X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47229
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczno-metodyczna "W zdrowym ciele zdrowy duch"

NAZWA INNOWACJI Projekt Edukacyjny ,,W zdrowym ciele zdrowy duch.”
DANE PLACÓWKI Niepubliczne Przedszkole S. Salezjanek we Wschowie, ul. Daszyńskiego 47
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA INNOWACJI S. Lucyna Bieńkowska
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WPROWADZAJĄCEJ INNOWACJĘ ORAZ NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄCY Z PROJEKTEM s. Lucyna Bieńkowska –osoba wprowadzająca innowację
Nauczyciele współpracujący w projekcie:
NN,NN
ADRESACI INNOWACJI: Dzieci z Niepublicznego Przedszkola
S. Salezjanek we Wschowie
CZAS REALIZACJI 18.09.2021r. -24.05.2022r.
RODZAJ INNOWACJI: Pedagogiczno-metodyczna
MOTYWACJE DO WPROWADZENIA INNOWACJI:Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022
-wspomaganie wychowawczej roli rodziny w kształtowaniu postaw dobrego obywatela i chrześcijanina
-edukacja patriotyczna
- wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią –Covid -19
CEL GŁÓWNY INNOWACJI Promowanie zdrowego stylu życia(DUCH I CIAŁO), w różnych aspektach. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i chrześcijańskich w codziennym życiu, otwarcie na kulturę ,sztukę, tego co polskie, oraz budowanie pozytywnych relacji w rodzinie i w środowisku .Przezwyciężanie izolacji i poczucia braku wartości wśród rówieśników.
CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI:
-Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu wzmocnienie przywiązania do swojej ,,małej ojczyny” jaką jest rodzina ,grupa w przedszkolu ,miasto, oraz Ojczyzna. - Kształtowanie umiejętności rozwijania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rodziną ,nauczycielem, osobami starszymi, nieśmiałymi, relacja z Bogiem. -Nabywanie kulturalnych nawyków podczas jedzenia, modlitwy, uprawiania sportów . -Poznawanie sposobów właściwego ubierania się na różne okazje (do kina, filharmonii, kościoła, na basen, do teatru...) -Uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa na drodze, w czasie zabawy w sali, w ogrodzie przedszkolnym. -Wyrażanie szacunku dla ludzi bezpośrednio ratującym życie: (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) -Poznawanie postaci biblijnych i bajkowych ,omawianie ich sposobów postępowania i nauki z tego płynącej. -Odkrywanie dziejów swojej rodziny poprzez dzielenie się historią (dziadkowie)-jak to było dawniej.

