X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4648
Przesłano:

Rozkład materiału z informatyki - klasa III

rok szkolny 2008/2009

PROGRAM EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wykorzystanie komputera w nauczaniu zintegrowanym
B. Giergielewicz, E. Stolarczyk
DKOS-5002-85/03

SP1/IX/2004 T. Mierzwińska
Umiejętności operacyjne na poziomie kategorii celu A i B w ocenie opisowej otrzymają brzmienie, m.in. przeciętne, dobre, w normie, sprawne, biegłe zaś na poziomie kategorii celu C i D otrzymują brzmienie, m.in. bardzo wysokie, wyjątkowe, bezbłędne, twórcze, mistrzowskie.

W semestrze osiągnięcia uczniów wyrażone czterema poziomami kategorii celu nauczyciel może przełożyć na oceny wyrażone w stopniach. Kategoriom celu A i B odpowiadają stopnie 2,3,4 zaś C i D – stopnie 5 i 6.

Wrzesień
Bezpiecznie zachowujemy się w pracowni komputerowej.
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić regulamin pracowni komputerowej · rozpoznać skrót BHP
·przestrzegać regulaminu pracowni:
-bezpieczne warunki pracy
-właściwe oświetlenie
-prawidłowa postawa podczas pracy
Uczeń potrafi D:
·dostrzegać zagrożenia dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania omawianych zasad

Zabawy z myszką
Uczymy się posługiwać myszką
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić zastosowanie myszy
·nazywać urządzenie wejścia
·uruchomić program
·poprawnie posługiwać się myszką wykonując operacje chwytania i przeciągania
·poprawnie wykonywać ćwiczenia kształcące umiejętność posługiwania się myszką

Uwagi:Żak:zabawy z myszką

Edytor grafiki
Malowanie na ekranie
Komputerowe kolorowanki CziM (10,7)
Narzędzie: kałamarz
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać narzędzie: kałamarz (wypełnij kolorem)
·wyjaśnić zastosowanie kałamarza w edytorze grafiki
·stosować narzędzie do malowania
Uczeń potrafi D:
·zaprojektować obrazek wykorzystując kolory niestandardowe
Uwagi: Ćwicz:P:4Ż:5,6,7

Poznajemy edytor grafiki
CziM (10,7)Narzędzie: Pędzel
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać: pasek menu, pasek narzędzi, paletę barw
·nazywać urządzenie wejścia
·wyjaśnić zastosowanie edytora grafiki
·wskazać narzędzie: pędzel
·wyjaśnić zastosowanie pędzla w edytorze grafiki
·stosować narzędzie do malowania
Uczeń potrafi D:
·rozpoznawać pliki zawierające dokumenty graficzne na podstawie rozszerzeń nazw tych plików
Uwagi:
Ćwicz:Ż:1,2,3P:1,10

Październik
Rysujemy i malujemy na ekranie
Narzędzie: gumka i ołówek CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać narzędzie: ołówek i narzędzie: gumka
·wyjaśnić zastosowanie pędzla i gumki w edytorze grafiki
·stosować narzędzia: pędzel i gumka
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować ramę do obrazu wykorzystując tylko gumkę, ołówek i kałamarz
Uwagi: Ćwicz:Ż:8,9,10P: 3

Rysujemy i malujemy na ekranie – ćwiczenia
Narzędzie: Aerograf CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: aerograf
·wyjaśnić zastosowanie aerografu w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzie w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować własną wizytówkę z imieniem i nazwiskiem , wykorzystują aerograf
Uwagi: Ćwicz:Ż:4P:5,6

Dołączanie napisów do rysunków
Narzędzie: tekst, lupa, linia
CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać klawiaturę - element zestawu komputerowego
·wyjaśnić zastosowanie klawiatury,
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie tekst, linia, lupa
·posługiwać się klawiaturą pisząc wyrazy bez polskich znaków diakrytycznych i liter wielkich
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia tekst w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·tworzyć w edytorze grafiki ozdobne napisy Uwagi: Ćwicz:Ż:20,21P:11

Zaznaczamy i przenosimy obiekty w programie graficznym
Narzędzie: zaznacz obiekt CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach
Uwagi: Ćwicz:Ż:11,12,13, 29
Baw się i graj: Puzzle

