X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46957
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wesołe zabawy z literkami. Scenariusz zajęć koleżeńskich, 5-latki

Scenariusz zajęć

Temat: „Wesołe zabawy z literkami”.
Data: 18.02.2021r.
Grupa: 5- latki „Delfinki”
Prowadzący: Justyna Juranek
Cel ogólny:
Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania i pisania: rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności analizy i syntezy słuchowej - zabawy z głoskami, sylabami i literami.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• nazywa litery drukowane,
• wyodrębnia głoski w nagłosie,
• rozpoznaje swoje imię wśród innych wizytówek,
• kojarzy literę z nazwą przedmiotu przedstawionego na rysunku,
• rozpoznaje imiona dzieci nieobecnych,
• wymienia wyraz rozpoczynający się na podaną głoskę,
• dzieli wyrazy na sylaby,
• układa proste zdania z wyrazami,
• reaguje na przerwę w muzyce,
Cele wychowawcze:
• wdrażanie do aktywnego udziału w zajęciach,
• wdrażanie do stosowania przyjętych zasad podczas zajęć (zgłaszanie się w celu odpowiedzi, czekanie cierpliwie na swoją kolei, przestrzeganie zasady: jeden mówi reszta słucha)
• wdrażanie do zachowania prawidłowej postawy ciała (siad skrzyżny),
• wzmacnianie wiary w siebie poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
Kompetencje:
Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji:
• organizowanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu posiadanych wiadomości oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w nauce czytania;
• usprawnienie analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głosek w nagłosie;
• utrwalanie nazw poznanych liter drukowanych;
Kompetencje cyfrowe:
• wprowadzanie w odpowiedzialne korzystanie z sieci i urządzeń cyfrowych: komputer, rzutnik
Formy pracy:
• Indywidualna
• z całą grupą
• zespołowa
Metody:
• słowna (objaśnienia i instrukcje, rozmowy)
• oglądowa (obserwacja i pokaz)
• czynna (zadań stawianych do wykonania)
• aktywizująca (zabawy ruchowe, gry dydaktyczne z zastosowaniem technologii cyfrowych, zabawy dydaktyczne)
• metoda Ireny Majchrzak
Pomoce dydaktyczne:
Komputer, rzutnik, koło fortuny, laminowane obrazki, drukowane litery – szablon duży, drukowane litery szablon mały, prezentacja multimedialna, gra on-line, kolorowe kartki, chusta animacyjna, piosenka „Alfabet”.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką „Witam dziś”. Nauczyciel rozpoczyna każdy wers melodii, a dzieci rytmicznie odpowiadają na polecenie nauczyciela.
2. „Literkowa ulewa” - na chuście animacyjnej nauczyciel rozsypuje kartoniki z dużymi literami drukowanymi. Dzieci trzymają chustę i falują nią, na znak nauczyciela starają się zrzucić wszystkie kartoniki „ulewą” na podłogę. Następnie dzieci podnoszą po jednym kartoniku z literą i siadają w wyznaczone przez nauczyciela miejscu. Nauczyciel kieruje rozmową:
- Co takiego zrzuciła na Was zimowa ulewa?
- Każdy dzień w tym tygodniu ma swoje święto, pamiętacie? Jak możemy nazwać dzisiejszy dzień?
Dzisiaj świętujemy Dzień Literki w naszej grupie. Będziemy wspólnie bawić się z literkami, które dotąd poznaliśmy w przedszkolu.
Litery a, e, i, o, u, k, t, m, l, b, p, r, już znamy
i wspólnie z nimi dzisiaj czas spędzamy
Dzisiaj literki swoje święto mają
i do wspólnych zabaw nas zapraszają.
3. „Pociąg literowy z literami” - dzieci spoglądają na litery, które znalazły podczas ulewy. Zadaniem dzieci jest zrobić literowy pociąg liter. Każda litera ma swój pociąg. Następnie pociągi wykonują polecenie, które wydaje nauczyciel, np. litery A robią przysiady, litery O robią podskoki itd.
4. „Literowy koncert” - ćwiczenie ortofoniczno- emisyjne.
Dzieci siadają na dywanie w pociągach ułożonych z wcześniejszego zadania, trzymając
w rękach kartoniki z literami wylosowane we wcześniejszej zabawie. Realizują polecenia nauczycielki, np.: „śpiewają jednocześnie litery e i a ”, „śpiewają litery m i o”..., „śpiewają wszystkie litery razem”. „Śpiew liter’ polega na intonowaniu melodii znanej wszystkim piosenki, np.„ Panie Janie” na głoskach, odpowiadających wylosowanym literom.
5. „Co nie pasuje?” – zabawa z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i rzutnika multimedialnego.
Nauczyciel na rzutniku multimedialnym wyświetla prezentację. Na każdym slajdzie znajduje się zestaw obrazków. Zadaniem dziecka jest nazwać co przestawiają obrazki oraz określić jaką głoskę słyszmy na początku każdego wyrazu oraz wyszukać obrazka, który nie pasuej do pozostałych. Zanim dzieci rozpoczną zabawę nauczyciel zaprasza dzieci do zajęcia miejsc przed rzutnikiem używając do tego wizytówek z imieniem.

6. „Literkowy krąg” - na dywanie ułożone w kręgu zostają litery, które dzieci już poznały.
Dzieci poruszają się na zewnątrz kręgu. Na pauzę w muzyce n-l wymawia słowo. Dziecko, które stoi przed literą, która rozpoczyna dany wyraz podnosi rękę. Zabawę powtarzamy kilka razy.

8. „Literkowe dyktando” – nauczyciel rozdaje dzieciom 6 obrazków. Zadaniem dzieci jest ułożyć obrazki zgodnie z kolejnością liter wymawianych przez nauczyciela. Np. nauczyciel mówi głoskę B, zadaniem dziecka jest wyszukać i wskazać balon.

7. Gra online na portalu „Rybka-minimini” – określanie litery w nagłosie. Dzieci sprawdzają swoją znajomość alfabetu. Na ekranie pojawią się dwa przedmioty. Wybrane dziecko przy pomocy nauczyciela zaznacza ten, którego nazwa zaczyna się na wskazaną przez Rybkę MiniMini+ literę.
Link do gry: https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/na-jaka-literke
9. Ewaluacja zajęć: Nauczyciel zawiesza na tablicy dwie litery „O”. Każda z nich przedstawia odmienną emocję: radość i smutek. Jeżeli dzieciom podobały się zabawy z literkami siadają przed wesołą literką „o”, a jeżeli uważają inaczej zajmują miejsca przed smutną literką „O”.
10. Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.