno książek, korzystanie jest bezpłatne)
- plan otwarcia biblioteki wisi na korytarzu przed wejściem do biblioteki na podświetlonej tabliczce (świecąca się tabliczka oznacza, że biblioteka jest czynna),
- czwartek jest dniem zamkniętym dla wypożyczających,
- przy wyborze książek z półki należy używać zakładek,
- przy wypożyczaniu należy podać swoje imię, nazwisko oraz klasę, aby bibliotekarz mógł zapisać książkę w programie komputerowym,
- jednorazowo można wypożyczyć trzy książki,
- książkę można przetrzymywać do trzech tygodni,
- można przedłużyć trzymanie książki, ale należy przyjść do biblioteki i powiadomić o tym bibliotekarza,
- jeżeli ktoś przeczyta szybciej – może oddać książkę nawet po dwóch dniach, ale nie tego samego dnia,
- kiedy przynosimy książki do oddania, dajemy je bibliotekarzowi albo kładziemy je na biurku, nigdy nie odkładamy książek od razu na półkę!
Utrzymanie
3. Konkurs dla dzieci.
• Nauczyciel bibliotekarz:
- będę wam pomagała wypożyczać książki.
- sprawdźmy czy znacie już niektóre z nich.
- jest taka bajka – ciemna noc, tajemniczy las i jakaś cudowna chatka-ściany ma z cukru, okna z cukrowej waty, a dach z piernika. Czy już wiecie?
- Dzieci odpowiadają – Jaś i Małgosia
•Druga zagadka jest inna.
Dzielimy na 4 grupy każda z grup otrzymuje puzzle z bohaterami książek do ułożenia. Dzieci mają za zadanie ułożyć puzzle i odgadnąć
z jakich bajek są ilustracje.
• Nauczyciel zadaje jeszcze jedną zagadkę.
- Kto to taki?
- Byłam głodna i zmarznięta. Nikt mi nie dał kromki chleba. Smutna moja jest historia, bo muszę sprzedawać zapałki w wieczór wigilijny.
- Dzieci odpowiadają Dziewczynka z zapałkami.

• Nauczyciel bibliotekarz: pytania kluczowe
- A teraz konkurs biblioteczny, sprawdzimy jak uważnie słuchałyście zasad wypożyczania ( nauczyciel zadaje pytania, dzieci odpowiadają):
a. Czym różni się biblioteka od księgarni?
b. Ile książek jednorazowo można wypożyczyć?
c. Jak długo można trzymać książki w domu?
d. A jeśli ktoś nie zdąży przeczytać książki w ciągu dwóch tygodni, co
powinien zrobić?
e. Gdzie znajduje się informacja o dniach otwarcie biblioteki?
f. Jeśli ktoś przeczytał książkę w ciągu dwóch dni, to czy może ją oddać do biblioteki?
g. Co należy powiedzieć, gdy przychodzimy wypożyczyć książkę?
h. Jaki dzień tygodnia jest zamknięty dla wypożyczających?
4. Zapoznanie dzieci z zasadami obchodzenia się z książkami.
• Nauczyciel bibliotekarz:
- Czy wiecie, że wszystkie książki mają do was prośbę? Posłuchajcie:
( włączony wiersz z komputera):
My, proszę dzieci, nie lubimy
Leżeć pod szafą w czasie zimy
Ani za piecem sterczeć w lecie
Jak jakie śmieci czy rupiecie!
Ze strachu bledną nam twarze
Gdy ktoś kredkami po nas maże.
I wprost trzęsiemy się ze wstrętu
Na widok plamy z atramentu.
A przecież, drodzy przyjaciele,
Do szczęścia trzeba nam niewiele:
Jakaś półeczka czy szuflada
Świetnie się dla nas nada.
Kącik bezpieczny, czysty, suchy,
By nie dosięgły nas maluchy.
Nie macie półki moi mili?
To może byście ją zrobili?
Młotek, deseczka, gwóźdź, obcążki
Tatuś pomoże – podpisano – wasze książki.
(M. Terlikowska, List do dzieci)

• Nauczyciel bibliotekarz:
- Aby stać się czytelnikiem biblioteki szkolnej, trzeba spełniać wszystkie prośby książki.
- Przeczytajmy teraz prośby naszej wielkiej księgi (chętne dzieci czytają na głos poszczególne karty z księgi):
- Myj ręce przed czytaniem.
- Nie zaginaj rogów kartek – używaj zakładek.
- Nie śliń palców przy odwracaniu kartek.
- Nie zwijaj książki w rulon.
- Nie pisz i nie rysuj po książce.
- Nie czytaj leżąc.
- Nie czytaj przy słabym świetle.
- Przy czytaniu zachowaj właściwą postawę.
Pytania kluczowe
Nauczyciel zadaje pytania dotyczące próśb książki. Dzieci odpowiadają.
Proszę wymienić co należy zrobić przed wzięciem książki do rąk ?
Czego nie wolno robić czytając książkę?
Do czego służy nam zakładka?

Informacja zwrotna
Bardzo ładnie pamiętacie, co to jest biblioteka, znacie zasady zachowania
w bibliotece oraz jak długo można przetrzymywać książkę i ile książek można wypożyczyć jednorazowo (wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia [++]). Troszeczkę zapomnieliście tylko o godzinach otwarcia biblioteki. (Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia [-]
Nie martwcie się tym, ponieważ informacja jest umieszczona w tej oto ramce obok drzwi i zawsze można sobie to przeczytać i przypomnieć. (Wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę [D]). Mam nadzieję, że prośby książki powiesicie na gazetce klasowej i będziecie sobie przypominać jak należy szanować książkę. (Wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej [f]). Na gazetce biblioteki jest umieszczony regulamin biblioteki i tutaj możecie zawsze go sobie przypomnieć.
Ocena koleżeńska i Samoocena
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3 osobowe. Na podłodze rozciąga rulon szarego papieru. Każda grupa ma określoną część, gdzie wykonuje zadanie. Należy narysować w określonym czasie rysunki jak szanować książki, co zawiera regulamin biblioteki oraz dlaczego czytamy książki. ( Dla dobrej organizacji pracy dobrze jest, aby trzy osobowe grupy podzieliły pracę między siebie i każdy uczeń zajął się jednym tematem). Grupy po narysowaniu omawiają swoje prace. Oceniają czy zgadza się to z omawianymi zagadnieniami lekcji.
Ukończenie
5. Wypożyczanie dzieciom książek
- Dziś każdy z was otrzyma zakładkę do książki. Nie jest to zwykła zakładka, są wydrukowane na niej godziny otwarcia naszej biblioteki oraz niespodzianka – wasze imię i nazwisko. Rozdanie dzieciom zakładki.
- Zaproszenie dzieci do wypożyczania. Dzieci wybierają książki
i ustawiają się w kolejce do wypożyczenia.
6. Pożegnanie dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.