X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46493
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kwiaty dla babci i dziadka. Zajęcia z elementami kodowania w grupie 5-4-latków

Scenariusz zajęć w grupie 5-4-latków (kodowanie)

Temat: „Kwiaty dla babci i dziadka”

Data: 18.01.2019r.

Cele ogólne – kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci:
*(1) porozumiewania się w języku ojczystym (umiejętności wypowiadania się na dany temat - budowania zdań, rozumienia poleceń nauczyciela, reagowania na polecenia i hasła we właściwy sposób);
*(3) matematycznych (umiejętności wykorzystywania myślenia matematycznego: logicznego i przestrzennego i sposobów kodowania i odczytywania symboli, prezentacji myślenia w postaci na przykład tabeli, umiejętności liczenia i klasyfikowania, grupowania przedmiotów wg podanej cechy lub podanych cech);
*(6) społecznych (zapoznawanie z zasadami postępowania i regułami zachowania przyjętymi w danym środowisku społ. – dla powodzenia w kontaktach interpersonalnych, umiejętności współpracy i pracy w grupie, szanowania innych, osiągania kompromisu; zachęcanie do celebrowania, obchodzenia rodzinnych dni, świąt zapisanych w kalendarzu - wzmacnianie emocjonalnych więzi rodzinnych);

Cele szczegółowe - dziecko:
*wie, że warto pamiętać o swoich najbliższych i wspólnie obchodzić ich święto
*aktywnie uczestniczy w zajęciach wraz z innymi dziećmi, czeka na swoja kolej, uważnie słucha wypowiedzi innych dzieci, próbuje metodą kompromisu dojść do porozumienia w ewentualnych zaistniałych kwestiach spornych;
*dostrzega pewne cechy przedmiotów (wielkość, kolor), klasyfikuje – grupuje te kwiatki wg podanej jednej cechy lub dwóch (usprawnianie percepcji wzrokowej);
*przelicza elementy zbioru (maks. do 10).

Metody pracy: słowne (rozmowa, objaśnianie) i praktycznego działania (zadania stawiane dziecku – praca z konkretami, kodowanie).

Formy pracy: zbiorowa i indywidualna (działania własne).

Środki dydaktyczne: Duży karton z narysowaną tabelą; piktogramy do kodowania cech przedmiotów (kwiatków) – kartoniki z symbolami cech: wielkości (mały i duży) oraz koloru (np. czerwony i niebieski); kwiatki w dwóch kolorach i w dwóch wielkościach; tamburyno, karty pracy

Przebieg zajęć:

1)Powitanie, pogadanka i rozmowa wprowadzająca na temat zbliżającego się święta Babci i Dziadka, o przygotowaniach do uroczystości w przedszkolu, o tym, czy warto pamiętać o dziadkach, dlaczego warto etc.
2)Zaproszenie dzieci do -zabawy dydakt. zatytuł. „Kwiaty dla babci i Dziadka”
*Rozrzucenie na podłodze przygotowanych kwiatków (w dwóch wielkościach i w dwóch kolorach) – dzieci przechadzają się między kwiatami, oglądają je, opisują i porównują, odpowiadają na pyt. „jakie mamy kwiaty?” i „czym te kwiaty różnią się od siebie?” (wyodrębniamy dwie cechy: kolor i wielkość).
*Prezentacja kartoników do kodowania cech kwiatków (czyli tzw. piktogramów – jeden kartonik koduje jedną cechę: kolor lub wielkość), do koloru: kartonik niebieski (plamka niebieska) i czerwony(plamka czerwona); do wielkości: strzałka niska albo rysunek kwiatka mały i strzałka wysoka albo rysunek kwiatka duży
*Zabawy na dywanie z piktogramami i kwiatkami – układanie kwiatków wg różnych kodów (wielkością, kolorem, daną wielkością połączoną z danym kolorem – np. wszystkie czerwone lub wszystkie niebieskie i małe). Nauczyciel podaje kod, dzieci podnoszą z podłogi odpowiednie kwiatki i układają przy piktogramie lub piktogramach.
*Rozdzielenie kwiatków między dzieci (dzieci same wybierają sobie kwiatki, podnoszą je z dywanu i siadają z nimi w kole) i opisywanie ich (dzieci określają po dwie cechy kwiatków, które sobie wybrały).
*Wprowadzenie tabeli, rozłożenie w niej kartoników kodujących cechy kwiatków (w każdym okienku tabeli kodujemy pewne cechy naszych kwiatków, np. w pionie mamy wielkość, w poziomie kolor). Zadanie dla dzieci: położenie swojego kwiatka (swoich kwiatków) w odpowiednim miejscu w tabeli, tak, żeby odpowiadał zakodowanym cechom.
*Podsumowanie zabawy, zinterpretowanie tabeli i zabawy z liczeniem – przeliczanie elementów poszczególnych zbiorów, porównywanie ich liczebności przez zestawienie (łączenie w pary) lub ujmowanie po równo. Dzieci odpowiadają na pytania: „ile jest kwiatków?”, „gdzie jest ich najmniej/najwięcej?”.
3)Zabawa rozciągająca „Kwiatki rosną” i zabawa ruchowa „Bukiet dla babci i dziadka” (dzieci podskakują wesoło przy dźwiękach tamburyna, nauczyciel rzuca kostką do gry, kiedy tamburyno milknie, dzieci zbierają kwiatki – wykonują skłony do podłogi, raz jedną ręką dosięgając podłogi, raz drugą, naśladują zrywanie kwiatów na łące, a kwiatów zrywają tyle, ile oczek wypadło na kostce).
4) Praca indywidualna przy stolikach – karta pracy uzupełnianie tabelki analogicznej do tej układanej na dywanie (gdzie umieścimy kwiatek żółty i mały, żółty i duży, gdzie niebieski i mały, niebieski i duży itp.). Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
5) Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, ewaluacja zajęć metodą termometru.

Przygot. Katarzyna Żądło.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.