X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47033
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Ćwiczenia językowe. Zajęcia rewalidacyjne - autyzm

Cele ogólne:
• rozwijanie umiejętności czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
• rozumienie poleceń,
• poszerzanie słownictwa,
• rozwijanie motoryki małej,
• poszerzanie słownictwa,
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania cyfr i liczenia;
Cele rewalidacyjne:
• reagowanie na własne imię,
• utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
• reagowanie na pochwały społeczne,
• odwzajemnianie uśmiechu po pochwale i nagrodzie,
• utrzymywanie dłuższej uwagi i koncentrowanie się;
Cele operacyjne:
• kształtowanie umiejętności liczenia- uczeń prawidłowo liczy po kolei, sprawnie porusza się po osi liczbowej (do 30),
• rozwijanie umiejętności percepcji cyfr i dopasowywania odpowiedniej do niej liczby- uczeń prawidłowo rozpoznaje cyfrę i dorysowuje odpowiednią ilość we wskazanym miejscu,
• rozwijanie umiejętności czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – uczeń czyta dwusylabowe wyrazy metodą symultaniczno-sekwencyjną: kawa, lody, zupa, osy, buty, koty,
• rozwijanie umiejętności fleksji rzeczownika- uczeń prawidłowo odmienia rzeczownik i stosuje go w wyrażeniu,
• rozwijanie słownictwa w poprawnej odmianie: w wyrażeniu - uczeń poznaje słowa w odmianie i stosuje je,
• rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów wg ustalonej ich cechy- uczeń prawidłowo selekcjonuje obrazki wg ustalonej cechy ( słodkie, szklane, cyfra),
• rozwijanie umiejętności rozumienia i posługiwania się przyimkiem, w nauce orientacji przestrzennej - uczeń prawidłowo posługuje się przyimkami: obok, pod, na i układa tak wskazane elementy,
• rozwijanie umiejętności prawidłowego chwytu pisarskiego- uczeń prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie;

Metody: słowna, aktywizująca, pokazu
Forma zajęć: indywidualna
Środki dydaktyczne:
- pomoc dydaktyczna nr 1 Moje układanki. Ćwiczenia sylabowe do nauki czytania. Zestaw nr1; A. Fabisiak – Majcher, E. Ławczys, Wydawnictwo WIR,
- pomoc dydaktyczna nr 2 - oś liczbowa, np. miarka krawiecka, karta z kalendarza
- karty pracy nr 1 do wypełnienia, projekt własny
- pomoc dydaktyczna nr 3 - Kategoryzacja. Stymulacja i terapia., A.Fabisiak-Majcher, M. Korendo, E. Ławczys, Wydawnictwo WIR,
- pomoc dydaktyczna nr 4 - zestaw do ćwiczeń orientacji przestrzennej Przyimki Wydawnictwo Arson;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie ucznia. Wprowadzenie do zajęć, swobodna rozmowa z uczniem o minionym dniu w szkole. Ćwiczenie wstępne, powtórzeniowe: Moje układanki. Ćwiczenia sylabowe do nauki czytania: kawa, lody, zupa, osy, buty, koty. Uczeń układa znane już, wybrane elementy ćwiczeń sylabowych (pomoc dydaktyczna nr 1).
2. „Nazwij”. Praca z obrazkami i prawidłowe odmienianie rzeczowników. Uczeń nazywa obrazki odpowiadając na pytanie nauczyciela Co to jest? Kawa, lody, zupa, osy, buty, koty oraz poprawnie odmienia, odpowiadając na pytanie drugie nauczyciela Czego nie ma? Nie ma- kawy, lodów, zupy, os, butów, kotów. Kolejną częścią tego ćwiczenia jest sprzątnięcie elementów układanki do pudełka, wykonując polecenia nauczyciela Podaj mi obrazek z: kawą, lodami, zupą, osami, butami, kotami. Każde prawidłowo wykonane polecenie jest nagradzane pochwałą społeczną: brawo, świetnie, dobrze zrobiłeś/powiedziałeś, przybij piątkę. ( pomoc dydaktyczna nr 1).
3. „Przelicz”. Uczeń dokonuje przeliczania na osi liczbowej. Otrzymuje pomoc dydaktyczną nr 2 (może być również miarka krawiecka/karta z kalendarza). Nauczyciel pilnuje wskazywania cyfr na materiale palcem.
4. „Dorysuj”. Uczeń rozpoznaje cyfrę na karcie pracy nr 1 i dorysowuje odpowiednią ilość we wskazanym miejscu, np. na karcie pracy jest umieszczony wazon, pod wazonem jest cyfra 3, w wazonie są dwa kwiaty. Zadaniem ucznia jest dorysować jeden kwiat. Uczeń samodzielnie nakłada nasadkę Tymichovej na ołówek. Można mieć dwie różne do wybory
i zaproponować Którą chcesz pracować? Taka propozycja uatrakcyjnia pracę uczniowi i daje poczucie sprawstwa i wpływu na przebieg własnej pracy.
5. „Uporządkuj”. Kategoryzacja obrazków wg ustalonej cechy – uczeń zauważa związki między określonymi elementami, dostrzega regułę i porządkuje według nich dane elementy: słodkie, szklane cyfra - pomoc dydaktyczna nr 3.
6. „Ustaw”. Uczeń rozumie wskazania nauczyciela: Ustaw piłkę na stole, pod stołem i kładzie tak konkretną rzecz (piłka) wg polecenia, potem powtarza ćwiczenie na materiale abstrakcyjnym)- pomoc dydaktyczna nr 4.
7. Zakończenie zajęć. Uporządkowanie miejsca pracy ze szczególnym udziałem ucznia. Nauczyciel podaje polecenia: pozbieraj elementy układanki, odłóż na półkę, schowaj kartę pracy, itd.
8. Podziękowanie za udział w zajęciach, wpięcie karty pracy do teczki ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.