X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45758
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program autorski innowacyjny "Kolorowe środy" dla dzieci w wieku 3-4 lat

Program autorski dla dzieci w wieku przedszkolnym (grupa 3-4 latki)

„Kolorowe środy”

Wiek przedszkolny jest najbardziej optymalnym czasem do odkrywania, przeżywania
i poznawania tajemnic najbliższego otoczenia. Jest to dobry czas, kiedy 3, 4 latka nie obarcza się presją osiągania ocen oraz niezdrową rywalizacją. Działania badawcze budzą w dziecku poczucie bycia sprawcą, rozbudzają kreatywność, co pozwala poszerzać wiedzę już na przedszkolnym starcie. Dzieci wzbogacają swoja wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne w obcowaniu
z otaczającym je światem poprzez obserwację i działanie w zabawie.
Program „Kolorowe środy” to wspaniała kolorowa zabawa dla najmłodszych, podczas której w łatwy, ciekawy i barwny sposób poznają ogromny świat. Najmłodsze dzieci ciągle potrzebują wsparcia procesów integracji sensorycznej, stąd program opiera się głównie na zmysłach.
Realizacja tego programu zaspokoi dziecięce potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, uruchomi wyobraźnię w barwnym świecie.

Program prowadzony będzie, jeden raz w miesiącu (środy) w grupie II (3, 4 latki) przez cały rok. Każdy z dziesięciu tematów realizowany będzie w czasie zalecanym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego - "dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować".

1. Wrzesień- kolor czerwony
2. Październik- kolor niebieski
3. Listopad- kolor pomarańczowy
4. Grudzień- kolor czarny
5. Styczeń- kolor biały
6. Luty- kolor granatowy
7. Marzec- kolor żółty
8. Kwiecień- kolor brązowy
9. Maj- kolor zielony
10. Czerwiec- kolor tęczowy

Zajęcia polegać będą na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych twórczych
w grupie, z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania
i przeżywania. Naczelną ideą programu jest umożliwienie dzieciom poznawania otaczającej je rzeczywistości w jak najszerszym i możliwie wszechstronnym wymiarze w oparciu o wybrany kolor. Każdemu miesiącu została dopasowana jedna, charakterystyczna dla niego barwa. Na takiej podstawie do koloru zostały dobrane tematy, z którymi wiąże się dany dzień działań w grupie. Program umożliwia maluchowi zdobywaniu wiedzy na różnych poziomach rozwoju.

Program autorski „Kolorowe środy” jest zgodny z celami wychowania przedszkolnego zawartymi w podstawie programowej. Pozwoli on dostarczyć dzieciom możliwości samodzielnego doświadczania, badania i eksperymentowania z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych.
Głównym celem jest podniesienie jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania. Pomoże to zapewnić dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wpieranie ich ciekawości, aktywności i pierwszych prób samodzielności- Przedszkolak- ja jako sprawca. Istotne staje się również odkrywanie zewnętrznego świata oraz poznawanie ludzi i miejsc, a także własnych emocji, co ułatwi dzieciom późniejszy start na kolejnych etapach edukacji.
Cele szczegółowe:
poznawanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego
budzenie ciekawości podczas badania/eksperymentowania i działania
stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenia i ekspresji
tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka
poznawanie, nazywanie i próby radzenia sobie z swoimi emocjami
budzenie wrażliwości dziecka -wrażliwości estetycznej w odniesieniu do mowy (u 3-4 latka jest to początek), zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyk.

Zadaniem nauczyciela będzie stworzenie odpowiednich warunków do wspólnych, integrujących przedszkolaków zabaw twórczych oraz warunków do zabawy/ nauki poprzez różne formy poznawania dla wszystkich dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych.

