X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4832
Dział: Gimnazjum

Program warsztatów multimedialnych "Fotografujemy i prezentujemy"

AUTORSKI PROGRAM WARSZTATÓW MULTIMEDIALNYCH
„FOTOGRAFUJEMY I PREZENTUJEMY”
opracował: nauczyciel mianowany mgr Andrzej Kułak

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program warsztatów multimedialnych „fotografujemy i prezentujemy” został opracowany z myślą o uczniach klas III gimnazjum. Zaplanowany jest jako 21-godzinny moduł realizowany w ciągu jednego semestru, 1,5 godziny tygodniowo. Ich zadaniem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do robienia zdjęć, ich obróbki za pomocą komputera i prezentowania w postaci prezentacji a także przygotowanie uczniów do samokształcenia w tym zakresie.
Program ma stanowić uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych przedmiotu „informatyka”.
Zgodnie z założeniami reformy oświaty, treści programu pozwalają na:
• traktowanie ucznia podmiotowo
• łączenie wartości wychowawczych z procesem kształcenia
• świadome rozpoznawanie wartości, pozwalające na dokonywanie właściwych wyborów
• wszechstronny rozwój ucznia.
Program pozwala na realizację oczekiwań związanych z reformą, a więc przekazanie wiedzy, która będzie w życiu przydatna. Treści mają zachęcić do samodzielnych działań.
Program preferuje metody rozwijające samodzielność ucznia, jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, rozbudzają podmiotowy udział ucznia w edukacji szkolnej, kształcą motywację do świadomej pracy nad sobą.
Cele edukacyjne i procedury ich osiągania

1. Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu przez: wyszukiwanie, komunikowanie się, dzielenie się wiedzą.
2. Kształcenie podstawowych umiejętności związanych z obsługą aparatu fotograficzne-go i komputera.
3. Przygotowanie do samokształcenia i rozwijanie dalszych zainteresowań informatycznych: wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, pogłębianie wiedzy z wykorzystaniem kursów samokształceniowych dostępnych w Internecie.
4. Przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć technologii in-formacyjnej: odróżnianie komunikatów informacyjnych od perswazji, dobra od zła.
5. Wyczulenie na zasady Netykiety.
Materiał nauczania

1) Czego potrzebujemy do robienia zdjęć – sprzęt potrzebny do wykonywania zdjęć (budo-wa aparatu, lampa błyskowa, statyw, karty pamięci...)
2) Praca z aparatem - jak używać aparatu, aby w pełni wykorzystać jego możliwości; tryby tematyczne i manualne; ustawianie parametrów aparatu; ekspozycja; balans bieli; głębia ostrości; praca z lampą błyskową.
3) Nauka kreowania obrazu - podstawowe aspekty fotografii, potrzebne do wykonywania dobrych zdjęć. Kompozycja, światło, barwa, głębia obrazu, perspektywa, ruch.
4) Podstawowe właściwości zdjęć: portretowych, pejzażowych, architektury, makro i panoramicznych.
5) Nie tylko cyfrowe – skanujemy stare fotografie.
6) Katalogowanie i archiwizacja zdjęć.
7) Warsztat cyfrowy - poprawa jakości zdjęć, efekty cyfrowe, animacja zdjęć, przygotowanie fotografii do druku.
8) Inne sposoby prezentacji zdjęć: albumy cyfrowe, wykonanie port folio, prezentacje multimedialne (Power Point, Movie Maker)

TEMATYKA ZAJĘĆ

-SPRZĘT FOTOGRAFICZNY
RODZAJE I BUDOWA APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH
DODATKOWY SPRZĘT UŁATWIAJĄCY FOTOGRAFOWANIE
-FOTOGRAFOWANIE
KREOWANIE OBRAZU
ZDJĘCIA TEMATYCZNE
SKANUJEMY ZDJĘCIA
-CYFROWA CIEMNIA
KATALOGOWANIE ZDJĘĆ
USUWAMY DEFEKTY NA ZDJĘCIACH
WPROWADZAMY EFEKTY CYFROWE NA ZDJĘCIACH
ANIMUJEMY ZDJĘCIA
PRZYGOTOWUJEMY ZDJĘCIA DODRUKU
-PREZENTUJEMY ZDJĘCIA
POZNAJEMY RÓŻNE SPOSOBY PREZENTACJI ZDJĘĆ
WYKONUJEMY ALBUM CYFROWY
PRZYGOTOWUJEMY PORTFOLIO
WYKONUJEMY PREZENTACJĘ W PROGRAMIE POWERPOINT
WYKONUJEMY PREZENTACJĘ W PROGRAMIE MOVIEMAKER

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.