X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4647
Przesłano:

Rozkład materiału z informatyki - klasa II

rok szkolny 2008/2009

PROGRAM EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wykorzystanie komputera w nauczaniu zintegrowanym
B. Giergielewicz, E. Stolarczyk
DKOS-5002-85/03
SP1/IX/2004 T. Mierzwińska

Umiejętności operacyjne na poziomie kategorii celu A i B w ocenie opisowej otrzymają brzmienie, m.in. przeciętne, dobre, w normie, sprawne, biegłe zaś na poziomie kategorii celu C i D otrzymują brzmienie, m.in. bardzo wysokie, wyjątkowe, bezbłędne, twórcze, mistrzowskie.

W semestrze osiągnięcia uczniów wyrażone czterema poziomami kategorii celu nauczyciel może przełożyć na oceny wyrażone w stopniach. Kategoriom celu A i B odpowiadają stopnie 2,3,4 zaś C i D – stopnie 5 i 6.

Treści programowe
Wrzesień
BHP w pracowni komputerowej. Z1 PPR1 s.5
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić regulamin pracowni komputerowej
·rozpoznać skrót BHP
·przestrzegać regulaminu pracowni:
-bezpieczne warunki pracy
-właściwe oświetlenie
-prawidłowa postawa podczas pracy
Uczeń potrafi D:
·dostrzegać zagrożenia dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania omawianych zasad

Wakacyjne wspomnienie PPR 1,3 s.3,5
Uczeń potraf:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek narzędzi i pasek koloru
·posługiwać się wybranymi narzędziami
·wyjaśniać zastosowanie edytor grafiki ·wykonywać rysunki korzystając z edytora grafiki

Jesienny obrazek-korzystamy z kolorów niestandardowych PPR1.3S..3.5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: tekst
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia: tekst, w edytorze grafiki
·wskazać paletę barw
·wyjaśnić termin: kolory niestandardowe i sposób ich uzyskiwania
·posługiwać się paleta barw, korzystając z kolorów niestandardowych
·dokonywać wyboru odpowiednich narzędzi

Gumka- narzędziem w edytorze grafiki S 35 PPR1.3
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać: pasek menu, pasek narzędzi, paletę barw
·nazywać urządzenie wejścia
·wyjaśnić zastosowanie edytora grafiki
·wskazać narzędzie: gumka, kałamarz
·wyjaśnić zastosowanie pędzla w edytorze grafiki ·stosować narzędzie do malowania
Uczeń potrafi D:
·rozpoznawać pliki zawierające dokumenty graficzne na podstawie rozszerzeń nazw tych plików

Październik
Wykonujemy ilustracje do wiersza
Narzędzie: gumka i ołówek CziM (10,7) PPR1.3S..3.5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek narzędzi edytora grafiki ·wyjaśnić zastosowanie wybranych narzędzi w edytorze grafiki
·stosować narzędzia wykonując ilustrację
Uczeń potrafi:
·Zaprojektować ramę do obrazu wykorzystując tylko gumkę, ołówek i kałamarz

Rysujemy i malujemy w oparciu o wzór
Narzędzie: Aerograf CziM(10,7) PPR1.3 s.3.5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek narzędzi w edytorze grafiki
·wyjaśnić zastosowanie wybranych narzędzi w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzie w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować własną wizytówkę z imieniem i nazwiskiem, wykorzystują aerograf

Podpisujemy obrazki
Narzędzie: tekst, lupa, liniaCziM (10,7)PPR1.3s. 3.5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać klawiaturę - element zestawu komputerowego ·wyjaśnić zastosowanie klawiatury,
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie tekst, linia, lupa
·posługiwać się klawiaturą pisząc wyrazy z polskimi znakami diaktrycznymi i literami wielkimi
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia tekst w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·tworzyć w edytorze grafiki ozdobne napisy

Przenosimy fragmenty rysunków
Narzędzie: zaznacz obiektCziM (10,7) PPR1.3s.3.5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:Przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach

Listopad
Przenosimy fragmenty rysunków -ćwiczenia
Narzędzie: zaznacz obiekt CziM(10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt
·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach

Układamy rozsypania wykorzystując umiejętność zaznaczania i przenoszenia obiektów
Narzędzie: zaznacz obiekt CziM(10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: narzędzie zaznacz obiekt ·wyjaśnić zastosowanie narzędzia zaznacz obiekt w edytorze grafiki
·wykorzystywać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Przenosić obiekty o bardzo nierównych krawędziach

Rysujemy prostokąty, elipsy i proste w programie graficznym s.3,5 Narzędzie: prostokąt, elipsa, linia CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać w pasku narzędzi: prostokąt, elipsa, linia
·wyjaśnić zastosowania tych narzędzi w edytorze grafiki
·wykorzystać narzędzia w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować figury przestrzenne

