X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 4811
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Przemysł wysokiej technologii - konspekt lekcji geografii w klasie 2 gimnazjum

Cele lekcji:
A) Zapamiętanie wiadomości
 uczeń zna pojęcie przemysł wysokiej technologii
 uczeń wymienia produkty przemysłu wysokiej technologii
 uczeń wymienia branże składające się na przemysł wysokiej technologii
 uczeń wyjaśnia pochodzenie nazwy Dolina Krzemowa
B) Zrozumienie wiadomości
 uczeń wyjaśnia pochodzenie nazwy przemysł wysokiej technologii
 uczeń opisuje czynniki mające największy wpływ na lokalizację przemysłu wysokiej technologii
 uczeń podaje cechy odróżniające przemysł wysokiej technologii od pozostałych gałęzi przemysłu
 uczeń wskazuje na mapie największe ośrodki przemysłu wysokiej technologii na świecie
C) Umiejętności
 uczeń ocenia rolę przemysłu wysokie technologii w gospodarce państwa
 uczeń dostrzega wpływ przemysłu wysokiej technologii na swoje codzienne życie

Metody pracy: praca z mapą i z podręcznikiem, pogadanka
Środki dydaktyczne: atlas geograficzny, podręcznik, karta pracy ucznia
Forma pracy: praca w grupach

Przebieg lekcji

1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności. Podanie tematu i celów lekcji.
2. Sprawdzenie wiadomości wybranych uczniów z trzech ostatnich lekcji.
3. Wprowadzenie uczniów w temat nowej lekcji w formie pogadanki na temat roli przemysłu wysokiej technologii w gospodarce państwa i życiu codziennym jego mieszkańców. Podanie przykładowych wyrobów tego przemysłu, z których uczeń korzysta na co dzień.
4. Określenie najważniejszych czynników lokalizacji przemysłu wysokiej technologii oraz cech charakteryzujących produkty tej gałęzi przemysłu.
5. Wskazanie na mapie największych na świecie ośrodków przemysłu wysokiej technologii.
6. Praca w grupach. Podział uczniów na 4 zespoły, z których każdy ma za zadanie analizę fragmentu tekstu dotyczącego życia i pracy pracowników Doliny Krzemowej.
7. Prezentacja i omówienie prac. Określenie wad i zalet pracy w ośrodku przemysłu wysokiej technologii.
8. Podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji.
9. Praca domowa. Zastanów się, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki lokalizacji, w którym rejonie Polski mogłaby powstać „ Krzemowa Dolina”.

Podpis stażysty .....................................
Podpis opiekuna stażu .....................................
Sosnowiec, dnia ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.