Listopad
Zaznaczamy i przenosimy obiekty w programie graficznym -ćwiczenia
Narzędzie: zaznacz obiekt CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach
Uwagi: Ćwicz:P:14, 15, 16, 20

Układamy rozsypanki wykorzystując umiejętność zaznaczania i przenoszenia obiektów
Narzędzie: zaznacz obiekt CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach
Uwagi: Ż:24P:24, 23
Baw się i graj: puzzle

Rysujemy prostokąty, elipsy i proste w programie graficznym
Narzędzie : prostokąt, elipsa, linia
CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: prostokąt, elipsa, linia
·wyjaśnić zastosowanie tych narzędzi w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować figury przestrzenne
Uwagi: Ćwicz:P:28,29,30Ż: 25

Podpisujemy obrazki w programie graficznym
Narzędzie: tekst
Zmiana wielkości czcionki
Edycja – cofnij CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: tekst
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia: tekst, w edytorze grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: edycja
·wyjaśnić zastosowanie polecenia: edycja - cofnij
·wykorzystywać czynność cofania ostatniego ruchu w praktyce w praktyce
·posługiwać się narzędziem do pisania tekstów, w edytorze grafiki
Uczeń potrafi D:
·tworzyć w edytorze grafiki ozdobne napisy Uwagi: Ćwicz:P:13, 9,10, 31Ż: 22

Grudzień
Podpisujemy obrazki i korzystamy z kolorów niestandardowych wypełniając kolorem rysunki
Narzędzie: tekst
Zmiana koloru czcionki, kolory niestandardowe
CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: tekst
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia: tekst, w edytorze grafiki
·wskazać paletę barw
·wyjaśnić termin: kolory niestandardowe i sposób ich uzyskiwania
·posługiwać się paleta barw, korzystając z kolorów niestandardowych
·dokonywać wyboru odpowiednich narzędzi
·posługiwać się klawiaturą pisząc wyrazy bez polskich znaków diakrytycznych i liter wielkich
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·tworzyć w edytorze grafiki ozdobne napisy
Uwagi: PII: 51, 7, 18, 29,

Usuwamy zbędne elementy rysunku
Edycja – wytnij CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: edycja
·wybrać z menu edycja polecenie :wytnij
·zmieniać wielkość obiektów korzystając z umiejętności przeciągnij i puść
·wyjaśnić zastosowanie polecenia wytnij w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Wykonać czynność usuwania obiektu, i przenoszenia go do innego dokumentu graficznego
Uwagi: Ćwicz:Ż:14,15P:21.22PII3,4

Na czym polega czynność kopiowanie
Boże narodzenie Edycja – kopiuj Edycja – wklej
CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: edycja
·wybrać z menu edycja polecenie: kopiuj
·wybrać z menu edycja polecenie: wklej
·wyjaśnić zastosowanie polecenia kopiuj i polecenia wklej w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Wykonywać czynność kopiowania z edytora grafiki do edytora tekstu i odwrotnie
Uwagi: Żak:16,17, choinka, PII: 2, 6, 14

Styczeń
Korzystamy z polecenia: przerzuć/obróć
Przerzuć, obróć CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: widok
·wybrać z menu edycja polecenie:przerzuć/obróć
·wyjaśnić zastosowanie polecenia przerzuć/obróć w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować i wykonać symetryczny jesienny liść
Uwagi: Ćwicz:Ż: 26,27,28P:17

Zmieniamy położenie obiektów
Przerzuć, obróć CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: widok
·wybrać z menu edycja polecenie: przerzuć/obróć
·wyjaśnić zastosowanie polecenia przerzuć/obróć w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować i wykonać symetryczną rybkę Uwagi: Ćwicz:PII26,27,28,31

Luty
Ćwiczenia Elementy zestawu komputerowego
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wymienić elementy zestawu komputerowego
·wskazać elementy zestawu komputerowego
·różnicować na urządzenia wejścia i wyjścia
·wyjaśnić ich zastosowanie
·posługiwać się narzędziami do pisania tekstu, kolorowania
·posługiwać się klawiatura pisząc proste wyrazy bez znaków diakrytycznych i liter wielkich
·dokonywać wyboru odpowiednich narzędzi
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uwagi: Ćwicz:PIII:6,7, 1, 17

