X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46639
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawne palce, sprawne dłonie - z origami poznaję świat. Program własny

Sprawne palce, sprawne dłonie – z origami poznaję świat

Autor:
mgr Aleksandra Banaszek
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wstęp
Zajęcia artystyczne w przedszkolu pełnią szczególną rolę. Pozwalają kształtować i rozwijać wrażliwość estetyczną, pobudzają wyobraźnię i ekspresję twórczą a także kształtują osobowość i wzbogacają przeżycia. Poprzez prace plastyczne dzieci wyrażają swoje myśli i uczucia, mówią o swoich potrzebach i zainteresowaniach. Nauczycielom dają one możliwość lepszego poznania swoich wychowanków i wspierania ich indywidualnego rozwoju. Jedną z ciekawszych technik plastycznych, które można wykorzystać w wychowaniu przedszkolnym jest origami. Origami jest starożytną sztuką składania papieru zapoczątkowaną w Chinach a rozpowszechnioną w Japonii, gdzie stała się elementem kultury tego kraju. Origami jest także bardzo interesującym narzędziem z punktu widzenia wspierania rozwoju wielorakich aktywności dziecka. Podczas składania papieru układ nerwowy pobudzany jest do integracji pracy obu półkul mózgowych, co pozwala odbierać wrażenia za pomocą wszystkich możliwych zmysłów. Sztuka origami pozwala przede wszystkim stymulować rozwój wyobraźni przestrzennej a także rozwija sprawność manualną, uczy dokładności, cierpliwości i precyzji. Zapewnia osiągnięcie sukcesu ze względu na etapowość składania papieru, która sama w sobie tworzy wiele progów i możliwości dostrzegania efektów swojej pracy. Dzięki temu daje po-czucie sprawstwa, dostarcza radość i satysfakcję z wykonanej pracy i motywuje do dalszego wysiłku.

Ogólne założenia programu
Program został opracowany dla dzieci 3, 4 i 5-letnich z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i realizuje treści zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 356). Głównym założeniem programu jest wykorzystanie origami jako sposobu wspierania rozwoju wyobraźni, wyzwalania aktywności twórczej oraz wyposażenia dzieci w kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie. Realizacja programu odbywać się będzie podczas jako uzupełnienie programu całościowego podczas zajęć popołudniowych.
Treści programowe:
• wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;
• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
• wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przed-mioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
• klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
• określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

Cele szczegółowe:
Cele poznawcze:
• doskonalenie operacji – czynności, które dotyczą używania w praktyce pojęć matema-tycznych, np. na prawo, na lewo, wzdłuż krawędzi,
• rozwijanie mechanizmu przyczynowo – skutkowego,
• ćwiczenie sprawności manipulacyjnej rąk,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
• umożliwianie poznania różnych technik plastycznych,
• utrwalanie nazw figur geometrycznych poprzez manipulowanie różnymi kształtami fi-gur,
• wzbogacenie wiedzy o informacje związane z techniką origami,
Cele wychowawcze:
• budzenie wrażliwości estetycznej,
• inspirowanie do twórczego myślenia,
• wdrażanie do rozwiązywania problemów,
• budowanie poczucia własnej wartości,

Metody:
• słowne: instrukcja,
• czynne: metoda zadań stawianych dziecku,
• oglądowe: pokaz,
Formy dydaktyczne:
• indywidualna,
• grupowa,
Oczekiwane osiągnięcia uczniów:
3-latek:
• rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt,
• składa poszczególne figury na pół (wzdłuż linii środkowej),
• przestrzega kolejności wykonywania czynności (zginamy, układamy na kartce, przy-klejamy)
• wyznacza środek kartki i nakleja główne elementy w jej centralnym punkcie,
• używa odpowiedniej ilości kleju,
• doprowadza pracę do końca,
4-latek:
• składa poszczególne figury wzdłuż dwóch osi,
• określa kierunki na kartce: góra, dół, lewo, prawo,
• komponuje pracę zgodnie z instrukcją nauczyciela,
• dba o czyste wykonanie pracy,
• angażuje się w wykonanie prac grupowych,
5-latek:
• składa figury wg dowolnej, wskazanej osi,
• potrafi określać położenie na kartce papieru, np.: prawy, górny róg,
• dba o estetyczne wykonanie pracy,
• współpracuje z grupą przy wykonywaniu prac wspólnych,
• tworzy figury przestrzenne wg instrukcji,
• tworzy własne kompozycje płaskie z wykorzystaniem technik origami,
• ocenia prace swoje i kolegów,
• czerpie radość z wykonywanej pracy,

Poprzez realizację swojego programu mam nadzieję przyczynić się do podniesienia kom-petencji dzieci w zakresie rozwoju poznawczego, fizycznego i emocjonalno-społecznego, co ułatwi im start na kolejnym etapie edukacyjnym. Wprowadzenie dzieci w świat origami po-zwoli rozbudzić ich zainteresowanie różnorodnymi formami ekspresji plastyczno-technicznej i zachęcić od odkrywania w sobie pasji i talentów.
Harmonogram i tematyka zajęć:
• wrzesień: jabłko, drzewo,
• październik: grzybek, parasol,
• listopad: miś, ptaszek,
• grudzień: Mikołaj, bombka, anioł,
• styczeń: choinka, bałwan,
• luty: pingwin, smok, samolot,
• marzec: pies, żaba, piekło-niebo,
• kwiecień: kurczątko, rybka, zajączek,
• maj: godło, biedronka, wiatraczek,
• czerwiec: łąka – praca grupowa,

