X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50141
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Projekt - promujemy czytelnictwo w szkole

KARTA PROJEKTU I KARTA ZADANIA
Karta projektu w ramach konkursu „Promujemy czytelnictwo w szkole”

I. Podstawowe informacje – zespół uczniowski i temat projektu

Tytuł projektu : Kurtyna w górę – mądrość płynąca z baśni i bajek.

Tematyka projektu/ problem: Tematyka projektu skierowana jest na baśnie i bajki oraz mądrość z nich płynącą. Porusza problematykę dobra, zła, przyjaźni, pokonywania trudności, tolerancji. Opiera się na baśniach i bajkach dobrze dzieciom znanych oraz tych, których jeszcze mogły nie poznać.

Uzasadnienie wyboru tematyki/ problemu: Wybór tematyki nie jest przypadkowy. Projekt powstał dla dzieci z klas młodszych, które są właśnie na etapie czytania baśni i bajek i coś na ich temat już wiedzą. Poprzez ten gatunek literacki, chcę też zwrócić uwagę na ważne aspekty życia: czym jest tolerancja, kto to jest przyjaciel, że dobro zawsze zwycięża, a zło zostaje ukarane, że warto być pracowitym, cierpliwym i pomagać sobie nawzajem.

Główne cele/zadania projektu:
Wzrost czytelnictwa wśród dzieci z klas młodszych
Ukazanie czytelnictwa jako formy relaksu, odpoczynku i zabawy
Ukazanie czytelnictwa, jako narzędzia, dzięki któremu dziecko może nauczyć się, co to są pozytywne wartości i postawy
Umiejętność rozpoznawania pozytywnych i negatywnych bohaterów bajek i baśni
Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i słownictwa

Ogólny opis projektu uwzględniający kryteria:
Projekt realizowany jest w ciągu 4 dni.
Czas przeznaczony na projekt 4 x po 60 min.
Projekt podzielony jest na 4 etapy:
Etap I – wprowadzenie w tematykę zajęć
Etap II – bohaterowie baśni i bajek
Etap III – warsztaty kukiełkowe
Etap IV – prezentacja przez dzieci ulubionych bajek i baśni – konkurs czytelniczy

Wiek uczestników: 7 -9 lat

Źródła informacji, z których skorzystano
Literatura:
Wybrane „Bajki” Krasickiego
Baśnie Andersena „Brzydkie Kaczątko”, „Dziewczynka z
zapałkami”
Audiobooki „Kubuś Puchatek”, nagrania audio fragmentów bajek i baśni „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „O rybaku i złotej rybce”, „Calineczka”, „Kot w butach” , „Nowe szaty cesarza”
Filmy dotyczące robienia postaci do teatrzyku kukiełkowgo.
Teatrzyk Kamishibai z kartami własnego autorstwa do baśni
Braci Grimm „Kryształowa kula”

Wnioski i rekomendacje
Wnioski:
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach z projektu.
Wykazali się dużą widzą na temat bajek i baśni prezentowanych w projekcie.
Duża część dzieci płynnie czyta, co uwidoczniło się w konkursie czytelniczym.

Rekomendacje:
Przynajmniej raz w semestrze przeprowadzać zajęcia w klasach młodszych promujące czytelnictwo w szkole. Mogą być one przeprowadzane jako większy projekt, tak jak teraz, lub być pojedynczymi zajęciami.
Nadal zachęcać uczniów do sięgania po książkę – organizowanie akcji czytelniczych w bibliotece.

