X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4565
Przesłano:

Ziemia naszym domem - zajęcia o charakterze ekologicznym

Cel ogólny: Rozszerzanie wiadomości z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
* zna sposoby ochrony przyrody,
* rozumie, dlaczego należy dbać o naszą Ziemię,
* wie jak należy zachowywać się, aby pomagać Ziemi,
* pozyskuje pozytywny stosunek do przyrody,
*potrafi samodzielnie wymyślić hasło nawołujące do ochrony przyrody,
*wykonuje pracę plastyczną,
* odpowiada na pytania pełnymi zdaniami,
* wie, dlaczego ważna jest segregacja śmieci
Metody pracy:
* podające (pogadanka, objaśnienie, rozmowa kierowana)
* aktywizujące (burza mózgów, zabawa ruchowa, rozwiązywanie krzyżówki i zagadek)
Formy pracy:
*grupowa,
* indywidualna
Środki dydaktyczne: plastikowe pudełka, szklane przedmioty, papiery, worki na śmieci, krzyżówka, zagadki, kredki, kartki z bloku, płyta z muzyką, magnetofon, krzyżówka, wyliczanka literowa.

Przebieg zajęć:

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc na dywanie.
2. Rozdanie etykietek symbolizujących powietrze, lądy, wody.
3. Przywitanie dzieci: Witam strażników powietrza, Witam strażników lądów, Witam strażników mórz, oceanów i wszelkich wód.
4. N-ciel mówi, że podpowiedzią do tematu będzie hasło krzyżówki i zaprasza dzieci do jej rozwiązania. Chrońmy Ziemię!
5. Pogadanka:
Ziemia jest naszym domem. Rośliny, zwierzęta i woda są bardzo ważne dla wszystkich żywych organizmów, gdyż dostarczają nam powietrza, jedzenia i picia. Do gotowania i ogrzewania używamy drewna, węgla, gazu, ropy, czyli tego, co mamy dzięki ziemi i przyrodzie. Wykorzystujemy również energię słoneczną, siłę wiatru i energię wód płynących. Wszystko, co mamy zawdzięczamy ziemi. Nawet nasze domy, ubrania, książki, ołówki i inne przedmioty wykonane są z materiałów znajdujących się na powierzchni lub w głębi ziemi. Dlatego też naszym obowiązkiem jest jej ochrona, a jak to robić powiemy sobie później.
6. Jeżeli więc Ziemia jest tak dla nas ważna i tyle od niej dostajemy, to czy ma ona powody do niepokoju? Odpowiemy na to pytanie po wysłuchaniu krótkiego wiersza:
Ziemia jest naszym domem, moim i twoim i bardzo o to się niepokoi.
Czy ją szanują dorośli i dzieci?
Jak długo słońce będzie nam świecić?
Czy o nią dbamy wciąż należycie?
Jak długo będzie na ziemi Zycie?
Czy ochrona Ziemi to tylko moda?
Bo jeśli tak, to wielka szkoda
- Nie martw się Ziemio – mówią jej dzieci
- Słońce cudownie dzisiaj nam świeci. Ptaki fruwają i szemrze woda, a na ochronę Ciebie sił nam nie szkoda. My o ochronie zaś pamiętamy i zniszczyć Ciebie nigdy nie damy!
7. Czy Ziemia ma powody do niepokoju, jeśli tak to jakie?
8. Zabawa relaksacyjna: Segregujemy śmieci. Nauczyciel rozsypuje po sali szklane, plastikowe i papierowe przedmioty a zadaniem dzieci jest segregacja do odpowiednich worków.
9. Nauczyciel pyta: czy sprzątanie Ziemi jest trudne? Dzieci odpowiadają. N-ciel: Jeśli wszyscy ludzie sprzątaliby po sobie i nie wyrzucali śmieci gdzie popadnie to Ziemia byłaby czysta i nic by jej nie groziło.
10.Burza mózgów: Jak możemy pomagać naszej Ziemi?
Dzieci odpowiadają:
Oszczędnie korzystając z wody,
Nie palimy ognisk w miejscach niedozwolonych,
Nie niszczymy roślin, zieleni,
Opiekujemy się zwierzętami
Nie zabijamy zwierząt,
Segregujemy śmieci
11. Zagadki
Niewielki kowal w lesie się schował, bez kowadła, bez młotka głośna jego robota (dzięcioł)
Chociaż nierzadko wiew mroźny w białych płatkach zawiśnie odważny przebił śnieg (przebiśnieg)
Przez całą zimę słodko sobie śpi, a słodko dlatego, że miodek mu się śni (niedźwiedź)
12. Dokończ hasło
Każdy chce oddychać świeżym (powietrzem)
Czysta woda (zdrowia doda)
Roślin chronionych nie można (zrywać)
13 Wykonujemy pracę plastyczną każda grupa na swoje hasło
14. Wykreślanka literowa: wykreślamy co 3 literę i powstaje hasło.
15. Teraz już możecie nazywać się przyjaciółmi przyrody. Dziękuję za zajęcia. Nauczyciel rozdaje dyplomy Przyjaciela Przyrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.