Tematyka oraz częstotliwość zajęć może być modyfikowana w zależności od potrzeb gru-py i możliwości dzieci.
W zależności od grupy wiekowej odpowiednio zwiększamy liczbę elementów z jakich składa się obrazek, w grupie najstarszej wprowadzamy formy przestrzenne.
Ewaluacja:
• ocena prac dzieci,
• ankieta dla nauczycieli realizujących program,
• ankieta dla rodziców
• wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny,
Przykładowe scenariusze zajęć:

Scenariusz zajęć – drzewo
Przygotowała: mgr Aleksandra Banaszek
Miejsce: Przedszkole nr 69
Grupa: IV „Niedźwiadki”, 3-4 latki
Cele ogólne:
doskonalenie sprawności manualnej,
usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
pobudzanie inwencji twórczej,
Cele operacyjne – dziecko:
składa na pół koła różnej wielkości,
układa elementy obrazka wg instrukcji,
nakleja wszystkie elementy na karton,
uzupełnia obrazek kredką wg własnego pomysłu,
Środki dydaktyczne: kartki A4, koła origami dla każdego dziecka komplet: ciemno zielone 1x12cm i 1x10cm, brązowe 3x5cm, dodatkowo dla 4-latków jasno zielone 5x3cm, klej, kredki.
Metody pracy:
słowne: instrukcja,
czynne: metoda zadań stawianych dziecku,
oglądowe: pokaz,
Formy pracy: indywidualna
Przebieg zajęć:
1. „Drzewa na wietrze” – zabawa ruchowa. Dzieci naśladują drzewa poruszając rękami - gałązkami zgodnie z siłą wiatru podawaną przez nauczyciela.
2. „Drzewko origami” – prezentacja wykonania zadania przez nauczyciela, przypomnienie kolejności zadań: zaginamy, komponujemy, przyklejamy. Wykonanie pracy przez dzieci. Nauczyciel pomaga młodszym dzieciom przy planowaniu obrazka.
3. Wystawa prac – próby oceny własnej pracy na tle innych.

Scenariusz zajęć – pingwin
Przygotowała: mgr Aleksandra Banaszek
Miejsce: Przedszkole nr 69
Grupa: IV „Niedźwiadki”, 3-4 latki
Cele ogólne:
doskonalenie sprawności manualnej,
rozwijanie pojęć matematycznych,usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
Cele operacyjne – dziecko:
składa na pół koła różnej wielkości,
układa elementy obrazka wg instrukcji,
nakleja wszystkie elementy na karton,
nakleja dziób z prawej strony głowy (4-latek),
Środki dydaktyczne: kartki A4, koła origami dla każdego dziecka komplet, 3-latki: białe 1x10cm, czarne 1x12cm i 3x8cm, pomarańczowe 3x4cm, gotowe oczka, 4-latek: białe 1x10cm, czarne 1x10cm, 1x6cm i 1x5cm, czerwone 2x5cm, żółte 1x2cm, klej.

Metody pracy:
słowne: instrukcja,
czynne: metoda zadań stawianych dziecku,
oglądowe: pokaz,
Formy pracy: indywidualna
Przebieg zajęć:
1. „Pingwin” – zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci poruszają się za prowadzącym śpiewa-jąc i ilustrując ruchem tekst: Ach jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się, się, się, raz nóżka lewa, raz nóżka prawa, do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy (podskoki).
2. „Pingwin origami” – prezentacja gotowych pingwinów, omówienie elementów z jakich się składają, przypomnienie kolejności zadań: zaginamy, komponujemy, przyklejamy. Wykonanie pracy przez dzieci. Pomoc nauczyciela przy ustalaniu prawej i lewej strony kartki.
3. Wystawa prac – wybieranie najstaranniej wykonanej pracy.

Scenariusz zajęć – łąka
Przygotowała: mgr Aleksandra Banaszek
Miejsce: Przedszkole nr 69
Grupa: IV „Niedźwiadki”, 3-4 latki
Cele ogólne:
doskonalenie sprawności manualnej,
usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
pobudzanie inwencji twórczej,
utrwalanie nazw figur geometrycznych,
doskonalenie umiejętności pracy w zespole,
Cele operacyjne – dziecko:
składa na pół figury różnej wielkości,
układa elementy obrazka wg instrukcji,
nakleja wybrane elementy na karton,uzupełnia obrazek kredką wg własnego pomysłu,
współpracuje z innymi w celu wykonania wspólnej pracy,
Środki dydaktyczne: karton w dużym formacie, koła, kwadraty i trójkąty origami w różnych rozmiarach i kolorach, wzory prostych kwiatów i owadów wykonanych techniką origami, klej, pastele.
Metody pracy:
słowne: instrukcja,
czynne: metoda zadań stawianych dziecku,
oglądowe: pokaz,
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Przebieg zajęć:
1. „Kto mieszka na łące?” – prezentacja różnych owadów wykonanych techniką origami, omówienie wyglądu łąki, zaplanowanie pracy, przydzielenie zadań: dzieci zdolniejsze wykonują trudniejsze elementy, dzieci mniej zdolne prostsze.
2. „Łąka z origami” – wykonanie przydzielonych zadań, nauczyciel koordynuje prace i po-maga w naklejaniu kwiatów i zwierząt w odpowiednich miejscach dużego arkusza papie-ru. Uzupełnianie obrazka za pomocą kredek pastelowych.
3. Umieszczenie pracy na wystawie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.