Karta projektu w ramach konkursu „Promujemy czytelnictwo w szkole”

I. Podstawowe informacje – zespół uczniowski i temat projektu
II. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

Termin prezentacji
1 dzień projektu - 5 listopada – Światowy Dzień Postaci z Bajek
2 dzień projektu – 7 listopada
3 dzień projektu – 12 listopada
4 dzień projektu - 14 listopada

Miejsce prezentacji : Biblioteka szkolna

Forma prezentacji : Indywidualna, zespołowa.
 Zaangażowanie uczniów w warsztaty,
 oglądanie i słuchanie bajek audio
 oglądanie filmików ukazujących, jak można samemu zrobić teatrzyk kukiełkowy,
 teatrzyk kamishibai,
 książki – wybrane bajki i baśnie
 konkurs czytelniczy

Udział członków zespołu: Wolontariusze ze szkoły przy współpracy ze mną.

Odbiorcy: Dzieci z klas 1-3

III. Karta zadania i harmonogram
Zadania

Etap 1 – wprowadzenie w tematykę zajęć.
1 dzień projektu - 5 listopada – Światowy Dzień Postaci z Bajek
1.Powitanie uczniów w bibliotece.
2.Wysłuchanie przez dzieci fragmentu baśni „Kot w butach” czytanej przez wolontariuszy z podziałem na role.
Zadanie pytania czy dzieci wiedzą z jakiej baśni pochodzi zaprezentowana treść.
Poinformowanie dzieci, że projekt będzie dotyczył bajek i baśni.
3. Bajkowe rebusy.
4. Bajkowa krzyżówka.
5. Słuchanie fragmentu bajki z audiobooka „Kubuś Puchatek” – zachęcenie dzieci do przeczytania książki.
Kubusiowe kolorowanki.
Na etapie 1 uczniowie wprowadzani będą w tematykę zajęć czytelniczych przez koordynatora projektu oraz wolontariuszy.

Etap 2- bohaterowie bajek i baśni.
Na dzisiejszych zajęciach dzieci zostają podzielone na grupy i zdobywają punkty. Wygrywa drużyna, która po dzisiejszym etapie zdobędzie największą ilość punktów. W nagrodę otrzymują zakładki do książek.
1.Bajkowa loteryjka – uczniowie słuchają fragmentów nagrań baśni. Zapisują na karcie pracy odpowiedź. Ustalają, jaki morał płynął z danej baśni - punktacja.
2. Uczniowie słuchają baśni „Brzydkie kaczątko” czytanej przez nauczyciela - numerują na karcie pracy kolejność zdarzeń przy odpowiednich obrazkach. Wypowiadają się na temat baśni i podają propozycję, jaki morał wypływa z bajki – punktacja.
3.Losowanki - bajkowe kalambury. Dzieci losują nazwę bajki i baśni i prezentują ją bez słów swojej grupie – punktacja.
4. Nauczyciel czyta 3 krótkie bajki Krasickiego - uczniowie z pomocą wolontariuszy ustalają w grupach, jaki morał wypływa z bajek.
5. Podsumowanie punktacji. Rozdanie zakładek.

Etap 3 – warsztaty kukiełkowe.
1.Wstępem do zajęć będzie prezentacja baśni Braci Grimm „Kryształowa kula” w teatrzyku kamishibai. Ustalenie, jaki morał wypływa z baśni.
2. Oglądanie krótkich filmików prezentujących wykonanie kukiełek do teatrzyku z różnorodnych materiałów. Dzieci wykonują jedną postać z ulubionej baśni lub bajki, o której słyszeli na zajęciach. Materiały potrzebne do wykonania kukiełek: butelki, worki, szmatki, wstążki, gumki, włóczki, flamastry, patyczki, kolorowy papier, ruchome oczy, modelina, koraliki.
3. Zabawa w teatrzyk kukiełkowy.

Etap 4 - prezentacja przez dzieci ulubionych bajek i baśni – konkurs czytelniczy.
Uczniowie przynoszą wybrane przez siebie bajki i baśnie prezentują je w na forum wśród pozostałych dzieci
Spośród czytających wyłaniane są 3 osoby najpiękniej czytające. Otrzymują one nagrody książkowe.

IV. Do karty projektu można dodatkowo dołączyć w formie załączników zdjęcia wytworów materialnych wykonanych w ramach projektu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.