X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4541
Dział: Gimnazjum

Dzikie wysypiska - nasz wspólny problem

Nauczyciel na wcześniejszych zajęciach zleca grupce uczniów wykonanie wywiadu i zdobycie podstawowych wiadomości dotyczących Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przykładowe pytania:
- gdzie znajduje się miejskie wysypisko śmieci,
- ile w ubiegłym roku przywieziono na nie śmieci,
- ile wynosi opłata za wywiezienie jednego pojemnika o pojemności 0,11 m3,
- ile wynosi kaucja (jednorazowa opłata) za wynajęcie pojemnika,
- kto może pomóc w wyposażeniu gospodarstwa w pojemniki i zorganizowaniu wywozu.

Temat lekcji: „Dzikie wysypiska” – nasz wspólny problem.

Cel ogólny:
- kształtowanie postaw proekologicznych

Cele operacyjne:
Uczeń:
- wymienia podstawowe informacje dotyczące działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie gospodarowania odpadami;
- wymienia przyczyny, powstawania „dzikich wysypisk”;
- wskazuje sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom;
- proponuje konkretne działania edukacyjne zmierzające do poprawy obecnego stanu.
- organizuje pracę w zespole.
- skuteczne się komunikuje,
- porządkuje i wykorzystuje informacje,
- organizuje własną pracę.

Strategia:
- odkrywająca.

Metody i techniki pracy:
- podające – pogadanka,
- problemowe – aktywizujące:
- metaplan,
- kula śnieżna,
- wywiad.

Formy pracy:
- grupowa,
- indywidualna.

Media edukacyjne:
- flamastry,
- kolorowy papier.

Przebieg zajęć

I. Faza wstępna:
- Pogadanka wstępna dotycząca stanu środowiska w naszej gminie ( przedstawienie treści wywiadu).
- Sformułowanie problemu „Dzikie wysypisko” – nasz wspólny problem.
- Zapisanie tematu na tablicy.

II. Faza realizacyjna:
Podział klasy na grupy (np. rzędy).
Poszczególne grupy opracowują odpowiedzi na następujące pytania (metodą kuli śnieżnej):
grupa I – Dlaczego powstają „dzikie wysypiska”?
grupa II – W jaki sposób można przeciwdziałać temu zjawisku?
grupa III – Jakie działania edukacyjne - Waszym zdaniem – należy podjąć aby przeciwdziałać temu zjawisku?
Wybór liderów grup, sekretarzy i sprawozdawców.
Wyjaśnienie sposobu pracy na lekcji i omówienie zasad przygotowywania prezentacji.
Uczniowie najpierw samodzielnie zastanawiają się i udzielają odpowiedzi na pytanie. Następnie konsultują swoją odpowiedź z kolegą/koleżanką z ławki – praca w parach. Po czym uczniowie przechodzą do pracy w czwórkach i grupach.
Uczniowie w grupach porządkują propozycje.
Efekty swojej pracy umieszczają na wspólnym plakacie.
Sprawozdawcy przedstawiają efekty pracy poszczególnych grup.

III. Faza podsumowująca:
Na podstawie wykonanych plakatów uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela, formułują wnioski i zapisują je w formie notatki.

Ocena pracy uczniów.

Dyskusja na temat: „Od czego powinniśmy zacząć walkę z dzikimi wysypiskami”.

Ewaluacja zajęć:
Rundka końcowa. Każdy uczeń kończy zdanie: Dzisiejsze zajęcia zwróciły moją uwagę szczególnie na...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.