X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51810
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Plan pracy biblioteki szkolnej

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA
W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

CZĘŚĆ I. ZADANIA BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

Zadania ogólne
Zadania szczegółowe
Daty lub częstotliwość realizacji

Planowanie i sprawozdawczość
1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej.
wrzesień
2. Przygotowanie scenariuszy zajęć i imprez bibliotecznych oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych.
cały rok wg potrzeb
3. Prowadzenie statystyk wypożyczeń (semestralnych i rocznych)
na bieżąco
4. Opracowanie i złożenie rocznego sprawozdania z działalności biblioteki.
czerwiec
5. Uzgodnienie wartości zbiorów bibliotecznych z księgową.
grudzień
6. Podawanie danych do SIO.
styczeń
7. Przygotowanie kart bibliotecznych dla nowych czytelników oraz aktualizacja kartotek czytelników.
wrzesień

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów
1. Opracowanie zestawień z propozycjami książek planowanych do zakupu.
2. Porównywanie ofert wydawnictw/hurtowni/księgarń.
3. Składanie zamówień na wybrane dokumenty.
4. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych (w tym podręczników szkolnych) oraz przyjmowanie zwrotów.
5. Wydawanie materiałów ćwiczeniowych.
cały rok wg potrzeb

Ewidencja i opracowanie zbiorów
1. Gromadzenie dokumentów wpływu oraz ich opisywanie.
2. Tworzenie dokumentów wpływu darów.
3. Opracowanie techniczne, rzeczowe i formalne dokumentów.
cały rok szkolny

Selekcja zbiorów
1. Wyodrębnianie książek przeznaczonych do zubytkowania.
2. Praca w komisji do spraw selekcji księgozbioru i opracowanie dokumentu potwierdzającego zubytkowanie zbiorów.
co najmniej raz w roku

Dbałość o zbiory i pomieszczenia biblioteczne
1. Aktualizacja napisów informacyjnych.
2. Wykonywanie gazetek ściennych.
3. Włączanie książek do zbiorów.
4. Porządkowanie zbiorów bibliotecznych.
5. Konserwacja zbiorów.
6. Okładanie książek folią.
na bieżąco wg potrzeb

CZĘŚĆ II. ZADANIA PEDAGOGICZNE

Zadania ogólne
Zadania szczegółowe
Data lub częstotliwość realizacji

Prowadzenie działalności informacyjnej
1. Udzielanie czytelnikom informacji różnego typu, m.in. katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych.
na bieżąco
Przygotowanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
1. Tworzenie i uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz, plakatów itd.
wg aktualnych potrzeb
2. Tworzenie wystawek książek związanych z obchodami wybranych świąt oraz wystaw nowości.
co najmniej dwa razy w roku
3. Prowadzenie zajęć dotyczących korzystania z katalogów bibliotecznych oraz bibliotek cyfrowych.
cały rok szkolny

Prowadzenie działań rozwijających zainteresowania czytelnicze oraz wrażliwość kulturową i społeczną uczniów
1. Pomoc w dokonywaniu wyborów czytelniczych oraz prowadzenie rozmów na temat przeczytanej książki.
na bieżąco
2. Organizacja wydarzeń powiązanych z rozwijaniem
czytelnictwa.
a) Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Narodowe
Czytanie”
wrzesień
b) Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z sercem” - przeprowadzenie zajęć czytelniczych w wybranych klasach
wrzesień
c) NOC BIBLIOTEK
październik
d) Światowy Dzień Zwierząt – zabawy edukacyjne „(Roz)poznajemy zwierzęta”.
4 października
e) Pasowanie uczniów klas I na czytelników
listopad
f) Mickiewiczowski konkurs ortograficzny – I część
listopad
g) Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka – zajęcia dla uczniów kl. I- III „Dzień w Stumilowym Lesie”
18 stycznia
h) Walentynki - „Randka z książką”, kartki z życzeniami
14 lutego
i) Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich –zajęcia biblioteczne „Budowa książki dawnej i współczesnej” oraz konkurs na okładkę książki
23 kwietnia
j) Mickiewiczowski konkurs ortograficzny – II część
kwiecień
k) Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza
kwiecień
l) Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek – odgrywanie skeczy i wspólne tworzenie plakatu
8 maja
ł) MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ADAMA MICKIEWICZA
maj
m) Dzień Dziecka - organizacja dnia z ulubioną książką, zabawy taneczne, gry zespołowe
czerwiec
n) „Jak nie czytam, jak czytam” - ogólnopolska akcja czytelnicza
czerwiec
3. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w czytelni.
na bieżąco

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym
1. Współpraca z innymi członkami rady pedagogicznej:
a) przekazywanie innym nauczycielom informacji na temat stanu czytelnictwa oraz preferencji czytelniczych uczniów;
b) gromadzenie (w miarę możliwości szkoły) materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych;
c) konsultowanie zakupów z innymi nauczycielami, a czasami także z psychologiem i pedagogiem szkolnym;
d) przygotowywanie dla innych nauczycieli propozycji książkowych (w szczególności dotyczących dydaktyki i wychowania) oraz propozycji szkoleń(np. polecanie szkoleń organizowanych przez biblioteki pedagogiczne);
e) współpraca w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
f) udział w lekcjach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli.
wg potrzeb i ustaleń poczynionych z dyrekcją
2. Współpraca z radą rodziców:
a) informowanie rodziców o czytelnictwie dzieci;
b) popularyzacja literatury związanej z wychowaniem;
c) zwracanie się z prośbą do rady rodziców o sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych lub nagród dla uczestników konkursów.
wg potrzeb
3. Współpraca z bibliotekami, szkołami i instytucjami kultury:
a) wymiana informacji na temat wydarzeń i konkursów;
b) udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje;
c) organizacja wycieczek np. do muzeów, bibliotek.
zgodnie z aktualnymi harmonogramami imprez i wspólnymi ustaleniami

Doskonalenie zawodowe oraz dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
1. Udział w szkoleniowych spotkaniach rady pedagogicznej.
2. Udział w spotkaniach sieci nauczycieli bibliotekarzy.
3. Udział w wybranych przez siebie szkoleniach/ webinarach/wykładach/kursach.
4. Lektura publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii i szeroko rozumianego bibliotekarstwa, w tym prenumerata „Biblioteki w szkole”.
5. Chwalenie się własnymi osiągnięciami i pomysłami na forach branżowych (np. Forum Bibliotekarzy,
Z biblioteki do biblioteki – wymiana książek i nie tylko, Biblioteka jest siłą!) lub łamach czasopism (np. „Biblioteki w szkole”).
na bieżąco lub zgodnie z innymi harmonogramami

Plan pracy biblioteki jest planem otwartym i może ulec zmianom.

........................................ ........................................
(miejscowość i data) (podpis nauczyciela bibliotekarza)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.