Podpisujemy obrazki w programie graficznym
Narzędzie: tekst
Zmiana wielkości czcionki Edycja- cofnij
s. 3,5,5CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·Uruchamianie edytora grafiki
·Wskazać narzędzie: tekst
·Wyjaśnić zastosowanie narzędzia: tekst, w edytorze grafiki
·Wskazać pasek menu
·Wskazać menu: edycja
·Wyjaśnić zastosowania polecenia: edycja –cofnij
·Wykorzystywać czynności cofania ostatniego ruchu w praktyce
·Posługiwać się narzędziem do pisania tekstów w edytorze grafiki
Uczeń potrafi D:
·Tworzyć w edytorze grafiki ozdobne napisy

Grudzień
Usuwamy zbędne elementy rysunku Edycja -wytnij CziM(10,7)s. 3,5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: edycja
·wybrać z menu edycja polecenie :wytnij
•zmieniać wielkość obiektów korzystając z umiejętności przeciągnij i puść
·wyjaśnić zastosowanie polecenia wytnij w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Wykonać czynność usuwania obiektu, i przenoszenia go do innego dokumentu graficznego

Na czym polega czynność kopiowanie Boże narodzenie Edycja - kopiuj Edycja - wklej
CziM (10,7)s. 3,5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: edycja
·wybrać z menu edycja polecenie: kopiuj · wybrać z menu edycja polecenie: wklej
·wyjaśnić zastosowanie polecenia kopiuj i polecenia wklej w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Wykonywać czynność kopiowania z edytora grafiki do edytora tekstu i odwrotnie

Na czym polega czynność kopiowania - ćwiczenia Boże narodzenie Edycja - kopiuj Edycja — wklej CziM(10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: edycja
·wybrać z menu edycja polecenie: kopiuj ·wybrać z menu edycja polecenie: wklej
·wyjaśnić zastosowanie polecenia kopiuj i polecenia wklej w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Wykonywać czynność kopiowania z edytora grafiki do edytora tekstu i odwrotnie

Styczeń
Korzystamy z polecenia: przerzuć/obróć
Przerzuć, obróć CziM(10,7)
Uczeń potrafi:· uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu
·wskazać menu: widok
·wybrać z menu edycja polecenie: przerzuć/obróć ·wyjaśnić zastosowanie polecenia przerzuć/obróć w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować i wykonać symetryczny jesienny liść

Zmieniamy położenie obiektów Przerzuć, obróć
CziM (10,7)
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wskazać pasek menu « wskazać menu: widok · wybrać z menu edycja polecenie: przerzuć/obróć
·wyjaśnić zastosowanie polecenia przerzuć/obróć w edytorze grafiki
·wykorzystywać umiejętność w praktyce
Uczeń potrafi D:
·Zaprojektować i wykonać symetryczną rybkę

Luty
Ćwiczenia Elementy zestawu komputerowego s. 3,5
Uczeń potrafi:
·uruchomić edytor grafiki
·wymienić elementy zestawu komputerowego
·wskazać elementy zestawu komputerowego
·różnicować na urządzenia wejścia i wyjścia
·wyjaśnić ich zastosowanie
·posługiwać się narzędziami do pisania tekstu, kolorowania
·posługiwać się klawiaturą pisząc proste wyrazy bez znaków diaktrycznych i liter wielkich
·dokonywać wyboru odpowiednich narzędzi
·wykorzystywać narzędzia w praktyce

Piszemy wielką literę CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje
·posługiwać się klawiszami alfanumerycznymi
·wyjaśnić zastosowania klawiszy Shift i Caps Lock oraz sposób tworzenia wielkiej litery na wybranym przykładzie
·wykonywać ćwiczenia, w których należy posługiwać się literą wielką

Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą

Właściwości klawiatury - wpisywanie znaków z wykorzystaniem klawisza shift (znaki diakrytyczne)CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje
·posługiwać się klawiszami alfanumerycznymi
·wskazać klawisz niezbędny do tworzenia polskich znaków diakrytycznych
·wyjaśnić na przykładzie sposób tworzenia polskich liter
·stosować polskie znaki diakrytyczne wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą

marzec
Posługujemy się klawiszem shift
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazaną aplikacje
·wyjaśnić zastosowanie programu tekstowego ·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać polskie znaki diakrytyczne, stosować spację
·wskazać klawisz Shift
·posługiwać się klawiszem uzupełniając tekst znakami typu: %@ i pisząc literę wielką
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługiwać się klawiaturą

Multimedia – korzystamy z informacji
CzM (11,12)s. 1, 2, 3, 4, 5.PPR 1, 2, 4,
Uczeń potrafi:
·przeglądać proste oprogramowanie edukacyjne
·określić jakiego zakresu wiedzy ono dotyczy
·czytać polecenia wyświetlane w oknach dialogowych programu
·poprawnie kończyć pracę z programem
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie posługuje się aplikacjami

