X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4551
Przesłano:

Sporty zimowe - konkurs świetlicowy. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z GRUPĄ ŚWIETLICOWĄ

1.TEMAT: „Sporty zimowe” -konkurs świetlicowy.

2.CELE:

•CEL GŁÓWNY: kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz umiejętności rozróżniania sportów zimowych.
•CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń:
-potrafi zgodnie współdziałać w pracy zespołowej,
-zna zabawy i sporty zimowe oraz potrafi ja wskazać,
-zna nazwy zimowego sprzętu sportowego,
-potrafi rywalizować z kolegami w przyjaznej atmosferze,
-wytrwale dąży do wytyczonego celu,
-potrafi rozwiązywać zagadki
-potrafi dokonać wyboru odpowiednich nazw dyscyplin sportowych wybierając je wśród różnych haseł,
-potrafi pokazać gestem różne przedmioty i sporty związane z zimą,
-potrafi ułożyć puzzle,
-rzuca celnie do kosza,
-potrafi ułożyć z sylab wyrazy
-pracuje aktywnie uzyskując punkty za poszczególne konkurencje.

3.METODY PRACY:
- słowna( opis, instrukcja, rozsypanka wyrazowa i sylabowa,wykreślanka , zagadka, odpowiedzi, mapa skojarzeniowa)
-czynnego działania (puzzle, rzuty do kosza kulami papierowymi,pokazywanie sportów zimowych gestem).

4. FORMY PRACY:
- praca z grupą,
-praca w grupach.

5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-„Przyrodnicze zagadki Agatki” T.2. E. J. P. Frątczakowie,
-„160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III. Przyroda.J. Stasica.
-mapa skojarzeniowa w formie bałwana,
-karteczki z nazwami przedmiotów i sportów zimowych,
-wykreślanka ,
-puzzle,
-papierowe kule i kosz,
-rozsypanka sylabowa,
-klej,
-tablica z punktacją,
-cukierki (punkty),
-nagrody (słodycze , naklejki)
6.PRZEBIEG ZAJĘĆ :

1.Zebranie dzieci i podział na grupy.

2.Podanie tematu i zasad punktacji.

3.Przebieg konkursu:

A/ Zagadki- grupy kolejno wybierają numery zagadek, nauczyciel je odczytuje, a grupa podaje odpowiedź. ( za prawidłową odpowiedź 1 punkt).

B/ Mapa skojarzeniowa-grupy otrzymują materiały do wykonania mapy skojarzeniowej : rysunek bałwanka i karteczki z wyrazami.
Ich zadaniem jest wybranie wśród wyrazów tych związanych ze sportami zimowymi i naklejenie ich na bałwanku. Za każdy prawidłowy wyraz 1 punkt i dodatkowy za pierwszeństwo wykonania zadania.

C/ Pokazywanie przedmiotów i sportów zimowych-każda grupa wybiera swojego przedstawiciela. Reprezentanci drużyn kolejno losują hasła do przedstawienia. Przy pomocy gestu prezentują swojej grupie hasło , a drużyna musi je odgadnąć. ( np. skoczek narciarski). Za prawidłową odpowiedź 2 punkty.

D/ Wykreślanka - drużyny otrzymują tabele z literami, wśród których znajdują się wyrazy „ zimowe” . Zadaniem jest wykreślenie tych wyrazów jak najszybciej. Pierwsza drużyna otrzymuje 4 punkty, druga 3 , itd.

E/ Puzzle-grupy otrzymują dwa pocięte na kawałki obrazki przedstawiających sporty zimowe . Ich zadaniem jest prawidłowe ułożenie obrazków. Za każdy obrazek 2 punkty. Dodatkowy punkt za prędkość wykonania.

F/ Rzut do celu-drużyny kolejno rzucają do celu ( wiaderko ) papierowymi kulami ( kule śnieżne ). Każdy rzuca dwa razy. Każdy celny rzut to 1 punkt.

G/ Rozsypanka sylabowa-drużyny muszą ułożyć wyrazy z sylab. Wyrazy dotyczą sportów zimowych i zimy. Za każdy wyraz 1 punkt . Dodatkowy punkt dla drużyny, która pierwsza ukończy zadanie.

H/ Projekt stroju sportowca ( narciarz, łyżwiarz, hokeista –do wyboru). Członkowie grupy rysują projekt stroju sportowego.
Za wykonanie projektu można otrzymać od 2 do 5 punktów.
Zadanie będzie wykonane w zależności od pozostałego do końca czasu.
4. Podsumowanie punktów, podanie wyników, wręczenie nagród.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.