X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5125
Dział: Gimnazjum

Oceany i morza na kuli ziemskiej - konspekt lekcji geografii w klasie 1 gimnazjum

Cele lekcji:
A) Zapamiętanie wiadomości
 uczeń wie, co to jest ocean, morze, zatoka, cieśnina, wyspa, rów oceaniczny, plaża, szelf
 uczeń zna nazwy oceanów oraz największych mórz
 uczeń zna rodzaje ruchów wody morskiej
B) Zrozumienie wiadomości
 uczeń potrafi nazwać i pokazać na mapie, globusie oceany i większe morza
 uczeń potrafi wyznaczyć granice między poszczególnymi oceanami
 uczeń potrafi rozróżnić morza otwarte, przybrzeżne, śródziemne, zamknięte – pokazuje na mapie ich przykłady
 uczeń pokazuje na mapie przykłady prądów morskich
C) Umiejętności
 uczeń rozumie przyczyny zróżnicowania zasolenia wody morskiej na Ziemi.
 uczeń opisuje wpływ Słońca i Księżyca na ruch wody morskiej

Metody pracy: praca z mapą i podręcznikiem, pogadanka
Środki dydaktyczne: atlas geograficzny, podręcznik
Forma pracy: grupowa


Przebieg lekcji

1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności. Podanie tematu i celów lekcji.
2. Sprawdzenie wiadomości wybranych uczniów z trzech ostatnich lekcji.
3. Wprowadzenie uczniów w temat nowej lekcji w formie pogadanki dotyczącej Wszechoceanu jego wielkości, objętości i znaczenia.
4. Wybrany uczeń na mapie pokazuje i nazywa oceany i największe morza na kuli ziemskiej. Określenie przebiegu umownych granic pomiędzy poszczególnymi oceanami.
5. Wprowadzenie pojęcia morze oraz podział mórz na: otwarte, przybrzeżne, śródziemne i zamknięte. Podanie przykładów.
6. Omówienie zróżnicowania zasolenia wody morskiej na kuli ziemskiej. Przykłady mórz o największym i najmniejszym zasoleniu. Wyjaśnienie przyczyn tego zróżnicowania.
7. Omówienie trzech rodzajów ruchu wody morskiej: falowanie, pływy i prądy morskie.
8. Pokazanie na mapie przebiegu najważniejszych ciepłych i zimnych prądów morskich oraz omówienie ich wpływu na klimat.
9. Podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji.
10. Praca domowa. Odszukaj w różnych źródłach informacji geograficznej kiedy i gdzie wystąpiło ostanie tsunami i jakie były jego skutki.

Podpis stażysty ..................................... Podpis opiekuna stażu .....................................
Sosnowiec, dnia ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.