X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49374
Przesłano:

Zabawy sensoryczne mające na celu normalizację działania układu przedsionkowego i dotykowego, rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej, doskonalenie precyzji palców i dłoni

Jesienny scenariusz zajęć Integracji Sensorycznej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Prowadzący: Anna Chudzik

Temat: Zabawy sensoryczne mające na celu normalizację działania układu przedsionkowego i dotykowego, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie precyzji palców i dłoni.

Data: 15.11.2019

Rodzaj zajęć: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (integracja sensoryczna)

Czas trwania: 30 minut

Cele ogólne:

· poprawa działania systemu przedsionkowego i dotykowego

· rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej (w obrębie małej i dużej motoryki)

· kształtowanie schematu ciała

· doskonalenie precyzji palców i dłoni

Dziecko zna:

· wybrane symbole PCS (znaki sprzętów i pomocy SI)

· wybrane części ciała ( noga, ręka, plecy, brzuch, nos, głowa)

· rzeczy kojarzące się z jesienią ( parasol, kalosze, kasztan, dynia)

Dziecko rozumie:

· polecenia wydawane przez nauczyciela popierane znakami Makaton i symbolami PCS

Dziecko potrafi:

· Wybrać znak z danym sprzętem SI i przyczepić go na tablicy

· Wziąć dany obrazek rzeczy kojarzący się z jesienią na polecenie nauczyciela

· Przyczepić na tablicy obrazki rzeczy kojarzące się z jesienią wspinając się po drabince

· Unosić głowę i koordynować pracę rąk podczas wrzucania szyszek do pojemnika w trakcie huśtania na platformie w pozycji leżącej na brzuchu

· Odbijać się obiema nogami od wałka terapeutycznego huśtając się na platformie w pozycji siedzącej

· Rozdzielić pracę nóg i odbić się jedną potem drugą nogą od wałka terapeutycznego huśtając się na platformie w pozycji siedzącej

· Wskazać daną część ciała podaną przez nauczyciela.

· Pomasować sobie daną część ciała

· Rzucić piłkę do celu podczas skoków na trampolinie

· Dostosować siłę rzutu piłki do jej masy i wielkości

· Przejść przez ścieżkę dotykową przenosząc liść i utrzymać równowagę

· Przyczepić spinaczem liść do sznurka

· Dopasować kolor spinacza do koloru liścia

· Rozciągać gumki recepturki pomiędzy pinezkami tworząc wzór

· Skupić się podczas pracy przy stoliku

Treści programowe (zgodność z podstawą programową wg Rozporządzenia MEN z dn. 14.02.2017r, DZ.U. 2017r., poz.356):

· komunikuje się z (...) osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; czyta obrazy - wspomaganie umiejętności językowych chłopca z wykorzystaniem metod AAC (pkt III ppkt 9, pkt IV ppkt 9)

· uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami; wykonuje różne formy ruchu: skoczne, z czworakowaniem, rzutne -rozwijanie umiejętności planowania motorycznego, zachowania równowagi, naśladownictwa (pkt I, ppkt 5)

· wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała – rozwijanie reakcji posturalnych (pkt I, ppkt 8)

· obdarza uwagą (...) osoby dorosłe (pkt III, ppkt 8)

· wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatorów pozawerbalnych: gestów, impresji mimicznych - stymulacja zmysłu węchu, wzmacnianie układu proprioceptywnego (pkt IV, ppkt 1)

· wykonuje czynności samoobsługowe (pkt I, ppkt 2)

Metody:

· Integracji Sensorycznej

· Elementy Terapii Ręki

Forma pracy:

· indywidualna

Środki dydaktyczne:

Symbole PCS ilustrujące sprzęty i pomoce SI ( drabinka, platforma, wałek terapeutyczny, masażery, trampolina, ścieżka dotykowa, praca przy stoliku), drabinka, tarcza, obrazki rzeczy kojarzących się z jesienią (parasol, kalosze, kasztan, dynia), materace, platforma, szyszki, pojemnik, wałek terapeutyczny, mata z wypustkami, masażer, trampolina, piłki, beczka, ścieżka dotykowa, liście, sznurek, podkładka korkowa, pinezki, gumki recepturki.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie. Ustalenie planu zajęć przyczepiając do tablicy znaki PCS w odpowiedniej kolejności.

2. Wspinanie się po drabince. Przyczepianie do tarczy zalaminowanych obrazków rzeczy kojarzących się z jesienią, które mają z tyłu rzep (parasol, kalosze, kasztan, dynia). Przyczepienie obrazków według kolejności podanej przez nauczyciela.

3. Huśtanie na platformie w pozycji leżącej na brzuchu. Wrzucanie szyszek do pojemnika.

4. Huśtanie na platformie w pozycji siedzącej odbijanie się obiema nogami, prawą i lewą nogą od wałka terapeutycznego na którym leży mata z wypustkami.

5. Masowanie danej części ciała (głowa, ręka, noga, brzuch, plecy, nos). Nauczyciel pyta dziecko gdzie jest wybrana część ciała, gdy uczeń odpowie jest masuje się w tym miejscu.

6. Łapanie i rzucanie do celu piłki podczas skoków na trampolinie. Piłki mają różne wielkości , masę i fakturę.

7. Przechodzenie przez ścieżkę dotykową. Przenoszenie wyciętych liści i przyczepianie ich spinaczem do sznurka powieszonego na drabince gimnastycznej. Dopasowanie koloru spinacza do koloru liścia.

8. Siedząc przy stoliku naciąganie gumek recepturek pomiędzy pinezkami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.