X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5083
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Czy można polubić śnieg? - konspekt zajęć dla dzieci 6 - letnich

Hasło z podstawy programowej:
Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.
Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.
Cel edukacyjny:
Nabywanie właściwego stosunku do dzieci nieśmiałych, niepełnosprawnych, innej narodowości, opiekowanie się dziećmi wymagającymi pomocy
Cele ogólne:
- poznanie artykułu Konwencji praw dziecka dotyczących dzieci niepełnosprawnych,
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, logicznego wyciągania wniosków,
- uwrażliwianie na doznania i przeżycia innych osób,
- rozwijanie empatii, współodczuwania.
- stwarzanie sytuacji sprzyjających doskonaleniu czytania.

Cele operacyjne:
- poszerza słownictwo o nowe pojęcia – niepełnosprawność,
- wie, że człowiek niepełnosprawny ma swoje prawa,
- poznaje swoje reakcje w różnych sytuacjach,
- jest wrażliwy na doznania i przeżycia innych,
- doskonali technikę czytania.

Pomoce: sylwety do opowiadania: „ Czy można polubić śnieg”, ilustracje przedstawiające: „Prawdziwych przyjaciół”, chustki dla dzieci, kontur mapy świata,
materiały plastyczne, napisy, tekturowe pudełko z wyciętymi otworami na ręce, różne drobne przedmioty, pudełka z różnymi przedmiotami, znak- osoba niepełnosprawna.

Przebieg:

1. Przedstawienie międzynarodowego znaku informacyjnego – osoba niepełnosprawna, wyjaśnienie znaczenia słowa „ niepełnosprawność”
- wskazywanie miejsc, w którym znak jest umieszczany, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się:
- na parkingu,
- w autobusie,
- w restauracji,

2. Słuchanie opowiadania: „ Czy można polubić śnieg” ilustrowane sylwetami.
- rozmowa powiązana z pytaniami problemowymi kierowanymi do dzieci:
- Dlaczego Agnieszka nie lubiła śniegu i zimy?
- Co sprawiło, że zmieniła zdanie?
- Jak oceniasz postępowanie dzieci wobec Agnieszki?
- Na jakie trudności napotyka dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim?

3. „ Prawdziwi przyjaciele” – rozpoznawanie sytuacji, w której dziecko niepełnosprawne czuje się akceptowane i bezpiecznie.
dobieranie zdań pasujących do obrazków pod tytułem: „ Bawię się tak, jak potrafię”, „ Będę twoimi oczami”, „Mój- pies przewodnik”.

4. „ Będę twoimi oczami” – zabawa polegająca na prowadzeniu „niewidomego”, próby zrozumienia drugiej osoby.

5. Zabawy z wykorzystaniem zmysłów dotyku lub słuchu:
„Pudełko ze skarbami”- rozpoznawanie przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku,
„Co słyszysz”- rozpoznawanie za pomocą zmysłu słuchu, co znajduje się w pudełkach, próby opisywania swoich wrażeń.

6. „Prawa dla wszystkich”- uzupełnianie mapy świata przygotowanymi obrazkami przedstawiającymi dzieci o różnych kolorach skóry, starsze i młodsze...oraz niepełnosprawne i uzupełnianie wypowiedzi:
Wszystkie dzieci: dziewczynki, chłopcy, niepełnosprawni.....mają takie same prawa.

7. Zabawa w wymyślanie „ wynalazków” mogących ułatwić życie dzieciom z deficytami rozwojowymi np. niewidomym, głuchym.
- projektowanie wynalazków ( propozycja dla chętnych dzieci ).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.