Ćwiczenia
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: lupa
·dokonywać wyboru odpowiednich narzędzi
·wskazać narzędzie: gumka i aerograf
·wyjaśnić zastosowanie gumki i aerografu w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uwagi: Ćwicz:PIII:15, 8,9

Lekcja powtórzeniowa
Ćwicz PIII: 18,19,20

Styczeń/luty
Edytor tekstu Piszemy za pomocą klawiatury
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje.
·wyjaśnić zastosowanie programu tekstowego tekstu
·wskazać blok klawiszy alfanumerycznych
·posługiwać się klawiszami tego bloku
·posługiwać się spacją w celu zachowania odstępu pomiędzy wyrazami
·wskazać klawisze: delete i backspace
·wyjaśnić różnicę w zastosowaniu klawisza delete i backspace
·posługiwać się klawiszem delete i backspace w celu kasowania znaku
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą
Żak:19, 10PI: 2, 27, 19Gra I

Piszemy wielką literę
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje
·posługiwać się klawiszami alfanumerycznymi
·wskazać klawisz niezbędny do tworzenia wielkich liter
·wyjaśnić jeden z zastosowań klawisza shift i sposób tworzenia wielkiej litery na wybranym przykładzie
·wykonywać ćwiczenia, w których należy posługiwać się literą wielką
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą
Uwagi: Zak:1, 3, 9, 4, 6, 8

Właściwości klawiatury - wpisywanie znaków z wykorzystaniem klawisza shift (znaki diakrytyczne)
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje
·posługiwać się klawiszami alfanumerycznymi
·wskazać klawisz niezbędny do tworzenia polskich znaków diakrytycznych
·wyjaśnić na przykładzie sposób tworzenia polskich liter
·stosować polskie znaki diakrytyczne wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą
Uwagi: Żak: 13, 2, 11, 5PII:15

marzec
Posługujemy się klawiszem shift
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje.
·wyjaśnić zastosowanie programu tekstowego
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać polskie znaki diakrytyczne, zachować odstęp pomiędzy wyrazami, po występującym znaku stosować spację
·wskazać klawisz shift
·wyjaśnić znaczenie klawisza shift w programie graficznym
·posługiwać się klawiszem uzupełniając tekst znakami typu: %@ i pisząc literę wielką
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą
Uwagi: Ćwiczenia z kartek, gra PII PII 6

Multimedia – korzystamy z informacji
CzM (11,12)s. 1, 2, 3, 4, 5.PPR 1, 2, 4,
Uczeń potrafi:
·przeglądać proste oprogramowanie edukacyjne
·określić jakiego zakresu wiedzy ono dotyczy
·czytać polecenia wyświetlane w oknach dialogowych programu
·interpretować polecenia wyświetlane w oknach dialogowych programu
·poprawnie kończyć pracę z programem
Uwagi: Zobacz co jeszcze potrafię- wełna

Elementy zestawu komputerowego
S, 1,3,4,5PPR 1, 5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wymienić elementy zestawu komputerowego
·wskazać elementy zestawu komputerowego
·różnicować na urządzenia wejścia i wyjścia
·wyjaśnić ich zastosowanie
·posługiwać się narzędziami do pisania tekstu, kolorowania
·posługiwać się klawiatura pisząc proste wyrazy bez znaków diakrytycznych i liter wielkich
·dokonywać wyboru odpowiednich narzędzi
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
·Samodzielnie rozpoznać i nazwać wybrany element jednostki centralnej
Uwagi: Ćwicz:PIII:6,7, 1, 17

Kwiecień
Zmieniamy kolor czcionki w tekście
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diakrytyczne,
·zaznaczać fragment tekstu
·wskazać przycisk służący do zmiany koloru czcionki
·wyjaśnić jakie czynności należy wykonać zmieniając kolor czcionki
·zmieniać kolor czcionki wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·Dokonywać zmian koloru czcionki korzystając z menu podręcznego
Uwagi: PII:11,21, 22, 25Żak:12, 17,

