X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46430
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Nasi skrzydlaci przyjaciele

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców
Grupa „ Promyczki” dzieci 3,4, 5-letnich

Temat: Nasi skrzydlaci przyjaciele
Prowadząca:
Data:

Cele:
Zamierzone osiągnięcia dzieci:

Poziom I:
- zgłasza gotowość do mówienia w ustalony sposób
-używa w mowie odmiennych części mowy: rzeczowniki, czasowniki
- ogląda obrazki, zwraca uwagę na to co przedstawiają
- opisuje swoją działalność zdaniami pojedynczymi
-podejmuje próbę nazywania kilku ptaków

Poziom II:
- poprawnie używa w mowie odmiennych części mowy: rzeczowników i przymiotników
- wypowiada się zdaniami pojedynczymi i złożonymi
- odpowiada na pytania wg ustalonych zasad
- potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt, wie w jaki sposób można je chronić
Metody: słowne - objaśnienie, czynne – zadań stawianych dzieciom
Formy: indywidualna, grupowa, zespołowa
Środki dydaktyczne: sylwety ptaków, teatrzyk (makieta przedstawiająca miejsca położenia różnych gniazd ptasich w przyrodzie), zdjęcia ptaków, płyta CD z nagraniem głosów ptaków, podpisane koperty zawierające obrazki ptaków i ich gniazd, obręcze, tamburyno, tablica magnetyczna, pisaki, szablony ptaków i gniazd, kartki, klej, kredki, plansze z ilustracjami ptaków

Przebieg:

1. Powitanie z dziećmi, wprowadzenie w tematykę zajęcia (podanie tematu)
2. ”Gdzie zbudować gniazdo?” – inscenizacja z użyciem sylwet ptaków na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej. Rozmowa z dziećmi nt. przedstawienia. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania:
- o czym było opowiadanie?
- jakie ptaki występowały?
- jakie znaczenie mają te ptaki?
3. „Czyje to gniazdo?”- zabawa dydaktyczna z użyciem kopert z imionami dzieci, zawierających obrazki ptaków i ich gniazd (nauczyciel rozkłada koperty na dywanie, każde dziecko odnajduję kopertę ze swoim imieniem, następnie stara się dobrać ptaka do odpowiedniego gniazda. Rozmowa z dziećmi nt. dlaczego różne ptaki budują różne gniazda.
4. „Ptaki do gniazd”- zabawa ruchowa z użyciem obręczy.
5. „Jaki to ptak?” - rozwiązywanie zagadek słuchowych z użyciem płyty CD zawierającej nagrania głosów ptaków. Dzieci starają się kolejno odgadnąć, jakiego ptaka słyszą śpiew oraz dzielą wyraz na sylaby. Analogia fantastyczna - twórcze wypowiedzi dzieci: o czym mogą śpiewać ptaki?
6. „Co by było gdyby....” (człowiekowi wyrosły skrzydła, ptak miał ręce, słoń miał skrzydła) - analogia fantastyczna - rysowanie na tablicy przez chętne dzieci np.człowiekoptaka, ptakomałpkę, ptakosłonia itp.
7. Podsumowanie zajęć - rozmowa przy ilustracjach ptaków (Co należy zapamiętać: po co są gniazda, skąd się biorą pisklęta w gnieździe, czy ptaki są pożyteczne?).

Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie - jaki byłby świat bez ptaków?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.