Metody i formy pracy:

Metody czynne:
praktyczne: prezentacja z objaśnieniem czy z instruktażem
praktyczne działanie: badanie, eksperymentowanie, szacowanie, konstruowanie
metody aktywizujące: zabawy badawcze, doświadczenia, zabawa dydaktyczna
z elementami eksperymentu, burza mózgów
Metody oglądowe:
obserwacja
pokaz
podanie przykładu, wzoru postępowania
spotkanie z teatrem, muzyką i plastyką pomaga uwrażliwiać dzieci na sztukę
Metody słowne:
rozmowy
zagadki
bajki i opowiadanie
Pedagogika zabawy
Elementy Metody ruchu rozwijającego, terapii i wspomagania rozwoju Weroniki Sherborne.

Dobór metod zależał będzie od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie działania zostały zaplanowane. Będą one miały na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność poznawczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.

Formy:
praca indywidualna
w małych zespołach
praca z całą grupą.

Ewaluacja programu:

Podstawową formą pracy z dzieckiem będzie odkrywanie świata przez zabawę twórczą w oparciu o dany kolor. Twórcze działanie jest najlepszym sposobem do zaspokojenia potrzeb małego dziecka. Dlatego też celem podstawowym programu będzie wdrożenie wychowanków do poczucia sprawczości, które rozbudzą w najmłodszym przedszkolaku bycie badaczem oraz bycie twórczym, kreatywnym.
Program został stworzony dla najmłodszej grupy 3-4 latków, gdzie wychowawca będzie prowadził bezpośrednią obserwację zachowań dzieci, formę aktywności, zaangażowania w nią dzieci, a także dokumentację fotograficzną na gazetce przedszkolnej grupy, podsumowującą miniony kolorowy dzień.
Po zakończeniu realizacji programu zostanie przeprowadzona ankieta wśród rodziców, mająca na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy program podniósł jakość pracy w grupie w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.

Realizacja programu w grupie 3, 4 latków:

Plan działań podjętych
w grupie
1.
25.09.2019r.
Czerwony
- jabłko (jesienny owoc)
„Dzień czerwonego jabłka”
Rozpoznawanie i nazywanie, budowa, kształt, barwa, smak (degustacja jabłka w różnych postaciach), zapach na podstawie jabłka; dopasowywanie połówek czerwonych owoców i warzyw; rozpoznawanie przez dotyk;
praca plastyczna- zabawa stemplami z połówek i ćwiartek z jabłek.
2.
16.10.2019r.
Niebieski
- woda (deszczowa pogoda)
„Tajemnicze krople wody”
Nauka piosenki w oparciu o Metodę Dobrego startu „Deszczowe kropelki”. Zabawy z wodą (doświadczenia)- badanie wody- obserwacja: określanie koloru, wyglądu; wąchanie wody, określanie zapachu, próbowanie wody, określanie smaku. Pogadanka o znaczeniu wody dla życia na ziemi. Czynności higieniczne- nauka prawidłowego mycia dłoni.
3.
13.11.2019r.
Pomarańczowy- (jesienny)
liść
„Listek dla Magdy”
Oglądanie pod lupą, mikroskopem budowy liścia; Praca plastyczna „Mój liściasty zwierz”- przeprowadzenie konkursu plastycznego międzyprzedszkolnego
4.
11.12.2019r.
Czarny
- cień
„Ja i mój cień”
Zabawy z cieniem, zgadywanki. Czym jest cień? Teatrzyk cieni.
5.
08.01.2020r.
Biały
- dentysta
„Spotkanie z dentystą”
Wizyta w gabinecie dentystycznym; próba szukania sposobów radzenia sobie z przeżyciem strachu
6.
12.02.2020r.
Granatowy
- kosmos
„Kosmiczna podróż”
Pogadanka o kosmosie. Odczytanie listu od Ufoludka. Zabawy ruchowe ufoludków. Projekt przestrzenny- stworzenie z tektur własnych statków kosmicznych.
7.
18.03.2020r.
Żółty
- pszczoła
„Pracowite pszczółki”
Obejrzenie filmu o pszczołach, pogadanka o budowie owada i uwrażliwienie na ich ważność w przyrodzie. Co łączy pszczółkę z kwiatem? Historyjka obrazkowa„Jak powstaje miód?”, degustacja miodu.
8.
22.04.2020r.
Brązowy
- ziemia
„Jesteśmy przyjaciółmi ziemi”
Zabawa w segregowanie śmieci. Sadzenie i sianie i obserwacja wzrostu wybranych nasion w kąciku przyrodniczym.
9.
13.05.2020r.
Zielony
- żaba
„Chora żaba”
Teatrzyk dla całego przedszkola „Żaba” J. Brzechwy. nazwa, wygląd, poruszanie się, naturalne środowisko
10.
17.06.2020r.
Tęczowy
- tęcza
„Wakacje w kolorach tęczy”
Poznanie kolorów tęczy, obserwacja, praca plastyczna. Bal, zabawy chustą animacyjną

