X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48419
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy zespołu wychowawczo-przedmiotowego klas I- III

Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej
semestr I – rok szkolny 2021/ 2022

W I semestrze odbyły się trzy spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej. Tematyka spotkań dotyczyła:
• Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2021/2022
• Omówienie planów związanych z organizacją Mikołajek, Wigilii klasowych i Gwiazdki
• Analizy realizowanych programów i akcji w klasach I- III
• Omówienia procedur i sposobów realizacji zdalnego nauczana, na wypadek wprowadzenia ( wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na podstawie nauki zdalnej z roku ubiegłego)
• Omówienia problemów dydaktyczno - wychowawczych klas I-III – dzielenie się doświadczeniami w pracy z uczniami sprawiającymi problemy dydaktyczno –wychowawcze
• Sprawy bieżące dotyczące życia szkoły

W I semestrze odbyły się następujące imprezy klas I-III :
• Pogadanka na temat wybuchu II wojny światowej - kształtowanie postaw patriotycznych
• Dzień Kropki
• Sprzątanie Świata – pogadanki i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie
• Dzień zrównoważonego transportu
• Dzień Chłopaka
• Święto ziemniaka
• Dzień Edukacji narodowej
• Wycieczka do klas II i III do gospodarstwa agroturystycznego w Kluczewie „ Stara chata u Kowola”
• Dzień głośnego czytania
• Ślubowanie i Pasowanie na ucznia klasy I
• Pogadanka i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniająca mieszkańców Perzyn walczących w Powstaniu Wielkopolskim
• Święto Niepodległości
• Święto Pluszowego Misia
• Andrzejki
• Wycieczka do Teatru Muzycznego w Poznaniu
• Mikołajki
• Klasowe spotkanie bożonarodzeniowe, Wigilia klasowa

• Walentynki połączone z akcją charytatywną dla Ani z klasy III – kiermasz ciast

Przeprowadzono pogadanki : na temat bezpiecznych zachowań w kontaktach z osobami nieznajomymi, bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych. W ostatnich dniach w klasach zostały przeprowadzone pogadanki na temat trudnej sytuacji w Ukrainie – podjęcie tematu jest konieczne w związku z pytaniami dzieci, które obserwują sytuację i słyszą rozmowy osób dorosłych.

Przeprowadzono następujące akcje i konkursy:

• Śniadanie daje moc
• Zdrowo jem, więcej wiem
• Akademia Bezpiecznego Puchatka
• Bezpieczeństwo w Internecie
• Mleko i warzywa w szkole
• Miasto zawodowców – projekt edukacyjny w klasie II ( w realizacji)
• Kodowanie super sprawa – projekt edukacyjny klasa II- III ( w realizacji)
• Innowacja – Eko – Emocje klasa I ( w realizacji)
• Projekt edukacyjny Emocje klasa I ( w realizacji)
• Zbiórka „ grosików” dla Mai
• Zbiórka kasztanów dla Mai
• Zbiórka karmy dla schroniska w Nowym Dworze
• Udział w akcji „ Mała książka, wielki człowiek”
• Kiermasz wypieków dla Ani
• Zbiórka darów dla Ukrainy
Konkursy:
• Konkurs na Biesiadę Koźlarską „ Prosimy w gościnę. Nasza żywa scheda po przodkach”
• Gminny konkurs recytatorski poezji patriotycznej o statuetkę „Łabędzia Białego”
• „ Jestem mistrzem czytania” – klasa II i III
• „ Każdy talent ma, mam i ja”
• „ Ulubiony bohater książki”
• Szkolny konkurs recytatorski
• Konkurs recytatorski „ Nadobrzanka”
• „ Jestem bezpieczny na wsi”
• „ Skrzydła dla Mai”

Na spotkaniach nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej omówiono plan pracy zespołu na rok szkolny 2021/ 2022. W wyniku wymiany doświadczeń omówiono metody aktywizujące wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej ( integracja, praca we współpracy, jestem szybszy – pomogę słabszemu, dyskusja, gry dydaktyczne).
Wszyscy nauczyciele są w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym i logopedą. Pedagog szkolny wspiera, doradza, a także uczestniczy w spotkaniach z rodzicami, gdzie sytuacja tego wymaga.
W ramach akcji Śniadanie daje moc zrealizowano temat „Zasady zdrowego odżywiana”. Zwieńczeniem zajęć było zdrowe śniadanie z produktów zbożowych, warzyw, owoców i nabiału przygotowane przez uczniów i wychowawców klas.
Wychowawcy klas są w stałym kontakcie i na bieżąco wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w pracy współpracują przy organizacji imprez i uroczystości.
Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o trudnościach dzieci w nauce i na prośbę rodziców przygotowują informacje o dziecku dla PPP.

Wychowawczynie klasy II i III na bieżąco kontrolują i monitorują sytuację edukacyjno- wychowawczą Wiktorii i Filipa Jędrzejczyk. Prowadzone są rozmowy z pedagogiem, a sytuacje trudne są analizowane i zgłaszane dyrekcji szkoły.
Nauczyciele doskonalą na bieżąco swój warsztat pracy i uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach zaplanowanych przez szkołę i nie tylko:

Szkolenia;
• Lekcja Enter
• Kodowanie bez komputera – czyli jak przygotować dzieci do nauki programowania
• Zakodowana matematyka
• Polisensoryczne zabawy matematyką
• Elementy integracji sensorycznej dla nauczycieli
• Aktywny powrót do szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.