X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46501
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sport to zdrowie

Lekcja (przedmiot): wychowanie przedszkolne

Temat: Sport to zdrowie

Cele:
1. Poznawanie różnych sportów letnich i zimowych.
2. Nauka prawidłowego wypowiadania się pełnymi zdaniami.
3. Utrwalenie umiejętności wyklejania.

Wiadomości:
Umiejętności ucznia (uczeń potrafi) :
-Zna różne rodzaje sportów;
-wie jakie korzyści przynosi sport;
-chętnie uczestniczy w różnych formach ruchu i z radością podejmuje działania proponowane przez nauczyciela
-rozwija świadomość własnego ciała, dzieli się przestrzenią z innymi.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Znam wszystkie części ciała;
2. Odróżniam sporty zimowe i letnie.
3. Wiem dlaczego uprawianie sportu jest ważne dla naszego zdrowia i życia;
4. Potrafię wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne przedstawione przez nauczyciela;
5. Potrafię poprawnie budować zdania , wypowiadać się pełnymi zdaniami;

„NaCoBeZu” (na co będę zwracał/ła uwagę):
1. Poznam różne rodzaje sportów;
2. Będę grupował sporty na zimowe i letnie;
3. Będę przyporządkowywał akcesoria sportowe do wykonywanych sportów.

Metody:
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
Materiały i pomoce dydaktyczne:
-Obrazki z różnymi rodzajami sportów zimowych oraz letnich;
-puzzle do układania
-wiersz H. Świder pt. "Sport to zdrowie

Przebieg zajęć (metody i aktywności):

1. Faza wprowadzająca.
1.1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności.
1.2. Zapisanie tematu lekcji w dzienniku i na tablicy.
1.3. Określenie celów zajęć („NACOBEZU”).
2. Faza realizacyjna.
1. Przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach
2. Zabawa powitalna:Witamy się stopami, witamy się kolanami, witamy się łokciami, witamy się rekami,
3. Powitanie nauczyciela piosenką:
Hej witam Was,
zaczynamy już czas, jestem Ja
jesteś Ty raz dwa trzy!
4. Zabawa ruchowa ,,pająk i muchy”

5. Recytacja przez nauczyciela wiersza H. Świder pt. "Sport to zdrowie".
Tato mówi: "Sport to zdrowie".
A więc Tomek na boisku, Piłkę kopie.
Darek piłkę rzuca w górę, Leci piłka ponad siatkę
A odrzuca ją Beatka.
Przebieg zajęć (metody i aktywności):

1. Faza wprowadzająca.
1.1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności.
1.2. Zapisanie tematu lekcji w dzienniku i na tablicy.
1.3. Określenie celów zajęć („NACOBEZU”).
2. Faza realizacyjna.
1. Przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach
2. Zabawa powitalna:Witamy się stopami, witamy się kolanami, witamy się łokciami, witamy się rekami,
3. Powitanie nauczyciela piosenką:
Hej witam Was,
zaczynamy już czas, jestem Ja
jesteś Ty raz dwa trzy!
4. Zabawa ruchowa ,,pająk i muchy”

5. Recytacja przez nauczyciela wiersza H. Świder pt. "Sport to zdrowie".
Tato mówi: "Sport to zdrowie".
A więc Tomek na boisku, Piłkę kopie.
Darek piłkę rzuca w górę, Leci piłka ponad siatkę
A odrzuca ją Beatka.
W zimie sanki, łyżwy, narty

Wszyscy bawią się wspaniale
I ty kolego pamiętaj, nie leż,
Nie śpij, biegaj stale. Baw się z nami na podwórzu,
Tam jest mniej pyłu i kurzu, Nabierzesz siły i zdrowia,
Możesz się zahartować,
Nie będziesz nigdy chorować

6. Rozmowa na temat treści wiersza. Pogawędka o różnych sportach, sprzętach sportowych z pokazywaniem kolorowych ilustracji. Dzieci próbują odpowiedzieć na pytanie :dlaczego ruch i uprawianie sportów w życiu są ważne dla naszego życia, zdrowia.
7. Pytania do dzieci: Czym się różnią sporty zimowe od letnich?
8.Grupowanie wraz z dziećmi obrazków przedstawiających wykonywane sporty. Dzieci układają obrazki pod napisami sporty letnie, sporty zimowe.
9. Przedstawienie obrazków z różnymi akcesoriami sportowców.
10.Rozdanie kopert z puzzlami przedstawiających wykonywany sport. Zaproszenie dzieci do stolików w celu złożenia w całość i przyklejenia na kartkę

3. Faza podsumowująca.
3.1. Podsumowanie zdobytych informacji. Uczniowie, którzy chętnie odpowiadają na pytania otrzymują naklejkę.
Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?
Sprawdzę:
- czy uczniowie, odpowiadali poprawnie na pytania?
- czy uczniowie potrafią wymienić różne rodzaje sportów?
-czy uczniowie wiedzą czym różni się sport zimowy od sportu letniego?
Kluczowe pytania dla uczniów:
1.Dlaczego warto uprawiać sport?
2.Czy wiecie kto to jest sportowiec?
2.Jakie znacie rodzaje sportów?
3.Czy potraficie rozróżnić sport zimowy od sportu letniego?

Na lekcje rozwijane będą kompetencje kluczowe:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
2. Porozumiewanie się w językach obcych.
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
4. Kompetencje informatyczne.
5. Umiejętność uczenia się.
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.