Osiągnięcia dzięki realizacji programu:

rozbudzenie ciekawości badawczej
3 i 4 latki osiągną zasób cech i umiejętności:
ciekawość badawcza
wyobraźnię i fantazję
odczuwanie radości i zadowolenia z efektów prowadzonych działań
kształtowanie pierwszych, właściwych relacji z rówieśnikami
ciekawość świata, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na pierwsze pytania przyrodnicze
pierwsze próby porównywania, opowiadania
czerpanie i okazywanie radości i kreatywności w podejmowanych działaniach
kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie.

Propozycje zajęć i zabaw wg wybranych obszarów:

„Dzień czerwonego jabłka”:

1. Prezentacja wiersza „Entliczek pentliczek” przez nauczyciela:
„Entliczek, pentliczek czerwony stoliczek (nauczyciel nakrywa stolik czerwonym obrusem)
A na tym stoliczku pleciony koszyczek (nauczyciel kładzie na stoliku koszyk wiklinowy)
W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek (nauczyciel wyciąga z koszyka czerwone jabłuszko, na którym siedzi robaczek)
A na tym robaczku, zielony kubraczek” (nauczyciel pokazuje dzieciom, że robaczek ma zielony kubraczek).
2. Robaczek maleńki- zabawa z pokazywaniem do wiersza - ( dzieci pokazują):
„Robaczek maleńki (dzieci pokazują palcami kciuk i wskazujący jaki maleńki)
Ugryzł jabłuszka kęs malutki
Zostanę tu - rzekł (dzieci palcami pokazują tu)
I jeszcze głębiej wszedł (dzieci tupią nogami)
Jedzenie wyborne
Dookoła mnie (dzieci pokazują dookoła rękami)
Co za pyszności (dzieci głaszczą się po brzuchu)
Mniam, mniam, mniam
Dzieci wiedzą, że owoce są smaczne i zdrowe, nawet robaczek nie chce wyjść z jabłka”.
3. Co zjadłem? – dzieci degustują jabłka w różnych postaciach (jabłka świeże kwaśne - słodkie, pieczone, mus jabłkowy, suszone).
4. Jabłkowy wyścig – wyścig z jabłkiem na talerzyku.
5. Turlaj się turlaj – turlanie jabłka po podłodze.
6. Co to za owoc?” -zabawa w zgadywanie. Chętne dziecko z zawiązanymi oczami próbuje owoc przygotowany przez nauczyciela i odgaduje jego nazwę.
7. „Szukaj pary” – dzieci szukają osobę z taką drugą połówką czerwonego owocu i warzywa. Tworzą z nią parę i tańczą w rytm melodii puszczanej przez nauczyciela. Gdy muzyka cichnie każde dziecko swobodnie porusza się po sali. W momencie, gdy ponownie słychać muzykę dzieci szukają pary i zaczynają znów tańczyć. W dalszej części zabawy dzieci wymieniają się emblematami.

