X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47144
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Bocian - kompozycja płaska z gotowych elementów

Konspekt zajęć z wychowania estetycznego

Grupa wiekowa: 3 - latki
Temat: „Bocian”- kompozycja płaska z gotowych elementów.

Cele ogólne:
budzenie zainteresowań przyrodniczych
utrwalenie nazw i wyglądu poznanych ptaków: jaskółka, bocian, skowronek
rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania nauczyciela dotyczące omawianej tematyki
rozwijanie wyobraźni przestrzennej
rozwijanie umiejętności liczenia
doskonalenie sprawności manualnych
wzbogacanie dziecięcych przeżyć estetycznych.

Cele szczegółowe:
dziecko wie jak wyglądają i nazywają się ptaki, które wiosną przylatują do naszego kraju
zna budowę ptaków
potrafi odpowiadać na pytania dotyczące omawianej tematyki
liczy wskazane elementy
określa położenie elementów na kartce
układa poszczególne elementy na kartce wg wzoru
umiejętnie rozprowadza klej i przykleja elementy na karce
dba o estetykę pracy
porządkuje miejsce pracy
wypowiada się na temat swoich odczuć
aktywnie uczestniczy w zabawie.
Metody:
słowna
oglądowa
działań praktycznych
Formy:
grupowa
indywidualna

Środki dydaktyczne:
ilustracje ptaków: jaskółka, bocian, skowronek
kartki z elementami łąki wcześniej wykonane przez dzieci
elementy bociana dla każdego dziecka: głowa, szyja, tułów, 2 nogi
klej dla każdego dziecka
kartka A 4 i elementy bociana dla nauczyciela do prezentacji wykonania pracy,
9 wzorów bociana na stoliki do wglądu dla dzieci podczas wykonywania pracy.

Przebieg zajęcia

I. Część wstępna
1. Recytacja wiersza E. Szelburg – Zarębiny pt. „Wiosna idzie” połączona z ilustracją ruchową.

„Wiosna idzie”

Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały ponad oziminą:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
śniegi w polu giną!
Przyleciały bocianiska
w bielutkich kapotach,
klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
po łąkowych błotach!
Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotały
radośnie krzyczące:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
prowadzi je słońce!

2. Pytania do wiersza:
- Jaką porę roku przyprowadziły ptaki?
- Jakie ptaki przyprowadziły wiosnę?

Zwrócenie uwagi dzieci na tablicę, na której znajdują się trzy ilustracje ptaków: jaskółka, bocian, skowronek ( dzieci liczą ile jest obrazków z ptakami). Nauczyciel prosi dzieci aby rozpoznały je i nazwały ( chętne dziecko podchodzi do tablicy wskazuje ptaka i nazywa go).

Nauczyciel pyta dzieci:
- Który z ptaków pierwszy przyniósł radosną nowinę? (jaskółka)
- Który ptaszek przyleciał drugi? (bocian)
- Który ptaszek był trzeci? (skowronek)

3. Podanie tematu zajęć: wykonanie ptaka z gotowych elementów.

- Jak myślicie, którego ptaszka dzisiaj zrobimy? (na tablicy ukryty jest obrazek ptaka - przykryty kolorowym kartonem, dzieci podają swoje propozycje). Następnie nauczyciel odkrywa ukryty obrazek i mówi dzieciom, że zrobią dzisiaj bociana.

II. Część główna

1. Przypomnienie z jakich części składa się ptak: głowa z której wyrasta długi dziób, szyja, tułów, 2 skrzydła, 2 nogi (nauczyciel wskazuje kolejne części ciała bociana).

2. Określanie położenia poszczególnych części ciała na kartce ( na górze kartki głowa,obok głowy dziób, pod głową szyja, na środku kartki pod szyją tułów, na dole kartki pod tułowiem nogi).

3. Prezentacja wykonania pracy: nauczyciel omawia poszczególne etapy wykonania pracy i jednocześnie przykleja na kartce elementy bociana zwracając uwagę, że elementy bociana, które smarujemy klejem kładziemy na stole obok kartki, po czym naklejamy je na kartce.

4. Praca dzieci przy stolikach: na stolikach rozłożone są kartki z elementami łąki wcześniej przygotowane przez dzieci. Dzieci układają elementy bociana na karce wg instrukcji. Po sprawdzeniu przez nauczyciela poprawności łożenia elementów dziecko przykleja je na karce. Po skończeniu dziecko zamyka klej i siada ze swoją pracą na dywanie.

III. Część końcowa:
1. Prezentacja wykonanych prac. Dzieci siedzą w kole na dywanie ze swoimi pracami i oglądają je wzajemnie po czym wypowiadają się czy podobają im się bociany i czy są zadowolone z zajęć.

2. „Bociany na łące”- zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się w rytmie wygrywanym przez nauczyciela na tamburynie. Na umówiony sygnał słowny „bociany śpią” staja na jednej nodze utrzymując jak najdłużej równowagę - zabawę powtarzamy 4 razy.

3. Podziękowanie dzieciom za udział na zajęciach, nagrodzenie brawami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.