Elementy zestawu komputerowego
S, 1,3,4,5PPR 1, 5
Uczeń potrafi:
·wymienić elementy zestawu komputerowego
·wskazać elementy zestawu komputerowego
·wyjaśnić ich zastosowanie
·znać pojęcie urządzenia wejścia/wyjścia
Uczeń potrafi D:
·Samodzielnie rozpoznać i nazwać wybrany element jednostki centralnej

Kwiecień
Zmieniamy kolor czcionki w tekście
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·pisać literę wielka i polskie znaki diakrytyczne,
·zaznaczać fragment tekstu
·wskazać przycisk służący do zmiany koloru czcionki
·wyjaśnić jakie czynności należy wykonać zmieniając kolor czcionki
·zmieniać kolor czcionki wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·Zaznaczać blok tekstu wykorzystując klawiaturę.

Zmieniamy styl i wielkość czcionki w tekście
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktrytyczne, po znaku stosować spacje,
·zaznaczać fragment tekstu
·wyjaśnić w jaki sposób dokonuje się zmiany wielkości i stylu czcionki
·zmienić wielkość i styl czcionki
Uczeń potrafi D:
·Dokonywać zmian stylu korzystając z menu podręcznego

Podkreślamy wybrane fragmenty tekstu
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazana aplikacje,
·posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktrytyczne, oraz zaznaczać fragment tekstu
·wskazać przyciski służące do pogrubiania, podkreślania i pisania kursywą
·wyjaśnić w jaki sposób zmienia się krój czcionki
·posługiwać się przyciskami wykonując ćwiczenia
Uczeń potrafi D:
·Dodawać efekty, korzystając z menu podręcznego

Układamy plan opowiadania i zapisujemy swoja pracę na dysku
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazaną aplikacje, pisać literę wielka i polskie znaki diaktrytyczne, zaznaczać fragment tekstu
·wskazać przyciski służące do wypunktowania fragmentu tekstu,
·wyjaśnić w jaki sposób można wypunktować wybrany fragment
·posługiwać się przyciskami wykonując ćwiczenia
·zapisać prace na dysku
Uczeń potrafi D:
·Zapisać prace na dyskietce

Maj
Kopiujemy i wycinamy zbędne wyrazy
CziM (4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·uruchomić wskazaną aplikację, posługiwać się klawiszami bloku alfanumerycznego, pisać literę wielka i polskie znaki diaktrytyczne, zaznaczać fragment tekstu
·wskazać w menu edycja: kopiuj, wklej i wytnij
·wyjaśnić w jaki sposób można kopiować i wycinać fragmenty tekstu
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie wycinania i kopiuje.

Powtórzenie wiadomości „Piszemy za pomocą komputera” CziM(4,7)s. 1, 2, 3, 5.PPR 1, 2, 3
Uczeń potrafi:
·Powtórzenie wiadomości – rozwiązywanie zadań.
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie wykonuje ćwiczenia.

Kalkulator – wykonywanie prostych obliczeń
PPR 1, 4, 2S, 3,5
Uczeń potrafi:
·porównać przyciski kalkulatora kieszonkowego i aplikacji Kalkulator.
·obsługiwać Kalkulator za pomocą myszki i z zastosowaniem klawiatury numerycznej.
·Wykorzystywać aplikację Kalkulator do wykonywania obliczeń prostych działań arytmetycznych.
Uczeń potrafi D:
·Korzysta z pamięci kalkulatora.

Pierwsze kroki w Internecie
Pierwsze kroki w Internecie – ćwiczenia
CzM11,12s. 4, 3, 5.PPR 1 2, 4
Uczeń potrafi:
·wyjaśnić zastosowanie Internetu w codziennym życiu
·wskazać ikonę przeglądarki internetowej
·wskazać wybrane elementy przeglądarki
·wyjaśnić zastosowanie wybranych elementów
·poprawnie wpisać adres internetowy
·otwierać stronę internetową na podstawie wskazówek nauczyciela,
Uczeń potrafi D:
·Tworzyć pracę w edytorze tekstu kopiując wybrane elementy z Internetu

Korzystanie z programów interaktywnych wykorzystujących Internet
CzM11,12s. 4, 3, 5.PPR 1 2, 4
Uczeń potrafi:
·poprawnie wpisać adres internetowy
·otwierać stronę internetową na podstawie wskazówek nauczyciela i przeglądać strony internetowe (korzystając z lików)
·wymienić zagrożenia korzystania z gier internetowych
·korzystać z zaproponowanych stron internetowych grając i bawiąc się.
Uczeń potrafi D:
·Sprawnie porusza się po Internecie i korzysta z przeglądarki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.