„Listek dla Magdy”:

1. Listek – zabawa z piosenką. Poruszające się po sali dzieci śpiewają i ilustrują kolejno:
„listek w listopadzie opadł na Madzię – gestem pokazują spadający liść
niosła go na głowie jako ozdobę – dotykają włosów
lecz gdy się schyliła, listek zgubiła – wykonują gest pochylenia
smutno jej troszeczkę, szkoda listeczka” – zakładają ręce przed sobą ze smutną minką lub łapią się za głowę w geście „ojojoj”.
2. Jesień – zabawa ruchowa. Dzieci stają w kole lub rozsypce. Mówiąc wierszyk (autorstwa Magdaleny Wygnańskiej), pokazują jednocześnie treść gestem:
„Szszszszsz,..., szszszszsz... – wieje wiatr – dzieci stają w rozkroku, podnoszą ręce w górę, chwieją się w lewo i prawo
Szu, szu, szu, szu – listek spadł – ruch „dyrygenta” rękami na boki
Zbieram listki tu i tam – przysiad lub skłon na lewo i prawo
I już wielki bukiet mam” – pokazują rękami wielkie koło przed sobą.
3. Wiatr Leniuszek i Wietrzyk Łobuziak – zabawa muzyczna. Dzieci zamieniają się w listki – gdy słyszą melodię spokojną, to znak, że wieje Wiatr Leniuszek – tańczą na drzewie, delikatnie kołysząc się w miejscu. Melodia skoczna i wesoła jest znakiem, że pojawił się Wietrzyk Łobuziak, który pozrywał listki – dzieci wirują i tańczą po całej sali.
4. Mały listek, duży liść – zabawa w poznawanie i utrwalanie pojęć „duży” i „mały”. Pan Wicherek strasznie się nudził i postanowił potańczyć z drzewami. Bawił się świetnie, ale trochę narozrabiał – drzewa pogubiły listki. Zadaniem dzieci będzie pomóc
w uporządkowaniu ich – małe do małego, a duże do dużego kosza.
5. Kolorowe listki – zabawa muzyczna w rozpoznawanie kolorów i umuzykalnianie dzieci. Ustawiamy dzieci-listki w rozsypce. Każdemu dajemy szarfę/chustkę żółtą lub czerwoną. Pani Jesień-nauczyciel trzyma dwie chusty (żółtą i czerwoną) i to ona decyduje przez podniesienie i machanie w górze chustą, jaki kolor listków ma tańczyć. Gdy Pani Jesień macha chustą czerwoną – tańczą Listki czerwone, gdy żółtą – tańczą Listki żółte.
6. Mój liściasty zwierz- konkurs plastyczny wewnątrzprzedszkolny.

„Tajemnicze krople wody”- zajęcia w oparciu o MDS:

Ceremoniał powitania-piosenka.
- Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły na podłodze, wysunęły prawą nogę i pomachały, wysunęły lewą nogę i tupnęły.
- Nauczyciel prosi dzieci o zajęcie miejsc w pobliżu magnetofonu.
- Nauczyciel odtwarza z kasety magnetofonowej nagranie deszczu. Prosi dzieci o nazwanie słuchanych odgłosów.
- Nauczyciel włącza magnetofon z nagraniem piosenki „Deszczowe
krople” prosi, aby dzieci uważnie słuchały i powiedziały o czym opowiada piosenka.
- Nauczyciel demonstruje ilustrację przedstawiającą dzieci pod parasolem i prosi o przypomnienie jak należy ubierać się, kiedy pada deszcz.
- Nauczyciel zapoznaje dzieci ze słowami piosenki.
- Nauczyciel proponuje dzieciom wykonanie piosenki, pomaga śpiewać.
- Nauczyciel rozdaje dzieciom instrumenty muzyczne: trójkąty, marakasy, kołatki, bębenek. Prosi dzieci aby zagrały jak mały deszczyk stuka w szybę, a jak pada duży deszcz.
- Nauczyciel proponuje, aby podczas wspólnego
śpiewania piosenki
„Deszczowe krople” dzieci wystukiwały rytm piosenki –
padające krople deszczu.
Ćwiczenia ruchowe:
- Zawieszenie kart pracy na tablicy, nauczyciel udziela pochwały dzieciom za staranne wykonanie prac.
- Nauczyciel prosi dzieci, aby stanęły w kole wiązanym.
- Nauczyciel macha do dzieci prawą ręką na pożegnanie.
- Ceremoniał zakończenia zajęć.
- piosenka.

