X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48826
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

IPET przedmiotowy ucznia z autyzmem

Zał. do IPET nr 1

załącznik do IPET

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Imię i nazwisko ucznia: Paweł P.
Zajęcia edukacyjne: Język polski
Nauczyciel prowadzący: Anna Z.

I. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych został opracowany na podstawie:
zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określonych w orzeczeniu Nr 174/2020/2021 z dn. 19.05.2021 
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm w tym Zespół Aspergera
obserwacji funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym
wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

II. Cel: nabywanie wiadomości i umiejętności z przedmiotu w oparciu o jego podstawę programową, tak aby uczeń odniósł sukces edukacyjny.

III. Wnioski z obserwacji funkcjonowania ucznia podczas zajęć z przedmiotu

Mocne strony ucznia:
- uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy
- uważa podczas lekcji
- współpracuje z uczniem oraz wykonuje polecenia nauczyciela

Słabe strony ucznia:
- wolniejsze tempo pracy
- niska aktywność podczas lekcji
- ograniczony zasób słownictwa
- problem z koncentracją uwagi
- duża chwiejność emocjonalna, niekonturowane okrzyki
- wstawanie i chodzenie podczas zajęć
- skracanie dystansu, próby mówienia do nauczyciela „na Ty”
- wykręcanie i gryzienie rąk

IV. Formy i metody pracy, które będą realizowane z uczniem podczas zajęć edukacyjnych:

- ciepły, serdeczny stosunek do ucznia
- ustalenie jasnych zasad funkcjonowania na zajęciach oraz określenie czasu oraz miejsca na dodatkowe pytania, wyjaśnienia.
- jasne określenie oczekiwań związanych z wykonywaniem poleceń, zadań
- stosowanie pozytywnych wzmocnień, opisowych pochwał
- kontrolowanie pracy ucznia, aby uczeń wywiązywał się z poszczególnych etapów pracy, potwierdzenia właściwych wyborów
- stosowanie informacji zwrotnej na temat postępów w nauce
- pomoc przy sporządzaniu notatki
- zaznaczenie partii materiału niezbędnego na sprawdzian lub kartkówkę
- dzielenie zadań wieloetapowych na mniejsze
- stała współpraca z rodzicami

V. Uczeń jest oceniany według wymagań edukacyjnych zawartych w PSO.
* Uczeń potrzebuje dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. (dołączyć wymagania)

Podpis nauczyciela prowadzącego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.