X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46939
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Na majowej łące - zabawy integracyjne z wykorzystaniem SI gumy. Scenariusz dla dzieci 5,6-letnich

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 5-, 6-letnich
Data : 26.05.2021r.
Grupa: 5-, 6-latki
Prowadzące: Anna Wojtowicz, Iwona Błach

Temat: Na majowej łące – zabawy integracyjne z wykorzystaniem SI gumy.

Obszary z podstawy programowej:
I . 5 – Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu;
I .7 - Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
II .8 - Zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
III. 7,8 - Respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
IV.2 - Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie;
IV. 4 - Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych;
IV.5 – Rozwiązuje zagadki;
IV.7 – Słucha muzyki, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,
IV.15 - Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

Cele ogólne:
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew oraz sztuki plastyczne
• Kształcenie spostrzegawczości i uwagi,
• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
• Zintegrowanie grupy.

Cele operacyjne:
• Potrafi rytmicznie kreślić kredkami świecowymi lub pędzlem pionowe linie do utworu muzycznego;
• Określa w muzyce jej tempo i nastrój;
• Uczestniczy w zabawie integracyjnej;
• Rozwiązuje zagadki quizu przyrodniczego;
• Wypowiada się na temat roślin i zwierząt łąkowych;
• Odczytuje nazwy roślin i zwierząt;
• Potrafią wyrażać swoje uczucia za pomocą swego ciała, ruchu, śpiewu czy mimiki twarzy;
• Chętnie tańczy, wykonują prace plastyczną;
• Przełamuje nieśmiałość podczas udziału w zajęciach.

Metody pracy:
• podająca,
• praktyczna działalność dziecka,
• aktywizująca,
• zabawowa
• Elementy metody SI
• Element aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss
• Elementy metody W. Sherborne
• Elementy muzykoterapii
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna.
Środki dydaktyczne: piosenka pt.”Wiosenny spacer z mamą”, quiz przyrodniczy w formie prezentacji multimedialnej, nagranie „Dla Zuzi” Marek i Wacek, „Walc Kwiatów” P. Czajkowskiego, SI guma, kredki świecowe, pastele, farby, pędzle, stemple z ziemniaka, nożyczki, klej, patyczki do uszu, gumki
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa integracyjna na powitanie" Stańmy wszyscy razem w kole”. Dzieci wykonują ruchy adekwatnie do słów śpiewanej piosenki:
Stańmy wszyscy razem w kole, złączmy swoje ręce.
Zatańczymy, zaśpiewamy, jak w naszej piosence.
Do przodu krok, do tyłu krok i kilka małych kroków w bok.
I młynek w przód i młynek w tył, abyś dziś wesoły był!
2. Nawiązanie do Dnia Matki obchodzonego w tym dniu – Śpiew piosenki pt. „Wiosenny spacer z mamą”.
3. Zaproszenie dzieci do zabaw na łące – quiz wiedzy o zwierzętach i roślinach zamieszkujących to środowisko.
N: czyta zagadki z kolejnych slajdów, spośród dzieci zgłaszających się N wybiera jedno, które prezentuje rozwiązanie. Dzieci j odczytują.
4. Zabawa muzyczno – ruchowa przy melodii „Dla Zuzi” Marka i Wacka z wykorzystaniem SI gumy.
5. Działania plastyczne z wykorzystaniem utworu ‘Walc kwiatów” P.Czajkowskiego.
Dzieci wykonują ilustrację wiosennej łąki na długim pasie kartonu z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i przyborów plastycznych. Doklejają rośliny i owady łąkowe: biedronki, motyle, pszczoły. Mogą je wykonać z dostępnych materiałów. Następnie dzieci przyklejają z gotowych elementów żabkę, wykonaną techniką origami.
6. Masażyk relaksacyjny z wykorzystaniem elementów metody W. Sherborne „Tu płynie rzeczka”.
Dzieci siedzą w kręgu plecami do siebie i wykonują ruchy zgodnie ze słowami wiersza:
Tu płynęła rzeczka,
Tędy przeszła pani na szpileczkach.
Tu stąpały słonie i biegały konie.
Wtem przemknęła szczypaweczka,
Zaświeciły 2 słoneczka.
Spadł drobniutki deszczyk.
Czy przeszedł Cię dreszczyk?

7. Ewaluacja : Nauczycielka pyta, o czym dowiedziały się dziś, co im się najbardziej podobało. Z zestawu pieczątek z emotkami wybierają jedną i stemplują na swojej pracy „Majowa łąka”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.