X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5169
Przesłano:

Zakładamy konto pocztowe i wysyłamy wiadomość elektroniczną. Konspekt lekcji w klasie VI

PRZEDMIOT: Informatyka
DZIAŁ PROGRAMU: Komputer, jako źródło wiedzy i rozrywki.
Temat: Zakładamy konto pocztowe i wysyłamy wiadomość elektroniczną.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
POZNAWCZE:
• Wie, co to jest konto e-mail
• Wie, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z poczty elektronicznej
• Zna wady i zalety poczty elektronicznej
• Zna konfiguracje konta e-mail

KSZTAŁCĄCE:
• Umie założyć konto na jednym z darmowych serwerów
• Potrafi przesyłać i odbierać wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej

WYCHOWAWCZE:
• Uczeń poznaje znaczenie kont elektronicznych
• Dba o własną „kulturę” sieciową

METODY NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ:
• Słowne - pogadanka
• Ćwiczenia praktyczne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• komputer
• system Windows XP
• karty pracy
• notatki do wklejenia do zeszytów

FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW:
• praca indywidualna przy komputerach

CZAS TRWANIA LEKCJI: 45 minut

Przebieg lekcji:

CZĘŚĆ LEKCJI - OGNIWA CZYNNOŚCI UCZNIÓW CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
STWORZENIE ŁADU ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO.

UCZNIOWIE:
- zajmują miejsca przy komputerach;
- przygotowują się do lekcji: wyjmują zeszyty, przygotowują miejsce pracy.

NAUCZYCIEL:
- wita uczniów
- zapisuje temat lekcji w dzienniku;
- sprawdza obecność.

Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji i wprowadzenie do nowego tematu
- słuchają;
- zapisują temat lekcji w zeszytach;
- przyjmują notatki do wklejenia do zeszytów pod tematem lekcji, które mają za zadanie wkleić w domu;
- zapoznają się z zadaniami lekcji;
- włączają komputery;
- uruchamiają przeglądarkę internetową;
- słuchają uważnie słów nauczyciela;
- przypominają sobie wiadomości zdobyte na ostatniej lekcji;
- uświadamia cele lekcji;
- podaje temat lekcji i prosi o jego zapisanie w zeszytach przedmiotowych: Zakładamy konto pocztowe i wysyłamy wiadomość elektroniczną.
- rozdaje notatki do wklejenia do zeszytów pod tematem lekcji (uczniowie mają za zadanie domowe wkleić notatki do zeszytu w domach).
- prosi o uruchomienie komputerów;
- wyjaśnia, na czym będzie polegała praca uczniów na lekcji
- informuje, iż aktywność uczniów na lekcji będzie oceniana;
- rozdaje karty pracy i prosi o zapoznanie się z ćwiczeniem pierwszym;

Podsumowanie i integracja wiadomości.
- słuchają słów nauczyciela;
- zapoznają się z treścią zadania na kartach pracy;
- przystępują do pracy;
- uruchamiają serwis www.poczta.wp.pl i za pomocą wskazówek na kartach pracy zakładają tam konta pocztowe;
- rozmawiają z nauczycielem;
- wysuwają swoje propozycje;
- zastanawiają się nad odpowiedzią;
- zapisują do zeszytów dane swojego konta, takie jak: Login oraz Hasło
- przechodzą do ćwiczenia drugiego, za pomocą instrukcji zawartych na kartach pracy logują się do swojej poczty i piszą nową wiadomość do swojego nauczyciela informatyki
- w treści formularza mają odpowiedzieć na dwa pytania (przy odpowiedziach na pytania mogą skorzystać z notatek z poprzedniej lekcji) tj.:
1. Co to jest adres internetowy i jaka jest jego budowa?
2. Jakie znasz przeglądarki internetowe?
- formułują ostateczną odpowiedź na pytania
- wysyłają wiadomość do nauczyciela informatyki
- przyjmują do wiadomości oceny z aktywności wystawione im przez nauczyciela;
- zamykają poprawnie komputery.
- wyjaśnia, że teraz przystąpią do zakładania konta na jednym z darmowych portali, jakim jest Wirtualna Polska;
- nadzoruje poczynania uczniów;
- w razie potrzeby koryguje błędy i indywidualnie demonstruje poprawne wykonanie;
- ukierunkowuje ich tok myślenia;;
- przypomina o zapisaniu do zeszytów pod tematem lekcji danych podstawowych swojego konta, takich jak: Loginy oraz Hasła.
- wyjaśnia, że jeżeli ktoś skończył zakładać już swoje konto przystępuje do ćwiczenia drugiego, logując się za pomocą instrukcji zawartej na kartach pracy do swojego konta i pisząc list, odpowiadając w nim na pytania;
- sprawdza wykonanie zadania;
- koryguje ewentualne błędy.
- pomaga uczniom sformułować wnioski końcowe;
- dla osób, które sprawnie i szybko wykonały to zadanie przystępują do wykonywania zadania dodatkowego;
- ocenia aktywność uczniów na lekcji;
- prosi o właściwe zamknięcie komputerów

Ćwiczenia do wykonania przez uczniów w ramach lekcji
Ćwiczenie 1. Zakładamy konto pocztowe w portalu Wirtualna Polska.

1. Wejdź za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer, którą poznałeś na poprzednich zajęciach na stronę www.poczta.wp.pl i znajdź odnośnik (link) do formularza zakładania konta.
2. Kliknij odnośnik Załóż!
3. Pojawi się formularz, który należy wypełnić.

LOGIN I HASŁO:

PODPOWIEDŹ DO HASŁA – umożliwia Ci odzyskanie dostępu do konta momencie, gdy zapomnisz hasła. Masz dwie metody podpowiedzi do hasła: wysyłając SMS na numer tel. komórkowego lub podając wpisując prawidłową odpowiedź na pytanie.

TWOJE DANE:

4. Na zakończenie zapoznaj się z regulaminem.
5. Po przeczytaniu zaakceptuj warunki regulaminu, aby zakończyć proces tworzenia konta.

Musisz kliknąć myszką na poniższy kwadracik i go zaznaczyć.

6. Wpisz słowo znajdujące się na Twoim obrazku:
PRZYKŁADOWO:

7. Teraz kliknij .
8. Aby skorzystać z poczty musisz zaakceptować regulamin, klikając na kwadracik i go zaznaczając.

9. Kliknij dalej

WAŻNE!!! A teraz przepisz do zeszytu pod tematem lekcji dane podstawowe Twojego konta, abyś nie zapomniał, jaki podałeś Login oraz Hasło.

Ćwiczenie 2. Prześlij list do nauczyciela.

1. Wejdź na stronę www.poczta.wp.pl
2. Podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, po czym wciśnij przycisk . Pojawi się panel poczty.
3. Żeby utworzyć nową wiadomość, kliknij ikonę . Otworzy się nowe okno.

Tam gdzie masz wpisać adres odbiorcy wpisz adres nauczyciela: SzkolaPogorska@gmail.com, gdyż list ma być zaadresowany do nauczyciela.

4. W treści formularza odpowiedz na pytania, które poznałeś na lekcji poprzedniej. Możesz skorzystać z notatek, które otrzymałeś na lekcji poprzedniej.
Pytania, na które masz odpowiedzieć:
- Co to jest adres internetowy i jaka jest jego budowa?
- Napisz, jakie znasz przeglądarki internetowe?

5. Po uzupełnieniu formularza nowego listu kliknij przycisk Wyślij

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.