- Nauczyciel proponuje zabawę przy śpiewaniu piosenki: przy
słowach „deszczyk kapie” dzieci wyciągają do góry prawą rękę i będą z góry w dół kreśliły w powietrzu linię ukośną; przy słowach „łap kropelki” wyciągają przed siebie obie ręce chwytając deszczowe krople.
- Nauczyciel demonstruje omawiane gesty.

Ćwiczenia ruchowo-słuchowe:

- Nauczyciel prosi dzieci, aby zajęły miejsce przy stoliku.
- Nauczyciel rozdaje dla każdego dziecka po dwa małe woreczki: jeden dla prawej, drugi dla lewej ręki.
- Nauczyciel zaprasza dzieci i ich rączki na spacer po deszczu. Prosi, aby dzieci położyły lewą rękę na woreczku z lewej strony, a prawą na woreczku z prawej strony i uderzały otwartą dłonią w woreczki na zmianę oraz lewą, raz prawą ręką. Demonstrują c czynności dzieciom wspólnie śpiewa piosenkę.
- Nauczyciel prosi dzieci, aby uderzały w woreczki równocześnie lewą i prawą ręką w rytm śpiewanej piosenki.

Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:

- Nauczyciel poleca dzieciom zebrać woreczki.
- Nauczyciel pokazuje dzieciom wzór z narysowanymi ukośnymi kreseczkami – deszczowymi kroplami. i omawia
- Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku kartkę z wzorem
namalowanym flamastrem, wyklejonym sznurkiem, materiałem, śpiewa piosenkę.
- Nauczyciel rozdaje dzieciom czyste kartki z bloku rysunkowego i węgiel, demonstruje rysowanie wzoru, śpiewa piosenkę.
- Nauczyciel zbiera prace dzieci.
- Nauczyciel rozdaje karty do ćwiczeń, prosi dzieci, aby powiedziały co one przedstawiają.
- Nauczyciel rozdaje flamastry i demonstruje sposób
rysowania wzoru, śpiewa piosenkę.
- Nauczyciel rozdaje kredki pastelowe.

„Ja i mój cień”:

1. Jestem cieniem- zabawa ruchowa. Dzieci stoją w szeregu. Nauczyciel kładzie się na podłodze ilustrując cień. Dzieci powtarzają ruch nauczyciela. Następnie kolejne dzieci, leżąc na podłodze, w wymyślnych pozach pełnią rolę cienia. Dzieci naśladują kształty prezentowane przez kolegów.
2. Historia z cieniem- zachęcenie dzieci do ilustrowania ruchem słuchanego opowiadania.
3. Samotna wiewiórka- historyjka, zabawa rymami. Nauczyciel czyta dzieciom wiersz zatrzymując się w odpowiednich miejscach, w których dzieci z pomocą nauczyciela wymyślają odpowiedni rym. Następnie dzieci próbują wykonać ilustrację do usłyszanego wiersza.
4. Który cień pasuje do danego przedmiotu?:- zabawa w zgadywanie. Nauczyciel prezentuje różne cienie- dzieci odgadują do kogo mogą należeć.
5. Dobiegnij do swojego cienia!- zabawa ruchowa. Każde dziecko zakłada szarfę. Nauczyciel układa w czterech miejscach ilustracje przedstawiające rzeczy: kot, buty, torba, auto. Dzieci biegają swobodnie po sali. Na dźwięk tamburyna zatrzymują się i szukają na podłodze cienia, którego kolor tła jest kolorem ich szarfy.
6. Ja i mój cień- zabawa ruchowa. Dzieci ustawiają się w parach. Dziecko porusza się w rytm melodii, a cień powtarza wszystkie jego ruchy. Po chwili zmiana ról.
7. Rozpoznawanie cieni i postaci ze znanych dzieciom bajek (płaskie sylwety).

