X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47736
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Chmury deszczowe

Scenariusz zajęć hospitacyjnych

Imię i nazwisko nauczyciela: Sylwia Marszałek
Oddział przedszkolny: „Krasnale”
Data: 16.11.2021r.
Rodzaj zajęć: Zajęcia dydaktyczne- aktywność przyrodnicza.
Temat: Chmury deszczowe.

Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Treści kształcenia i wychowania wynikające z programów wychowania przedszkolnego

Program wychowawczy:
- rozumie rolę wody w życiu człowieka
- umie posprzątać po zakończonej pracy

Program profilaktyki:
- bierze aktywny udział w zabawach ruchowych
- posługuje się pojęciem „zdrowie”

Program „Wiem i rozumiem -dbam o przyrodę.”
- okazuje pozytywne emocje wobec świata przyrody
- buduje dłuższe wypowiedzi na dany temat

Program „Żyj zdrowo.”
- potrafi zachować bezpieczeństwo, podczas zabaw w grupie
- wie, że należy oszczędzać wodę

Program wychowania przedszkolnego MAC:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
- uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich;

II. Emocjonalny obszar rozwojowy
- szanuje emocje swoje i innych osób
- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przezywają je wszyscy ludzie.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka
- ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;

IV. Poznawczy obszar rozwoju
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody, np.: deszcz, burza

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie postaw ekologicznych na podstawie wysłuchanego wiersza.

CELE OPERACYJNE:
- uważnie i w skupieniu słucha wiersza recytowanego przez nauczycielkę
- potrafi powiedzieć o czym był wiersz
- potrafi odszukać właściwe miejsce w sali podczas zabawy ruchowej (zgodnie ze swoim emblematem)
- potrafi posługiwać się klejem w sztyfcie
- wie, że przedmioty codziennego użytku, można wykorzystać w pracy plastycznej.

METODY PRACY:
- Czynna
- Oglądowa
- Słowna

FORMA PRACY:
- Grupowa

POMOCE: Sylwety chmur i deszczu, nagrania deszczu i wiatru, emblematy z kroplą deszczu, kartki, kleje, wata, patyczki higieniczne, woda, pianka do golenia, barwniki, pipety.

PRZEBIEG ZAJĘCIA :

1. „Dyrygent” – zabawa sensoryczna. „Pobawimy się w dyrygenta. Stańcie prosto. Ja będę dyrygentem, a wy instrumentami. Gdy będę klaskać w dłonie powoli, wy będziecie powoli skakać-jak kropelki małego deszczu. Gdy będę klaskać szybko, wy będziecie szybko skakać-jak ulewa. Zaczynamy!”
2. Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczycielkę pt. „Woda – czyli wszystko zaczyna się w chmurach” Michała Jankowiaka:
Mała chmurka zapłakała,
kropelkami świat zalała.
Zasiliła rzeki w wodę,
Ożywiła nam przyrodę.
Dzięki wodzie wszystko żyje,
Każdy ją na Świecie pije.
Mały kwiatek, wielkie drzewo,
Które rośnie aż pod niebo.
Wodę piją także dzieci,
Taką co ze źródła leci.
Bo by rosnąć, aby żyć,
Trzeba czystą wodę pić.
Rozmowa z dziećmi na temat wiersza, słuchanie nagrań wiatru i deszczu. „Co zrobiła mała chmurka?”, „Co mamy dzięki wodzie?”, „Po co pijemy wodę?”, „Dlaczego trzeba oszczędzać wodę? W jaki sposób mogą robić to przedszkolaki?” „Skąd się bierze woda?”
3. „Chmura deszczowa” – praca plastyczna. Wykleja na niebieskiej kartce papieru chmurę
z waty. Krople deszczu wykleja z pociętych patyczków higienicznych. Dowiaduje się, że przedmioty codziennego użytku, można wykorzystać w pracy plastycznej. Wspólne oglądanie gotowych prac przez dzieci.
4. Zabawa ruchowa „Ustaw się wokół swojej chmury”. Dzieci otrzymują emblematy z kroplą deszczu (małą lub dużą) i poruszają się po sali tak długo, jak długo słyszą nagranie deszczu, na przerwę w muzyce ustawiają się wokół chmury, która ma takie same kropelki jak dziecko na emblemacie.
5.”Kolorowy deszcz” – eksperyment. Nauczyciel do wysokiego naczynia wlewa ciepłą wodę. Resztę słoika zapełnia pianką do golenia. Dzieci za pomocą pipety zakraplają barwniki na piankę do golenia, czynność jest powtarzana kilka razy. Po kilku chwilach obserwujemy co się dzieje w naszym naczyniu, w jaki sposób barwniki mieszają się z wodą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.