Zmieniamy styl i wielkość czcionki w tekście
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktrytyczne, po znaku stosować spacje
·zaznaczać fragment tekstu
·nazwać jednostkę w jakiej podaje się wielkość czcionki
·wyjaśnić w jaki sposób dokonuje się zmiany wielkości i stylu czcionki
·zmienić wielkość i styl czcionki
Uczeń potrafi D:
·Dokonywać zmian stylu korzystając z menu podręcznego
Uwagi: PII: 10,PIII: 13, 7, -urządzenia 1, 16,

Podkreślamy wybrane fragmenty tekstu
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazaną aplikacje,
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktrytyczne, oraz zaznaczać fragment tekstu
·wskazać przyciski służące do pogrubiania, podkreślania i pisania kursywą
·wyjaśnić w jaki sposób zmienia się krój czcionki
·posługiwać się przyciskami wykonując ćwiczenia

Uczeń potrafi D:
·Dodawać efekty, korzystając z menu podręcznego Uwagi: Żak:20, PII: 13, 16, , PIII: 10, PIII9, 10

Układamy plan opowiadania i zapisujemy swoja pracę na dysku
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazaną aplikacje, posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktrytyczne, zaznaczać fragment tekstu
·wskazać przyciski służące do wypunktowania fragmentu tekstu,
·wyjaśnić w jaki sposób można wypunktować wybrany fragment
·posługiwać się przyciskami wykonując ćwiczenia
·zapisać prace na dysku
Uczeń potrafi D:
·Zapisać prace na dyskietce
Uwagi: PII: 17PIII: 2, 3, 14, 18, 19

Maj
Kopiujemy i wycinamy zbędne wyrazy
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazaną aplikacje, posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktrytyczne, zaznaczać fragment tekstu
·wskazać w menu edycja: kopiuj, wklej i wytnij
·wyjaśnić w jaki sposób można kopiować i wycinać fragmenty tekstu
·wykorzystać umiejętność wycinania i kopiowania wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·Kopiować wyrazy pomiędzy dwoma edytorami tekstu
Uwagi: Żak: 14, 15 16, 18PII: 23, 24

Powtórzenie wiadomości „Piszemy za pomocą komputera” CziM(4,7)s. 1, 2, 3, 5.
Uwagi:PIII: 4, 5, 20, 21,. 22 Gra III

Kalkulator – wykonywanie prostych obliczeń
PPR 1, 4, 2S, 3,5
Uczeń potrafi:
·Wskazać zewnętrzne elementy budowy kalkulatora kieszonkowego.
·omówić ich zastosowanie.
·wykorzystywać kalkulator kieszonkowy do wykonywania obliczeń.
·porównać przyciski kalkulatora kieszonkowego i aplikacji Kalkulator.
·obsługiwać Kalkulator za pomocą myszki i z zastosowaniem klawiatury numerycznej.
·Wykorzystywać aplikację Kalkulator do wykonywania obliczeń prostych działań arytmetycznych
Uczeń potrafi D:
·Wykonywać obliczenia procentowe, korzystać z pamięci kalkulatora.

Pierwsze kroki w Internecie
Pierwsze kroki w Internecie – ćwiczenia
CzM11,12s. 4, 3, 5.PPR 1 2, 4
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić zastosowanie internetu w codziennym życiu
·wskazać ikonę przeglądarki internetowej
·wskazać wybrane elementy przeglądarki
·wyjaśnić zastosowanie wybranych elementów
·poprawnie wpisać adres internetowy
·otwierać stronę internetową na podstawie wskazówek nauczyciela,
·wskazać linki na stronie
·przeglądać strony internetowe (korzystając z linków)
Uczeń potrafi D:
·Tworzyć pracę w edytorze tekstu kopiując wybrane elementy z Internetu

Korzystanie z programów interaktywnych wykorzystujących internet
2 godziny
CzM11,12s. 4, 3, 5.PPR 1 2, 4
Uczeń potrafi:
·poprawnie wpisać adres internetowy
·otwierać stronę internetową na podstawie wskazówek nauczyciela i przeglądać strony internetowe (korzystając z lików)
·wymienić zagrożenia korzystania z gier internetowych
·wyjaśnić te zagrożenia
·korzystać z zaproponowanych stron internetowych grając i bawiąc się

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.