WRZESIEŃ:
Przeprowadzenie ankiety wstępnej na zebraniu dla rodziców i nauczycieli pt:,,Jak wygrać życie”?
Nagranie challenge do projektu ,,Jak wygrać życie-we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim, a także służbą medyczną ,nauczycielami,
Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli pt:,,Z bł .Kard. Stefanem Wyszyńskim wszystkich kocham i szanuję i dobre uczynki wykonuję”.
Zorganizowanie spotkania z Policją ,Strażakami w celu przeprowadzenia pogadanki nt. bezpieczeństwa na ulicy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Udział dzieci w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie sportowej na stadionie.
PAŹDZIERNIK
Przygotowanie projektu pt:,,Dla każdego coś zdrowego”.
DZIEŃ- CZERWONY
1. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela
np. wiersz o pomidorze Jana Brzechwy.
2. Zabawa pt. „Pomidor” Zabawa „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
3. Kolorowanka- jabłko, pomidor.
4. Ćwiczenia rytmiczne „https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=198s&ab_channel=WPODSKOKACH https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&feature=emb_rel_end&ab_channel=WPODSKOKACH5.
„Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa matematyczna –
doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz posługiwanie się cyframi do podpisywania liczebności zbiorów.
-można użyć inne owoce lub liczmany.
Tworzenia zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
5. „Owocowo-warzywne zagadki” –
rozwiązywanie zagadek.
„Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna
6. Puzzle do złożenia – rozwijanie percepcji wzrokowej.
7. „Sałatka owocowa” zabawa z krzesełkami.
2.DZIEŃ-ZIELONY
1. Układanie w kąciku przyrody zielonych warzyw i owoców.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. np. wiersz o kiszonych ogórkach
3. Film o kiszeniu ogórków. Można dzieciom pokazać jak kisi się ogórki:
https://www.youtube.com/watch?v=mHzfABLzJ5I&ab_channel=Smaczne-Przepisy.TV
3 . Piosenka pt.: „Ogórek zielony ma garniturek”.
Zabawa ruchowa do piosenki wybrać inne dzieci.
4. Zabawa „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
5. „Jak powstaje zielony kolor?” – zabawa badawcza
Dzieci z pomocą nauczyciela lub samodzielnie wykonują zieloną barwę w różnych odcieniach przez zmieszanie barw podstawowych: żółtego i niebieskiego.
Po uzyskaniu zielonej farby malowanie sałaty lub ogórka lub innego zielonego owocu np. gruszki, winogrona.
6. „Ile owoców mamy w koszyku?” – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności posługiwanie się cyframi 1-5 lub więcej dla starszych grup
7. Szukanie ukrytego ogórka- zimno, ciepło, gorąco.
3 .DZIEŃ - ŻÓŁTY
1. Tworzenie zbiorów owoców i warzyw.
2. Zabawa ruchowa „Praca w ogrodzie”. N. opowiada dzieciom historyjkę. Zadaniem dzieci jest ruchowa ilustracja opowiadania.
3. Zabawa „Budujemy mosty”. Zatrzymane dziecko dzieli wskazany przez nauczyciela owoc lub warzywo na sylaby, określa liczbę sylab w wyrazie lub próbuje podzielić wyraz na głoski, określa liczbę głosek np.: melon. cebula, papryka, banan, ananas.
4. „Czarodziejski worek” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie owoców po dotyku, węchu. Zamiast worka można owoce i warzywa schować pod kocyk lub zasłonić dziecku oczy chustką.
5. Zagadki o owocach i warzywach – rozwiązywanie przez dzieci zagadek czytanych przez nauczyciela.
6. „Masażyk relaksacyjny” - do wyboru dwie wersje. Dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko siada za plecami drugiego. Dziecko masuje plecy drugiego dziecka zgodnie z opowiadaniem czytanym przez nauczycielkę.

