X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46637
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Przykładowa informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka:
Rok szkolny: 2019/2020
Forma wychowania przedszkolnego*: oddział przedszkolny

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
w obszarze:
1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: sprawna fizycznie, chętnie bierze udział w grach i zabawach ruchowych, bez trudu utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze lub podskakując na niej, samodzielnie i bez trudu schodzi i wchodzi po schodach, umiejętnie lepi z plasteliny różne postaci np. kotka, chętnie koloruje i rysuje, robi to starannie, zazwyczaj nie wychodzi za kontur, umiejętnie posługuje się nożyczkami, posługuje się przy tym prawą ręką, lubi zabawy i ćwiczenia z różnymi przyborami.
2) zauważone trudności: kreśląc wzory litero podobne czy pisząc litery czasem robi to w „odbiciu lustrzanym”.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zwracano uwagę na dokładność i precyzyjne odwzorowywanie wzorów litero podobnych czy zapisie liter.
4) wskazówki dla rodziców: zwracać uwagę na to jak dziecko odwzorowuje wzór litero podobny, szlaczek czy litery, pokazywać jak zrobić to poprawnie.
2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: bez trudu rozstaje się z rodzicem po przyjściu do szkoły, potrafi rozpoznawać uczucia innych, jest coraz bardziej świadome własnych uczuć, odpowiednio reaguje na sytuacje życia codziennego.
2) zauważone trudności: czasem nie bardzo wierzy we własne możliwości, poproszona o poprawienie jakiegoś elementu obrazka, mówi, „że nie potrafi”.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: często chwalono podjęte działania, zauważano i podkreślano nawet małe sukcesy.
4) wskazówki dla rodziców: częste podkreślanie sukcesów, wspieranie działań, wzmacnianie jej wiary w siebie.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: łatwo nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi, chętnie współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi też walczyć o swoją pozycję
w grupie, potrafi czekać na własną kolej, dzieli się zabawkami, dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł, rozumie znaczenie podstawowych norm, dostosowuje się do nakazów i zakazów, słucha poleceń osoby dorosłej, zaczyna przejawiać poczucie obowiązku.
2) zauważone trudności: czasem za bardzo bierze do siebie słowa krytyki wygłaszane przez koleżankę, kolegę.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zwracano jej uwagę, że nie zawsze to co mówią lub robią koledzy jest warte aż takiej uwagi, częste chwalenie za to, że nie obraża się na kolegów.
4) wskazówki dla rodziców: wspieranie jej działaniach, chwalenie nawet małych sukcesów, przypominanie, że nie wszystko co mówią rówieśnicy jest warte uwagi.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: jest otwarta na wiedzę, chętnie uczy się wierszy i piosenek na pamięć, chętnie układa puzzle, wyszukuje różnice między obrazkami, wypowiada się chętnie,
2) zauważone trudności: ma niewielką wadę wymowy
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez logopedę na terenie szkoły.
4) wskazówki dla rodziców: zwracać uwagę nie tylko na to co ale i na to jak dziecko wypowiada się na dany temat.
II. Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka: potrafi samodzielnie rozebrać się i ubrać, zapina i rozpina guziki, potrafi nakryć do stołu, sprawnie posługuje się sztućcami, je samodzielnie.
2) zauważone trudności: dziewczynka nie umie samodzielnie wiązać sznurowadeł.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: zachęcano dziecko do zabaw związanych ze sznurowaniem, wiązaniem.
4) wskazówki dla rodziców: pokazywać, że warto nauczyć się wiązać, sznurować.
III. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia
i zainteresowania:
1) opis: dziecko jest bardzo otwarte, wrażliwe, ma duże poczucie humoru, bardzo lubi wykonywać prace plastyczne, szczególnie związane z lepieniem, modelowaniem z plasteliny, prace są barwne, dokładne, lubi brać udział w zajęciach muzycznych, rytmicznych.
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu: zachęcano dziecko do wykonywania nowych, ciekawych prac.
3) wskazówki dla rodziców: warto byłoby zadbać o rozwój tych zdolności manualnych, może zapisać na jakieś warsztaty plastyczne albo artystyczne.
IV. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Dziewczynka wykazuje duże zainteresowanie światem. Jest otwarta na nowe doświadczenia. Chętnie współpracuje z rówieśnikami i dorosłymi. Potrafi podporządkować się grupie ale jeśli sytuacja tego wymaga również przyjąć pozycję przywódcy. Ma świetny kontakt z wychowawcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.