X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49373
Przesłano:

Zabawy sensoryczne służące stymulacji układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego oraz zwiększanie zakresu ruchów rąk

Scenariusz zajęć Integracji Sensorycznej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Prowadzący: Anna Chudzik
Temat: Zabawy sensoryczne służące stymulacji układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego oraz zwiększanie zakresu ruchów rąk.
Data: 11.02.2022
Rodzaj zajęć: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (integracja sensoryczna)
Czas trwania: 30 minut
Cele ogólne:
• normalizacja działania układu przedsionkowego, proporioceptywnego, dotykowego
• stymulacja zmysłów: słuchu, wzroku, węchu
• usprawnianie motoryki dużej; zwiększenie zakresu ruchu rąk.
Dziecko zna:
• Symbole PCS „Dzień dobry”
• Odczucia sensoryczne (przedsionkowe) towarzyszące ćwiczeniom z użyciem huśtawki
bocianie gniazdo
• Odczucia sensoryczne (dotykowe, wzrokowe i słuchowe) towarzyszące zabawie z lustrem
wyłożonym folią
• Odczucia sensoryczne (dotykowe i zapachowe) towarzyszące ćwiczeniom manipulacyjnym
z użyciem kisielu
• Odczucia sensoryczne (w obszarze czucia głębokiego) towarzyszące masażowi dużą piłką z
kolcami
Dziecko rozumie:
• Gesty zapowiadające określone czynności i poprzedzające aktywności
Dziecko potrafi:
• Nawiązać dialog emocjonalny i czynnościowy z nauczycielką
• Skupiać uwagę na bodźcach akustycznych związanych z odtwarzaną muzyką marszową
i relaksacyjną
• Utrzymać głowę nad podłożem podczas leżenia przodem (z podporem łokci)
• Obserwować swoje odbicie w lustrze podczas leżenia przodem (z podporem łokci)
• Współpracować podczas ćwiczeń rozciągających ręce
• Odbijać (ze wspomaganiem nauczyciela) piłkę zawieszoną na sznurku
Treści programowe (zgodność z podstawą programową wg Rozporządzenia MEN z dn. 14.02.2017r,
DZ.U. 2017r., poz.356):
• komunikuje się z (...) osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; czyta obrazy - wspomaganie umiejętności językowych chłopca
z wykorzystaniem metod AAC (pkt III ppkt 9, pkt IV ppkt 9)
• obdarza uwagą (...) osoby dorosłe (pkt III, ppkt 8)
• wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za
pomocą komunikatorów pozawerbalnych: gestów, impresji mimicznych - stymulacja zmysłu
węchu, wzmacnianie układu proprioceptywnego (pkt IV, ppkt 1)
Metody:
 Według pedagogiki przedszkolnej:
• Metody oparte na obserwacji: pokaz
• Metody słowne: objaśnienia i instrukcje
• Metody oparte na działaniu: metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń
2. Metody terapeutyczne wynikające ze specyfiki organizowanych zajęć:
• Metoda Integracji Sensorycznej
• Elementy Terapii Ręki
• Metoda stymulacji polisensorycznej
Formy pracy:
• indywidualna
Środki dydaktyczne:
Symbol PCS „Dzień Dobry”, huśtawka typu bocianie gniazdo, maty sensoryczne, bębenek, mały
wałek terapeutyczny, kisiel, tacka, płyty z muzyką marszową i relaksacyjną, piłka na sznurku,
światełka choinkowe, folia aluminiowa, duża piłka z kolcami, materace.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie. Pokazanie znaku PCS „Dzień dobry”.
2. Bujanie chłopca w huśtawce typu „bocianie gniazdo” wyłożonej matami dotykowymi.
Podczas bujania nauczyciel gra na instrumencie. Na przerwę w aktywności dźwięki
akustyczne nie są prezentowane.
3. Dotykanie rękoma (z pomocą nauczyciela) lustra wyłożonego folią. Ćwiczenie jest
wykonywane podczas leżenia przodem z podporem rąk na łokciach (wałek włożony pod
pachy). Podnoszenie głowy, obserwowanie odbicia w lustrze.
4. Ćwiczenia rozciągające rąk wykonywane w siadzie prostym. Ćwiczenia pracy naprzemiennej
rąk, przekraczanie linii środka wykonywane poprzez kierowanie ciałem dziecka.
5. Stymulowanie rąk kisielem (ćwiczenia w siadzie prostym). Wykonywanie ruchów w rytm
muzyki poprzez kierowanie dłońmi dziecka.
6. Odbijanie piłki owiniętej folią aluminiową i światełkami zawieszonymi na sznurku.
Ćwiczenie wykonywane z pomocą nauczyciela.
7. Relaksacja podczas masażu dociskowego całego ciała piłką z kolcami. Słuchanie muzyki
relaksacyjnej.
8. Zakończenie zajęć poprzez wykonanie gestu zapowiadającego „koniec”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.