X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46197
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ptaki zimą

Cele główne:
Rozpoznawanie i nazywanie ptaków zimujących w Polsce: wróbel, sikorka, gil, wrona
Rozwijanie kompetencji matematycznych.
Cele szczegółowe, dziecko:
- potrafi nazwać wybrane ptaki zimujące w Polsce,
- rozumie konieczność pomocy ptakom przetrwać zimę,
- wie jak pomagać ptakom przetrwać zimę,
- potrafi liczyć stosując liczebniki główne i porządkowe,
- potrafi tworzyć zbiory,
- potrafi określić i porównać liczebność zbiorów,
- potrafi zgodnie współpracować w grupie,
-wie gdzie umieścić wyrazy do czytania globalnego,
- potrafi dokonać analizy sylabowej nazw ptaków,
- określa pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach,
- określa kierunki i położenie w przestrzeni,
- odczytuje cyfry oznaczające liczby do 10.

Metody:
Słowne: rozmowa wprowadzająca, objaśnienia, zagadka
Czynne: stawianych zadań, ćwiczeń utrwalających
Oglądowe: pokaz
Formy pracy:
Indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: karmnik, sylwety ptaków po 3 dla każdego dziecka, tablica demonstracyjna, małe pompony, talerzyki papierowe z cyframi, klamerki, worek ze szklanym ptaszkiem, karma dla ptaków, 4 obręcze, tamburyno, ilustracje wraz z podpisami do czytania globalnego: gil, sikorka, wrona, wróbel, koszyk

Przebieg zajęć:
1. Powitanie w kole, dzieci stają w kole witają się piosenką „Witam Was”. Następnie wybrane dziecko przelicza ilość osób w grupie.
2. Magiczny worek: nauczyciel proponuje dzieciom aby spróbowały odgadnąć za pomocą dotyku o czym będą dzisiejsze zajęcia. Kiedy dzieci odgadną nauczyciel pokazuje dzieciom tajemnicze pudełko, mówiąc im, że otworzą je kiedy wykonają wszystkie zadania.
3. Dzieci odszukują w sali sylwety ptaków: gila, wróbla, sikorki, wrony. Każde z dzieci może wybrać tylko 3 różne ptaki.
4. Rozmowa z dziećmi na temat ptaków na podstawie tablicy demonstracyjnej
oraz ilustracji przedstawiających wybrane ptaki. Analiza sylabowa nazw ptaków połączona z wyklaskiwaniem, oraz określenie głosek w nagłosie i wygłosie. Umieszczenie pod ilustracjami ptaków szablonów z ich nazwami do czytania globalnego.
5. „Kolorowe obręcze”- nauczyciel rozkłada na dywanie cztery obręcze zadaniem dzieci jest pogrupować ptaki tak aby w każdej z obręczy znalazł się inny gatunek. Następnie nauczyciel zadaje dzieciom pytania na przykład:
- ile jest ptaków w pierwszej obręczy?
- w której z obręczy jest najwięcej ptaków?
- ile jest wron?
- ile jest sikorek?
- o ile jest więcej sikorek od wróbli?
- których ptaków jest najmniej?
- o ile jest mniej gili od sikorek?
- ilu wron brakuje by było ich tyle samo co wróbli?
- która z kolei jest obręcz z sikorkami?
5. „Ptaszki do gniazd”- zabawa ruchowa, dzieci naśladują ptaszki i poruszają się w rytm tamburynu, na przerwę w muzyce ptaszki wlatują do odpowiednich gniazd zgodnie
ze wskazówkami nauczyciela:
- w pierwszym gnieździe mogą być tylko dziewczynki,
- w każdym gnieździe mogą być tylko 4 ptaszki,
- w każdym gnieździe może być tylko 6 ptaszków
- jedno gniazdo musi zostać puste.
6. „Dokończ rytm” nauczyciel układa rytm z ptaszków na dywanie, zadaniem dzieci jest kontynuowanie rytmu poprzez dokładanie następnych ptaszków z koszyka.
7. Dzieci odgadują zagadkę słowną „W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam
- ćwierkaniem?”. Po odgadnięciu zagadki nauczyciel prezentuje karmnik dla ptaków. Następnie prosi po kolei dzieci o umieszczenie właściwego ptaszka w odpowiednim miejscu na przykład:
- połóż sikorkę w karmniku,
- połóż gila po prawej stronie karmnika,
- połóż wróbla po lewej stronie karmnika,
- połóż wronę za karmnikiem,
- połóż sikorkę przed karmnikiem,
- połóż gila na dachu karmnika,
- połóż wróbla obok sikorki,
- połóż gila pomiędzy wróblem a sikorką.
8. „Talerzyki dla ptaszków” nauczyciel rozkłada papierowe talerzyki, na każdym z nich zapisuje inną cyfrę, obok układa pompony. Umawia się z dziećmi, że na czas zabawy pompony zamienią się w przysmaki dla ptaków. Każde dziecko otrzymuje klamerkę. Dzieci po kolei dokładają na talerzyki pompony za pomocą klamerki tak aby uzupełnić talerzyki zgodnie
z podaną na nich cyfrą.
9. Dzieci wraz z nauczycielem otwierają tajemnicze pudełko, odnajdują w nim pokarm dla ptaszków, dzieci wsypują i zawieszają przysmaki dla ptaków, następnie razem z nauczycielem zamieszczają karmnik w ogrodzie przedszkolnym.
10. Dzieci uzupełniają kartę pracy rysując karmnik po śladzie oraz kolorując sylwety sikorki
i gila.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.