X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45310
Przesłano:
Dział: Artykuły

Dobór treści kształcenia w edukacji środowiskowej

Treści kształcenia to całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole; odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których opanowanie ma umożliwić bądź ułatwić człowiekowi ukształtowanie jego stosunków ze światem go otaczającym (W. Okoń).
Dobór treści kształcenia w dużej mierze zależy od zainteresowań dzieci, otoczenia szkoły czy od bliskiego dziecku środowiska przyrodniczo-społecznego. Istotnym aspektem jest by dziecko wciąż uczyło się na konkretach, na tym co może zaobserwować, podjąć się jakiegoś eksperymentu, na tym co go w jakimś stopniu dotyczy gdyż wtedy ta nauka przebiega najlepiej i najkorzystniej dla ucznia, ale i przynosi najlepsze efekty. Treści te muszą być ze sobą spójne, a treści nowo wprowadzane przez nauczyciela powinny być w jakiś sposób powiązane z już ze znanymi przez dzieci zjawiskami, problemami czy tematami, tak by dzieci miały już jakiś swój punkt widzenia, a także by łatwiej im było poszerzać swoją wiedzę poprzez połączenie jej czy skojarzenie z tym co już jest im znane. Wprowadzając wiedzę stopniowo i odnosząc się już do znanych rzeczy i zjawisk dziecko uczy się z większą łatwością, niżeli w przypadku podawania mu suchych i niespójnych ze sobą faktów, czy też gdy dziecko nie może się odnieść już do swojej wiedzy lub doświadczeń w danym temacie. Należy także dobierać treści kształcenia tak by stworzyć w dziecku całościowy obraz świata, by widziało one pewne zależności w przyrodzie, by odbierało przyrodę i środowisko jako całość, a także znało miejsce jakie zajmuje człowiek w tym świecie. Gdy tak podejdzie się do doboru treści kształcenia, dziecko uczy się łatwiej, ale także wiedza ta zostaje z nim na dłużej, dzięki czemu będzie mogło poszerzać tą wiedzę o nowe elementy i w co raz to większym stopniu będzie ją rozumieć. Duże znaczenie doboru treści ma tu także środowisko w jakim dziecko na co dzień żyje. Przez różnice między krajami, regionami, ale i między wsią a miastem, treści różnią się między różnymi szkołami. Edukacja środowiskowa musi polegać w dużym stopniu na konkretach, a dziecko często samo odwołuje się do swojego środowiska naturalnego. W zakresie realizacji zajęć i doboru treści kształcenia w różnych szkołach, możemy zauważyć wiele różnic, każdy region, miasto czy wieś ma swoją własną historię, zjawiska klimatyczne czy charakterystycznie występujące rośliny, zwierzęta, które są dzieciom znane. Na tych znanych i bliskim dzieciom treściach należy bazować w dalszym nauczaniu, zaczynając jednak od uporządkowania tej znanej i bliskiej im rzeczywistości, powoli poszerzając ją o nowe informacje. Należy jednak zachować pewien odgórnie narzucony kurs przez podstawę programową, która to wyznacza nauczycielowi te aspekty środowiska przyrodniczego i społecznego, które muszą zostać zrealizowane na tym szczeblu naukowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.