4-DZIEŃ KOLOROWY
1. Tworzenie zbiorów owoców i warzyw.
Dzieci siadają w kręgu. Nauczycielka rozkłada na środku owoce i warzywa przyniesione przez dzieci oraz 2 koszyczki. Każde dziecko bierze owoc lub warzywo, określa jego smak, kształt, kolor, wielkość, następnie wkłada do odpowiedniego koszyczka. przy koszyczkach napisy : owoce , warzywa.
2. Quiz o zdrowiu na wesoło:
Grupę można podzielić na kilka drużyn po 3 osoby. Każda drużyna ma cyfry 1,2,3. Jedno dziecko z drużyny podnosi odpowiednią cyfrę 1 lub 2 lub 3 . Nauczyciel lub pomocnik nauczyciela rozdaje punkty drużynom, które podniosły odpowiednią cyfrę. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 punkt.
1.QIZ:
 Co należy zrobić przed jedzeniem?
1. Zatańczyć
2. Umyć ręce
3. Przeczytać książkę
 Gdzie mieszkają witaminy?
1. W słodyczach
2. W balonie
3. W owocach i warzywach
 Najwięcej witamin mają jarzyny:
1. Surowe
2. Zaduszone
3. Gotowane
 Co należy zrobić przed snem?
1. Zatańczyć walca
2. Umyć się
3. Zobaczyć księżyc na niebie
 Co jest szkodliwe dla zębów:
1. Owoce
2. Mleko
3. Słodycze
 Co jest potrzebne do mycia zębów?
1. Woda, szczoteczka, pasta
2. Mydło, szczoteczka
3. Szczoteczka, kubek
 Nasze zęby leczy:
1. Chirurg
2. Stomatolog
3. Zębowiec
 Do wykonania opatrunku potrzebny jest:
1. Balonik
2. Strzykawka
3. Bandaż
 Kto źle widzi powinien iść do:
1. Optymisty
2. Okulisty
3. Oczologa
 Ubieramy się odpowiednio do:
1. Przyrody
2. Przygody
3. Pogody
 Żeby być zdrowym trzeba:
1. Siedzieć przed telewizorem
2. Jeść chipsy
3. Uprawiać sport
 Ania będzie jadła obiad. Co powinna najpierw zrobić zanim siądzie do stołu?
1. uczesać się
2. umyć zęby
3. myć ręce
 Najmniej powinniśmy spożywać:
1. produktów mlecznych
2. tłuszczów
3. produktów mącznych
 Najwięcej powinniśmy spożywać:
1. słodyczy
2. warzyw
3. owoców
 Dlaczego powinniśmy spożywać owoce i warzywa?
1. ponieważ są tanie
2. ponieważ są kolorowe
3. ponieważ zawierają witaminy
2.ZAGADKI
Jestem w łazience wycierasz mną ręce.
Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni,
a brudne ręce w czyste zamieni.
Służy do picia, służy do mycia,
bez niej na ziemi nie byłoby życia.
Czy kwaśne, czy słodkie , to zawsze jest białe.
Pijcie je na co dzień, bo jest doskonałe.
Każdy je dobrze zna: mała- o zęby dba,
Większa- czyści ubrania, duża sprząta mieszkania

3.PYTANIA:
Wymień cztery przedmioty, które służą do utrzymania czystości ciała?
Podaj prawidłowy etap mycia rąk.
 Wymień trzy sytuacje, kiedy należy myć ręce.
 Co wydziela skóra, gdy dzieci biegają, ćwiczą?
 Podaj 5 przykładów co należy jeść, by być silnym i zdrowym?

 Wymień kiedy należy myć zęby.
 Powiedz po co należy chodzić do stomatologa?
 Powiedz jak można nas chronić przed nadmiernym hałasem?
 Wymień w jaki sposób możemy chronić nasze oczy?

4. KRZYŻÓWKA:
1.Najbardziej smakuje wiosną, mała czerwona?.
2.Dzieci chętnie pieką je w popiele?.
3. Ma natkę?.
4.Będzie z niego barszczyk wspaniały?.
5. Długa pomarańczowa, ale nie pomarańcza?.
6. Ma okrągłą żółtą buzię, a w niej pestek dużo?.
7. Spożywamy je rano?.
8.Daje nam krowa?.
9.Wiszą w łazience, wycierasz nimi ręce?.
5. Podsumowanie konkursu- podliczenie punktów. Wręczenie nagród .

