X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46811
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Samodzielni przy stole" - zabawy dydaktyczne inspirowane opowiadaniem pt. "Gość" Czesława Janczarskiego

PODSTAWA PROGRAMOWA:
I Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
2) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
III Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Cele ogólne:
1. Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego.
2. Stymulowanie rozwoju mowy.
3. Rozróżnianie właściwego od niewłaściwego zachowywania się przy stole
4. Doskonalenie umiejętności właściwego zachowywania się przy stole w trakcie spożywania posiłku (posługiwanie się sztućcami, przyjmowanie prawidłowej pozycji siedzącej przy stole, stosowanie zwrotów grzecznościowych, wycieranie ust serwetką, brak rozmów) oraz w łazience w trakcie dokładnego mycia rąk
5. Doskonalenie samodzielności dzieci.

Cele szczegółowe
Dziecko :
1. Wie:
• Jak należy zachowywać się przy stole, oraz co należy zrobić przed posiłkiem;
• Które potrawy jemy widelcem ,a które łyżką;
2. Umie segregować ilustracje według dwóch kryteriów;
3. Potrafi:
• Posługiwać się sztućcami;
• Przyjąć prawidłową pozycję siedzącą przy stole;
• Używać zwrotów grzecznościowych;
• Wytrzeć usta serwetką;
• Dokładnie umyć ręce w łazience.

Metody pracy (wg M. Kwiatkowskiej)
1. Czynne
2. Oglądowe
3. Słowne

Formy pracy:
1. Indywidualna
2. Grupowa
3. Zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:
Kukiełki: Misia Uszatka, Zajączka, Kogucika, Kruczka i Różowego Ryjka, tekst opowiadania pt. „Gość”, teatrzyk, ilustracje właściwego i niewłaściwego zachowywania się przy stole i w łazience, pojemniki, drewniane łyżki i widelce, tamburyno, przybory potrzebne do mycia rąk, plastikowe talerzyki, widelczyki, serwetki, sałatka owocowa, kolorowe kółeczka, tablica, dywaniki, odtwarzacz CD i nagrania.

Przebieg zajęć:
1. „Dzień dobry naszym rączkom”- zabawa z piosenką na powitanie.

2. „Gość”- teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania Czesława Janczarskiego.
Nauczycielka zaprasza dzieci do obejrzenia teatrzyku inspirowanego opowiadaniem Czesława Janczarskiego z I tomu serii o Misiu Uszatku. Następnie zadaje dzieciom pytania:
- Jakie zwierzęta wystąpiły w teatrzyku?
- Jak przygotowany był stół?
- Czy wszyscy goście zachowali się prawidłowo przy stole?
- Czy przyjaciele zechcą ponownie zaprosić Różowego Ryjka w odwiedziny?

Nauczycielka przedstawia dzieciom cel dzisiejszych zajęć:
- Ukazanie Prosiaczkowi właściwego zachowywania się przy stole w trakcie spożywania posiłku oraz w łazience w trakcie dokładnego mycia rąk.

3. „Uczymy dobrych manier Różowego Ryjka”- zabawa dydaktyczna.
Dzieci siedzą na podłodze przed dywanikami. Każde dziecko ma przygotowany zestaw ilustracji właściwego i niewłaściwego zachowania przy stole oraz podczas mycia rąk. Zadaniem dzieci jest posegregować ilustracje do odpowiednich pojemników.

4. „Stoliczek”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dzieci podczas gry na tamburynie biegają miedzy dywanikami ułożonymi na podłodze. Na hasło „stoliczek”, jak najszybciej siadają przed swoim dywanikiem.

5. „Łyżka czy widelec? - patrz uważnie Prosiaczku!”- zabawa dydaktyczna.
Nauczycielka wymienia nazwy różnych potraw, zadaniem dzieci jest podniesienie do góry odpowiednio- drewnianego widelca bądź łyżki.

6. „Sio zarazki”- zabawa muzyczno-ruchowa do znanej dzieciom piosenki.
W trakcie piosenki dzieci wykonują określone ruchy, o których mowa w utworze.

7. „W łazience”- czynności higieniczne w łazience.
Nauczycielka zaprasza dzieci do łazienki słowami:
„Ważne to przyzwyczajenie, by myć ręce przed jedzeniem, dzieci już to pamiętają, Prosiaczkowi przypominają!
Każde dziecko indywidualnie myje dokładnie ręce przy zlewie, pamiętając o poszczególnych etapach mycia rąk.

8. „Zapraszamy do stołu”- spożywanie posiłku (sałatki owocowej) przy stole.
Dzieci samodzielnie posługują się widelczykiem, zwracają uwagę na kulturalne zachowywanie się przy stole, przyjętą pozycję siedzenia przy stole używanie zwrotów: proszę i dziękuję oraz estetykę jedzenia, a także stosowania serwetki do wycierania ust po zakończeniu posiłku.

9. „Kuchenne zamieszanie”- masażyk relaksacyjny.
Dzieci dobierają się w pary, siadają na dywanie. Wykonują określone ruchy zgodnie ze słowami nauczycielki na plecach kolegi/ koleżanki. Później następuje zamiana ról dzieci.

10. „Radość czy smutek?”- ewaluacja zajęć.
Nauczycielka dziękuje dzieciom za wspólną zabawę i zaangażowanie wszystkich przedszkolaków, następnie prosi by każde dziecko wzięło po jednym kółeczku i umieściło go w wybranym prze siebie miejscu na tablicy (po stronie radości- jeśli zajęcia się mu/jej podobały/ po stronie smutku- jeśli zajęcia nie zainteresowały go/jej)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.