„Kosmiczna podróż”
1. Dźwięki kosmosu- słuchanie odgłosów kosmosu.
2. Gimnastyka. Wybieramy się w kosmos ale aby zostać kosmonautą trzeba się do tego przygotować- zabawa WŁAŚNIE TAK- nauczyciel mówi, że gdy ktoś chce zostać kosmonautą musi być sprawny i silny, dlatego musi sprawdzić czy dzieci potrafią wykonać różne ćwiczenia:
– skaczecie na dwóch nogach
– teraz skaczecie na jednej nodze
– obracacie się dookoła siebie
– zamknijcie oczy i palcem wskazującym dotknijcie czubek nosa
– dotknijcie jedną ręką podłogi a drugą palcem wskazującym pokażcie sufit
– teraz stańcie na obu nogach, wyciągnijcie ręce w kierunku sufitu
– każdy zdał egzamin na kosmonautę.
3. Zaproszenie do kosmicznej podróży- opowieść ruchowa (start rakiety- zabawa przy muzyce R.Straussa  Odyssey.
4. Kosmita- zabawy z balonami. Czy wiecie, jak wyglądają przybysze z kosmosu?
Nauczyciel rysuje mazakiem na balonie i mówi: Wszyscy mieszkańcy planety wyglądają tak:
− „mają oczy, żeby patrzeć, ,
− mają nosy, żeby wąchać,
− mają uszy, żeby słyszeć
− mają usta i uśmiechniętą buzię, bo lubią śpiewać”. Spróbujmy stworzyć ich podobizny na balonach. Nauczyciel rozdaje dzieciom zielone balony i czarne markery. Dzieci rysują na swoich balonach twarze ufoludków.
5. Ufoludek- praca plastyczna połączona z ćwiczeniami oddechowymi. Dziecko rozdmuchuje zielona farbę, dorysowuje nogi i ręce i nakleja ruchome oczka.
6. Nawiązanie kontaktu z Marsem- zabawa ortofoniczna. Dzieci dobierają się parami, siadają naprzeciw siebie i przystawiają tył głowki balonika do swoich uszu – słuchają głosu ufoludka. Jedno dziecko wypowiada słowa: nem, ne, no, trulo lulo, bra, bre, bri, bro, bre  ke, ke bre, ke ke. (bis).

„Pracowite pszczółki”
1. Pszczółki do ula – zabawa orientacyjno-porządkowa. Nauczyciel przykleja każdemu dziecku na koszulce emblemat z pszczołą. Następnie na środku dywanu układa z szarf kształt ula. Po wykonaniu tej czynności prowadzący wyjaśnia dzieciom, że kiedy w tle słychać spokojną muzykę, mogą poruszać się po sali jak pszczoły. Gdy muzyka milknie, przedszkolaki wlatują do ula.
2. Jak powstaje miód – rozmowa w oparciu o historyjkę obrazkową. Prowadzący prezentuje przedszkolakom losowo wybrane obrazki dotyczące etapów produkcji miodu. Zadaniem dzieci jest ich ułożenie zgodnie z własną intuicją. Dorosły weryfikuje poprawność, a następnie opowiada, jakie są kolejne etapy produkcji miodu. Prezentacja filmiku.
3. Nie drażnij pszczoły! – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci tańczą swobodnie po sali w rytmie dowolnej wesołej muzyki. Dźwięk grzechotki oznacza, że przyleciała pszczoła, więc uczestnicy zabawy stają nieruchomo do momentu, w którym grzechotka ucichnie. Zabawa ma na celu utrwalenie zasady, że gdy w pobliżu pojawi się pszczoła, nie należy jej odganiać i wykonywać gwałtownych ruchów, bo w ten sposób tylko się ją rozdrażnia i prowokuje do ataku.
4. Pszczółki na kwiatek – zabawa matematyczna; doskonalenie reakcji na sygnał. Nauczyciel rozdaje dzieciom szarfy w czterech kolorach – dla każdej osoby po jednej. Rozkłada również kilka obręczy hula-hop symbolizujących kwiaty, a w ich wnętrzu rozsypuje po kilkanaście kuleczek zwiniętych z bibuły (symbolizujących pyłek). Gdy słychać odgłosy pszczół, dzieci „latają” po sali, wydając dźwięk bzzz... Kiedy dźwięk ucichnie, a prowadzący wypowie hasło: pszczółki na kwiatek!, każda „pszczółka” stara się zebrać jak najwięcej „pyłków” z „kwiatków”. „Pszczółki” mogą zbierać „pyłki” tylko wtedy, gdy nie słychać bzyczenia. Gdy ponownie rozlegnie się dźwięk, dzieci wkładają ziarenka „pyłku” za krawędź swoich skarpetek i ponownie zaczynają „lot”. Prowadzący może uzupełniać „kwiatki” o nowe „pyłki”, a zabawa kończy się, gdy cały „pyłek” zostanie zebrany. Na zakończenie przedszkolaki łączą się w zespoły według kolorów szarf, wysypują „pyłki” do wspólnego „ula” ułożonego z szarf w takim samym kolorze, jak ich szarfy. „Pszczółki” porównują ilość „pyłku” w „ulach” i szacują na oko, gdzie jest najwięcej, a gdzie najmniej.
5. Słodki jak... – degustacja miodu. Prowadzący przeprowadza zabawę, upewniając się uprzednio u opiekunów dzieci, czy żadne nie jest uczulone na miód. Przedszkolaki stają w kręgu. Nauczyciel rozdaje dzieciom plastikowe łyżeczki, następnie przechodzi po obwodzie koła, a każda osoba wkłada łyżeczkę do słoiczka, nabierając trochę miodu i kosztując go. Dzieci dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Mogą także degustować różne rodzaje miodu, wypowiadając się o ich barwie i różnicach w smaku i zapachu.

