X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46809
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Spotkanie z pszczołą - zabawy dydaktyczne

SCENARIUSZ ZAJĘCIA
grupa „Wróbelki” 5 latki

Data: 20.05.2021
Prowadząca: Agnieszka Ostrowska

Temat: „Spotkanie z pszczołą” - zabawy dydaktyczne

Cele ogólne:
wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich roli w przyrodzie,
kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

Cele operacyjne:
dziecko wie
jaka jest rola pszczół w przyrodzie,
jakie są zachowania prozdrowotne (odżywianie, ruch, higiena),

dziecko potrafi
wymienić zachowania prozdrowotne,
wykonać ćwiczenia ruchowe,
ułożyć obrazek pocięty na 6 części,
przedstawić za pomocą ruchu czynność,
wycinać po linii,
rozpoznać przedmiot za pomocą dotyku,
koncentrować się na wykonywanej czynności.

Podstawa programowa:
I Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych.
II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji,
III Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do nauki w szkole:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego,
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy,
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Metody pracy (wg M.Kwiatkowskiej)
1. Czynne (metoda kierowania aktywnością, metoda zadań)
2. Oglądowe (przykład osobisty nauczyciela, obserwacja i pokaz)
3. Słowne (rozmowy, objaśnienia, instrukcje)
Metody aktywizujące
1. Pedagogika zabawy.
2. Aktywne słuchanie muzyki.
3. Burza mózgów.
4. Drama, pantomima.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa
Pomoce do zajęć: tablica interaktywna, nagranie do zabawy, zestawy pociętych obrazków, rekwizyty do skrzyni skarbów, talerzyki papierowe, obrazki produktów spożywczych, sylwety uli i pszczół, elementy pszczoły do wycięcia, produkty potrzebne do przygotowania lemoniady: woda, cytryna, miód.

Przebieg:
1. „Pszczółka śpi w ogrodzie” - zabawa integracyjna w kole.
Dzieci poruszają się po kole śpiewając piosenkę, wybrane dziecko jest pszczółką.
2. „Pszczoła” - aktywne słuchanie wierszyka Joanny Błahitko (rozgrzewającego buzię i język) z wykorzystaniem maskotki pszczółki. Zabawa dramowa na podstawie wiersza.
3. „Jak żyją pszczoły” - rozmowa na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka – na podstawie filmu edukacyjnego, podkreślenie wartości zdrowotnych miodu, wykorzystania miodu w medycynie, do produkcji kosmetyków.
4. „Lot trzmiela” - aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

5. „Turniej pracowitych pszczółek” - zadania i ćwiczenia (dzieci podzielone są na 5 zespołów, każdy zespół za poprawnie wykonane zadanie otrzymuje punkt)

„Skrzynia skarbów” - zabawa dydaktyczna
Dzieci po dotyku rozpoznają znajdujące się w skrzyni przedmioty związane ze zdrowym trybem życia i podają ich przeznaczenie (mydło, szczoteczka do zębów, piłka, jabłko, butelka z wodą)
„Ruch to zdrowie” - ruchowa ruletka (z wykorzystaniem tablicy interaktywnej) , dziecko losuje i grupa wykonuje ćwiczenie, np.
Skacz jak żaba.
Podskocz 8 razy na lewej nodze.
Zrób 12 pajacyków.
Zrób 12 przysiadów.
Biegnij w miejscu przez 30 sekund.
„Zdrowy posiłek” - dzieci otrzymują jednorazowe talerzyki oraz obrazki produktów przeznaczonych do przygotowania śniadania. Ich zadaniem jest przygotowanie posiłku pamiętając o zasadzie zdrowego odżywiania.
„Zdrowy człowiek to ten, który...” - burza mózgów, kończenie zdania. Każda grupa podaje 2 przykłady.
„Dbam o higienę” - układanie puzzli przedstawiających zachowania związane ze
zdrowym trybem życia – higieną. Dzieci układają obrazek pocięty na 6 części.
„Wiem, jak dbać o zdrowie” - quiz o tematyce prozdrowotnej. Dzieci na pasku papieru zaznacza kolejno „+” jako zachowanie prozdrowotne, albo „-” jako zachowanie niekorzystne dla zdrowia.
Zęby myjemy tylko rano.
Jemy owoce i warzywa.
Jemy dużo słodyczy.
Długo siedzimy przed komputerem.
Spędzamy czas na świeżym powietrzu.
Myjemy ręce przed posiłkami.
Rzadko wychodzimy z domu.
Długo oglądamy telewizję.
Przebywamy dużo na świeżym powietrzu.
Na koniec turnieju zespoły podliczają punkty.
6. „Jaki sport lubię?” - zabawa pantomimiczna
Chętne dziecko za pomocą ruchu pokazuje swoją ulubioną dyscyplinę sportową. Pozostałe dzieci odgadują i naśladują.
7. „Spacer na łąkę” - zabawa ruchowa (kinezjologia edukacyjna)
Dzieci maszerują w rytm muzyki wykonując naprzemienne ruchy – prawa dłoń dotyka do lewego kolana, a lewa dłoń do prawego kolana. Potem rysują w powietrzu: motyla, kwiaty, biedronkę, trawę, słońce, pszczołę.
8. „Pszczółka” - praca plastyczna, wykonanie sylwety pszczoły z papieru
9. „Pszczele rozmowy” - zabawy teatralne z wykorzystaniem wykonanych sylwet pszczół.
10. „Lemoniada” - przygotowanie nektaru pszczelego z wody, cytryny i miodu – każde dziecko przygotowuje dla siebie napój

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.