LISTOPAD
-przygotowanie inscenizacji na dzień Odzyskania Niepodległości -11 listopada oraz Przedszkolnego Festiwalu Patriotycznego ,,Małe orły”.
-Wyjście do muzeum-poznawanie kultury regionalnej.
-zapalenie zniczy na grobach polskich żołnierzy na cmentarzu, zwrócenie uwagi na godne zachowanie się na cmentarzu
GRUDZIEŃ
,,Podziel się swoją historią”-dziadkowie w domu opowiadają dzieciom swoje wspomnienia rodzinne, rodzice ,,na dobranoc” dzieciom czytają fragmenty BIBLII .
-wigilia-wspólne świętowanie z rodzicami dzieci w przedszkolu, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd,
Zorganizowanie Międzyprzedszkolnego Konkursu na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.
STYCZEŃ
Jasełka w wykonaniu dzieci dla Babć i Dziadków. Przy rodzinnym stole-konkurs fotograficzny, dzieci przygotowują wspólny poczęstunek w domu, nakrywają do stołu, robią pamiątkowe zdjęcie.
LUTY
Słuchanie opowiadania ,,O Wojtusiu, który nie dbał o porządek” B. Formy. Kształtowanie nawyku porządkowania sali i innych pomieszczeń przedszkolnych. Przypomnienie zasad segregacji śmieci. Wykonanie wspólnie plakatu informującego o segregacji śmieci. Sprzątamy nasz plac zabaw-dzieci wraz z nauczyciel wykonują prace porządkowe na w ogrodzie przedszkolnym
MARZEC
Zapoznanie z rodzajami teatru, budowa i osobami z nim związanymi(scenograf, aktor, charakteryzator)
Oglądanie filmu na you tube,,,co wypada ,co nie wypada w teatrze, czyli bajdurkowe Saviour-vivre”-Bajdurek 2020
Pogadanka kierowana pytaniami nauczyciela ,,Co wolno robić w teatrze ,a czego nie, oraz, jak należy się ubrać do teatru .
W Wielkim Poście pamiętamy o dobrych uczynkach-każdy dzień Wielkiego Postu wypełniamy praktyczkę.
KWIECIEŃ
zapraszanie chętnych rodziców na czytanie bajek ,rozmowy nt ..zachowania postaci bajkowych i morału płynącego z ich postępowania.
-warsztat plastyczny z rodzicami ,,pisanki, pisanki-jajka malowane”-nawiązanie do polskich tradycji ludowych
MAJ
Udział dzieci w akcji ,,Bliżej przedszkola” ,,Sprintem do Maratonu”
-przygotowanie inscenizacji z okazji Dnia Rodziców-budowanie więzi między dziećmi i rodzicami

SZCZEGÓŁOWY OPIS INNOWACJI
HARMONOGRAM WPROWADZANIA INNOWACJI Dzieci 3-letnie uczestniczą w projekcie ,,Dla każdego coś zdrowego” oraz pozostałe grupy.
Dzieci 4 –letnie uczestniczą w wybranych przez nauczyciela propozycji
Dzieci 5 –letnie uczestniczą w całym projekcie
Dzieci 6-letnie uczestniczą w wybranych przez nauczyciela propozycji
ZAKŁADANE EFEKTY INNOWACJI Korzyści dla dzieci:
-kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych i prorodzinnych
-promocja rodziny,
-wzmacnianie więzi w relacjach międzyludzkich,
-promowanie zdrowego stylu życia
-nabywanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na ulicy, w miejscach publicznych i odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach ,
-poznaje zasady konieczności zachowania porządku w domu ,przedszkolu i w swoim środowisku,
-rozwijanie umiejętności czytelniczych,
-poznaje chrześcijańskie wartości takie jak dobro, radość, dzielenie się z innymi ,wzajemna pomoc.
Korzyści dla nauczycieli:
realizacja aktualnych priorytetów MEN,
-pogłębianie swoich kompetencji zawodowych
-rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach oraz wzajemnej komunikacji
Korzyści dla placówki:
-promocja placówki w mediach społecznościowych i stronach internetowych
--nawiązanie współpracy z rodzicami, przedszkolami oraz z innymi instytucjami.

SPOSOBY EWALUACJI Ankieta dla dzieci z grup 5-6 l ankieta dla rodziców i nauczycieli
BIBLIOGRAFIA J. Brzechwa wiersz ,,Pomidorek”
D. Gellner piosenka ,,Ogórek”
s. L. Bieńkowska piosenka ,,Jak wygrać życie”
Bełza wiersz ,,Polak mały”
L. Wiszniewski wiersz ,,Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada”.
L. Łuskino piosenka ,,Piechota”
J. Wybicki, Hymn ,,Jeszcze Polska nie zginęła”
B. Forma-opowiadanie pt:,,O Wojtusiu, który nie dbał o porządek”.
Biblia dla dzieci wyd. św. Paweł
Bajki dla dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.