X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46437
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Moje osiedle. Scenariusz zajęć dydaktycznych

Scenariusz zajęć dydaktycznych
Grupa wiekowa: 4-, 5-, 6-latki
Blok tematyczny: Jestem Polakiem i Europejczykiem
Temat dnia: Moje osiedle
Cele ogólne:
• Rozwijanie percepcji słuchowej;
• Zapoznanie z literą „h”: małą i wielką, drukowaną i pisaną

Cele operacyjne (dziecko):
• ogląda obrazki, widokówki przedstawiające miejscowość, w której mieszka,
• wypowiada rymowankę z jednoczesnym wykonywaniem prostego ruchu,
• wyróżnia pierwszą głoskę w swoim imieniu,
• odczytuje swoje imię,
• układa swoje imię z liter
• dzieli swoje imię na sylaby i głoski,
• rozpoznaje literę „h”: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
• buduje schemat wyrazów: „hak”, „Hubert”,
• pisze litery „h”, „H” po śladzie i samodzielnie (6-latek)
• czyta tekst (6-latek)
Rozwijane kompetencje kluczowe:
• w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
• matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
• osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
• obywatelskie.
Metody pracy:
• słowna
• oglądowa
• praktyczna
Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa
Środki dydaktyczne: obrazki, widokówki przedstawiające miejscowość, w której mieszkają dzieci, tamburyn, litery drukowane – małe i wielkie, klej, kolorowe szarfy, plan osiedla, litery, białe nakrywki, opaska na oczy, kartki, kredki, kartoniki: z imionami dzieci, z liczbami, hak, bębenek, obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy rozpoczynają się głoską „h”, „Karty pracy”, cz. 4, nr 7,8, „Przygotowanie...”, s. 44, „Litery i liczby”, s. 92.
Przebieg zajęć:

I) Część wstępna:
1) Zabawa ruchowa na powitanie – „Witamy się różnymi częściami ciała”. Dzieci poruszają się po Sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze witają się z innymi tą częścią ciała, której nazwę wymienia N., np.: „Witamy się łokciami”. „Witamy się kolanami”.
2) Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – „Pokażcie to, co powiem”. N. wymienia części ciała, części sali, a dzieci je pokazują. Najpierw robi to powoli, a potem – coraz szybciej. Np. „Pokażcie kolana, stopy, sufit”.
II) Część główna:
1) Oglądanie obrazków, widokówek przedstawiających miejscowość, w której mieszkają dzieci.
a) Przypomnienie nazwy miejscowości.
b) Rozpoznawanie i nazywanie miejsc przedstawionych na obrazkach, widokówkach.
c) Rozmowy swobodne na temat adresu zamieszkania dzieci oraz adresu przedszkola.
2) Zabawy z wykorzystaniem rymowanki: „Miasto swoje znamy, miasto swe kochamy”. Wypowiadanie jej cicho, głośno; rytmizowanie z jednoczesnym wykonywaniem prostego ruchu zaproponowanego przez dzieci, np. z klaskaniem, tupaniem, podskakiwaniem; śpiewanie na wymyśloną przez dzieci melodię.
3) Dzielenie imion dzieci na sylaby i na głoski.
4) Zabawa „Na jaką głoskę?”. Dzieci biegają po sali przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy w grze zatrzymują się i słuchają, jaką głoskę wypowie N. Gdy ją usłyszą, wówczas dzieci, których imiona rozpoczynają się tą głoską, tworzą kółko, obracają się w nim, mówiąc kolejno swoje imiona.
5) Zabawa „Nazwy na określoną głoskę”. Dzieci rysują przedmioty, rośliny, zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską jak ich imiona.
6) Zabawa „Szukamy swoich imion”. Nauczyciel rozkłada na dywanie kartoniki z imionami dzieci. Dzieci kolejno wyszukują kartoniki ze swoimi imionami.
7) Układanie imion bez wzoru. N. przygotowuje litery drukowane – małe i wielkie. Dzieci odwracają kartoniki z imionami i z drugiej ich strony układają i przyklejają litery tworzące ich imiona. Potem, po sprawdzeniu, odkładają kartoniki z imionami do indywidualnych półek.
8) Zabawa orientacyjno – porządkowa „Z domu do domu”. Dzieci rozkładają na podłodze kolorowe szarfy. Są to ich domy. Na hasło: „Z domu”, poruszają się pomiędzy szarfami, na hasło: „Do domu”, jak najszybciej musza odnaleźć swój dom.
9) Zabawy i ćwiczenia z literą „h”:
a) Oglądanie haka. Omawianie jego wyglądu i zastosowania.
b) Analiza i synteza słuchowa słowa „hak”. Dzielenie słowa „hak” na sylaby.
c) Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską „h”.
d) Dzielenie słowa „hak” na głoski.
e) Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską „h”, mających ją w środku oraz na końcu.
f) Zabawa ruchowo – naśladowcza „Hak”. Gdy N. pokaże kartonik z cyfrą 1, dzieci będą naśladować powolne poruszanie się wprawionego w ruch haka; gdy pokaże kartonik z cyfrą 3, będą naśladować szybkie poruszanie się wprawionego w ruch haka; gdy z cyfrą 5 lub 7 – wszystkie ustawiają się w rzędzie i będą stały w bezruchu.
g) Budowanie schematu słowa „hak”.
h) Podawanie imion rozpoczynających się głoską „h”.
i) Analiza i synteza słuchowa imienia „Hubert”. Dzielenie imienia na sylaby, na głoski; budowanie jego schematu.
j) Pokaz litery „h”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
k) Umieszczanie poznanych liter: h, H, a, b, r, t, k, e, u pod schematami słów hak, Hubert. Czytanie wyrazów hak, Hubert.

III) Część końcowa:
1) Praca z kartami pracy:
a) (4-, 5-. 6- latki) KP, cz. 4, nr 7:
• Oglądanie domków i figur umieszczonych w pętlach.
• Kolorowanie na jednakowe kolory domków i figur, z których zostały zrobione.
b) (4-, 5-. 6- latki) KP, cz. 4, s. 8:
• Rysowanie swojego domu.
• Wspólne dzielenie nazw zdjęć na głoski. Określanie pierwszych głosek z nazw zdjęć, łączenie ich w nowe słowo.
c) (4-, 5-. 6- latki) Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 44:
• Pokaz litery „h”, „H” drukowanej.
• Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na ostatniej karcie takiego samego wyrazu. Wycięcie go i przyklejenie na nim, Pokolorowanie rysunku.
• Ozdobienie liter „h”, „H”.
• Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu „hak”. Podkreślanie go. Policzenie podkreślonych wyrazów.
d) (6-latki) Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 92:
• Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi wyraz „hak”. Wycięcie ich, ułożenie z nich wyrazu, a potem przyklejenie w okienkach. Pokolorowanie rysunku.
• Odczytanie sylab.
• Przeczytanie tekstu.
• Pisanie liter „h”, „H” po śladach, a potem – samodzielnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.