„Jesteśmy przyjaciółmi ziemi”

1. Wysłuchanie wiersza pt. „Opowieść Ziemi” (z wykorzystaniem ilustracji)
2. Zabawa ruchowa z gazetami: – spacer – czytanie – gniecenie i prostowanie – podrzucanie robienie kul – rzut do celu (koła).
3. Idziemy do lasu – zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego oraz przygotowanych pomocy:
- przejście po gałęziach ze skakanek
- przejście po kamykach z kolorowych krążków
- slalom między drzewami z butelek z wodą
- skoki przez kałuże z gazet.
4. Porządki w lesie – zabawa dydaktyczna przy odgłosach lasu oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju odpadów. Na podłodze porozkładane są śmieci, a także kolorowe obręcze hula – hop. Przed rozpoczęciem zabawy nauczycielki wspólnie z dziećmi omawiają sposoby segregacji odpadów na podstawie plansz tematycznych oraz wyjaśniają znaczenie poszczególnych kolorów pojemników. Zadaniem dzieci jest pozbieranie śmieci, a następnie rozpoznawanie i nazywanie ich, wspólne określanie materiału, z jakiego zostały zrobione oraz wrzucenie ich do odpowiednich kół hula – hop.
5. Spotkanie w lesie” – zabawa słowna – losowanie ilustracji przedstawiających zachowania się dzieci w różnych sytuacjach, oglądanie ich oraz próba dokonywania oceny zachowania bohaterów poprzez przyklejenie uśmiechniętej lub smutnej buzi.
6. Brązowy kolor dziś króluje, bo Ziemia z nami świętuje – podawanie przez dzieci propozycji dotyczących tego, co może być w kolorze brązowym, rozwiązanie zagadki
o ziemi. Zaproszenie do sadzenia.
7. Zabawa: Dzień – noc. Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na hasło „dzień” naśladują czynności, jakie można wykonywać w ciągu dnia, na hasło „noc”, kładą się na dywanie i „śpią”.

