X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5126
Dział: Gimnazjum

Skład i budowa atmosfery - konspekt lekcji geografii w klasie 1 gimnazjum

Cele lekcji:
A) Zapamiętanie wiadomości
 uczeń wymienia nazwy pierwiastków chemicznych wchodzących w skład atmosfery i ich udziały procentowe
 uczeń zna nazwy warstw budujących atmosferę
 uczeń wymienia zmienne składnik atmosfery
B) Zrozumienie wiadomości
 uczeń wyjaśnia pojęcie atmosfera
 uczeń wyjaśnia różnicę między „ strefą” a pauzą”
 uczeń podaje przyczyny zróżnicowania wysokości troposfery na kuli ziemskiej
C) Umiejętności
 uczeń rozumie przyczyny wydzielenia warstw w budowie atmosfery
 uczeń wyjaśnia zjawisko dziury ozonowej
 uczeń wyjaśnia znaczenie warstwy ozonowej dla życia na ziemi
 uczeń określa wpływ działalności człowieka na skład atmosfery ziemskiej

Metody pracy: praca z podręcznikiem, praca z planszą dydaktyczną, wykład
Środki dydaktyczne: podręcznik, plansza „Skład i budowa atmosfery”, karta pracy
Forma pracy: grupowa


Przebieg lekcji

1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności. Podanie tematu i celów lekcji.
2. Wprowadzenie uczniów w temat nowej lekcji w formie wykładu wyjaśnienie pojęcia atmosfery i jej znaczenia w życiu człowieka na Ziemi.
3. Podanie składu chemicznego atmosfery.
4. Omówienie pionowej budowy atmosfery – plansza „ Skład i budowa atmosfery”
5. Praca w grupach. Opracowanie charakterystyki jednej warstwy atmosfery. Wysokość warstwy, zmiany temperatury, zmiany ciśnienia, skład chemiczny, występujące w niej zjawiska.
6. Prezentacja i omówienie prac. Sprawdzenie wiadomości poprzez zadawane przez nauczyciela pytania.
7. Ocena pracy uczniów.
8. Podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji.
9. Praca domowa. Wyjaśnij pojęcie zorza polarna.

Podpis stażysty ..................................... Podpis opiekuna stażu .....................................
Sosnowiec, dnia ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.