X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4546

Książka bawi i uczy - konspekt zajęć w kl. III

TEMAT: Wśród książek
ZAJĘCIA ZINTEGROWANE: e. polonistyczna, e. muzyczna e. matematyczna
ZADANIA:
- wprowadzenie do tematu zajęć
- przypomnienie wiadomości o historii książki
- przypomnienie pojęcia papirus, tabliczka gliniana i exlibris
- przypomnienie i utrwalenie nazwiska Jan Gutenberg
- wskazywanie rodzajów książek
- składanie z sylab nazw osób piszących książki
- ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej na integrację półkul mózgowych
- śpiewanie piosenki pt.: „Podróże, podróże”
- tworzenie map pojęciowych z różnych nazw książek
- utrwalanie czterech działań arytmetycznych w zakresie miliona

CELE: uczeń:
- potrafi opowiadać co było na poprzednich zajęciach i wymienić NACOBEZU do zajęć
- potrafi przypomnieć wiadomości dotyczące historii książki
- potrafi powiedzieć co to jest papirus, tabliczka gliniana, exlibris
- potrafi powiedzieć kim był i co wynalazł Jan Gutenberg
- wymienia różne gatunki książek
- wykonuje ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej na integrację półkul mózgowych
- śpiewa piosenkę pt.: „Podróże, podróże”
- tworzy mapę pojęciową z różnych nazw książek
- potrafi dokonywać obliczeń z czterech działań arytmetycznych w zakresie miliona

ZASADY NAUCZANIA: - zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania;
- zasada samodzielności;

ZASADY WYCHOWANIA: - kształtowanie postaw wychowawczych,aktywności, oddziaływania na świadomość uczniów;
METODY NAUCZANIA: - asymilacji wiedzy
- słowna: instrukcje, rozmowa
- czynna: ćw. w czytaniu, ćw. w pracy z tekstem,
- oglądowa: obserwacja

METODY WYCHOWANIA:- strukturalne: instruowanie
- sytuacyjne: stawianie zadań, pytań dziecku, dostarczanie informacji;
FORMY PRACY: praca grupowa, indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik do kl.III, karty pracy, magnetofon

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Podanie celu zajęć
- poznanie znaczenia ogólnego i szczegółowego nazw: twórca, utor, pisarz, literat, poeta, prozaik, bajkopisarz
- grupowanie rodzajów książek według logicznego porządku

2. Podanie NACOBEZU do zajęć
- osoby piszące książki
- mapy pojęciowe

3. Opowiadanie historii książki

Dzieci siedzą w kręgu i opowiadają „Jak dawniej wyglądały ksiązki?”
( gliniane tabliczki, książki z papirusu, księgi pergaminowe, książki pisane, książki drukowane)

4. Przypomnienie i utrwalenie nazwiska Jan Gutenberg

5. Popisy w pięknym czytaniu fragmentu utworu pt. „Skarb”

6. Układanie rozsypanki sylabowej tworzącej nazwy osób piszących książki, następnie ustalanie wyrazu nadrzędnego i podrzędnego”

7. Wyjaśnianie różnicy między opowiadaniem a wierszem, prozą a poezją.

8. Śpiewanie piosenki pt.: „Podróże, podróże” – zajęcia ruchowe przy muzyce, ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej na integrację półkul mózgowych

9. Tworzenie mapy pojęciowej
Dzieci otrzymują paski z nazwami różnych książek. Uczniowie grupują je według logicznego porządku

10. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie miliona.
11. Zakończenie zajęć
„list do dziecka” – uczniowie otrzymują kartkę w kształcie koperty i wpisują na niej:
1. imię i nazwisko
2. co Ci się najbardziej podobało na zajęciach?
3. co Ci się nie podobało?
4. gdybyś był nauczycielem, to co byś zmienił w naszych zajęciach?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.