„Wakacje w kolorach tęczy”

1. Inscenizacja ruchowa „Pada deszcz”.
„Pada pada pada deszcz, wieje wieje wiatr
Pada pada pada deszcz, wieje wieje wiatr
Nagle błysk i burza jest
Nagle błysk i burza jest
A nad nami tęcza tworzy się”.
2. Wyróżnianie kolorów tęczy w odpowiedniej kolejności oraz podawanie skojarzeń związanych z w/w barwami. Wybrane przez nauczyciela dzieci wyróżniają kolory tęczy oraz podają skojarzenia, związane z tymi barwami. Wyszukiwanie w sali po 1 przedmiocie
z koloru tęczy.

3. Bawimy się kolorami tęczy - zabawa dydaktyczno- ruchowa. Każda osoba otrzymuje jeden pasek papieru w innym kolorze-różniący się kształtem. ( półkola, prostokąty). Wszyscy biegają swobodnie po sali w rytm muzyki. Gdy muzyka ucichnie, dobierają się w grupy mające jednakowe kształty. Każda grupa układa na dywanie swoją tęczę, zachowując kolejność kolorów.
4. Ćwiczenia oddechowe przy zabawie „Dmuchamy na piórka”. Nauczyciel rozdaje dzieciom piórka. Dzieci podrzucają lekkie piórka dmuchają na nie tak, by jak najdłużej utrzymywały się w powietrzu
5. Zabawy ruchowe z chustą animacyjną:
- Kolory- dzieci nazywają kolory ubrań, jakie mają na sobie. Stoją wokoło chusty trzymając ją za brzegi. Nauczyciel podaje nazwę jednego koloru. Dzieci, które mają na sobie coś
w tym kolorze przechodzą pod chustą zamieniając się miejscami.
- Słońce i deszcz- dzieci stoją wokół chusty trzymając ją za brzegi. Na hasło nauczyciela „Słońce” przekazują sobie chustę w lewą stronę tak, aby się poruszała. Na hasło „Deszcz”- podrzucają chustę do góry i chowają się pod nią.
- Tęcza, tęcza, cza, cza. Dzieci łapią za uchwyty kolorową chustę animacyjną. Nauczycielka śpiewa piosenkę Fasolek „Tęcza, tęcza, cza, cza”. W czasie trwania zwrotek dzieci kręcą się wkoło,trzymając chustę–raz w jedną, raz w drugą stronę, w czasie refrenu podnoszą chustę góra-dół. Zabawa zostaje powtórzona–dzieci próbują śpiewać refren wraz z nauczycielką.
1. Zabawa ruchowa z chustkami- Taniec motyli ( walc kwiatów na CD). Dzieci słuchając utworu swobodnie naśladują motyle fruwające po łące poruszając chustkami. Kiedy muzyka cichnie, rozkładają chustki na dywanie, siadają prostując plecy. Oddychają swobodnie wciągając powietrze nosem i wypuszczając buzią (naśladują wąchanie kwiatów).

Bibliografia:

Ledwoń M., Łasocha N. (2015) Entliczek. 3-latki. Zestaw dla dziecka. Nowa Era
KonarskiM. (2019) Tuptaj, maluszku. Zajęcia muzyczne dla grup żłobkowych i młodszych przedszkolaków. Kraków: www.blizejprzedszkola.pl
Stadtmuller E. (2019), Rymowanki- zapraszanki. Kraków: www.blizejprzedszkola.pl
Bogdanowicz M. (2003) Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Gdańsk: Harmonia
Bogdanowicz M. (2004) W co się bawićz dziećmi? Gdańsk: Harmonia.
Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2009) Metoda dobrego startu, od wierszyka do rysunku dla dzieci 3-4 letnich, Gdańsk: Harmonia.
Brzechwa J. Bajka dla malucha: Żaba. Wydawnictwo Skrzat
Wasilak A. (red.) (2002) Zabawy z chustą, Lublin: Klanza
Strony internetowe:
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/scenariusze-zajec-i-artykuly
https://blizejprzedszkola.pl/miesiecznik/do-pobrania
https://www.portaloswiatowy.pl/nadzor-pedagogiczny/autorski-program-musi-zostac-dopuszczony-do-uzytku-przez-dyrektora

Autor: Marta Durajczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.