X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50195
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Plany pracy biblioteki - luty

„ Domy i domki”

 rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
 poznanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 zapoznanie z budową domu
 rozwijanie sprawności manualnej
 rozwijanie umiejętności liczenia
 poznanie cech trójkąta
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 rozwijanie mowy

„ Jestem Polką i Polakiem”
 Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
 Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju
 Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych
 Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką
 Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

„Urządzenia elektryczne”
 zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie
 poznanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
 rozwijanie sprawności manualnej
 rozwijanie mowy
 zachęcanie do przygotowywania prostych potraw
 rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
 zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych

„A deszcz pada i pada”
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 poznanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 rozwijanie muzykalności
 rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości
 rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 poznanie cech prostokąta
 rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych
 zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
 zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

„Zdrowie naszym skarbem”

 rozwijanie mowy
 poznanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 kształcenie słuchu i poczucia rytmu
 uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarzy
 utrwalenie cech poznanych figur geometrycznych
 budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 uświadomienie dzieciom ich praw
 rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach

Plan pracy LUTY
„ Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka?”
 jakie są ulubione postacie z dziecięcych baśni
 jak przygotować własną książkę
 jak wygląda cyfra 9
 rozwijanie mowy i myślenia
 rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności

„ Gdzie puka sztuka?”
 jakie są formy uczestnictwa w kulturze
 jak się należy zachowywać w teatrze, kinie, muzeum, filharmonii
 rozwijanie mowy i myślenia
 rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania
 rozwijanie umiejętności liczenia- ćwiczenia w odejmowaniu i dodawaniu
( wprowadzenie znaków +, -)

„ Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa!”
 poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności
 rozwijanie wrażliwości muzycznej
 doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych
 poznawanie zimowych dyscyplin sportowych

Plan pracy LUTY

TEMATY KOMPLEKSOWE

Nasza Ziemia
Zimo baw się z nami
Tak mija czas

• Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat
• Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
• Poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
• Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie
• Uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
• Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.