X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44983
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Piękna nasza Polska cała... Podróże dalekie i bliskie

Temat zajęcia: „Piękna nasza Polska cała...” – 5l - rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski. 4l - utrwalenie nazwy kraju oraz symboli narodowych. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Obszar podstawy programowej:
• III/2 - odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
• IV/5 - odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
• IV/7 - eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
•IV/10 - wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

Cel główny zajęcia: Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw.

Cele operacyjne:

•Kształtuje więzi społeczne i narodowe;
•Zna nazwę ojczystego kraju oraz symbole narodowe;
•Rozpoznaje charakterystyczne cechy wybranych regionów Polski;
•Zna elementy strojów ludowych: góralskiego i krakowskiego;
•Śpiewa piosenki o tematyce patriotycznej;
•Porusza się krokiem krakowiaka;

Metody pracy wg S. Strzyżewskiego: podające, ekspresyjne, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, odtwarzania, słowne, żywego słowa.

Forma pracy: grupowa, indywidualna;

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające: krajobraz górski, morski, krakowiaka i krakowiankę w strojach ludowych, sylwety przedstawiające: elementy stroju góralskiego i krakowskiego, syrenkę warszawską, Zamek Królewski, Wawel, smoka wawelskiego, kierpce, kubrak wełniany, ciupagę, owieczkę, kapelusz góralski, latarnię morską, bursztyny, muszla.

Przebieg zajęcia:

1.Wspólna recytacja wiersza pt. „Polskie symbole”.

To nasza flaga. Barwy znajome:
Na górze białe, w dole czerwone.

Czerwień to walka, miłość i wierność.
A biel? To czystość oraz szlachetność.

Czerwień to tarcza. A biel to orzeł.
Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz.

Popatrz na godło polaku mały.
W tarczy czerwonej jest orzeł biały.

Słuchaj Mazurka. Pieśni znajomej,
O tym że Polska jest naszym domem.

Stojąc na baczność w hymnie śpiewamy,
że jest ojczyzną, którą kochamy.

•Jak nazywa się nasza ojczyzna?
•Jakie barwy są na fladze Polski?
•Jak wygląda godło?

2.Dziś odwiedzimy różne zakątki naszego kraju. A jakie? dowiecie się po rozwiązaniu zagadek. W rozwiązaniu zagadek pomogą wam obrazki.

Na tablicy znajdują się ilustracje przedstawiające: krajobraz górski, nadmorski, smok wawelski, Wawel, Zamek Królewski oraz Syrenka warszawska.

ZAGADKA NR 1

Są wysokie, skaliste,
Pokryte lasami.
Poznać je możemy wędrując szlakami.

•Dzieci wybierają ilustrację na której jest krajobraz górski i umieszczają na mapie konturowej Polski.
•Nauczyciel wyjmuje z pudełka różne przedmioty. Zadaniem dzieci jest wybranie tych, które kojarzą się z górami: kierpce, kubrak wełniany, ciupaga, owieczka, domek drewniany.
Przedmioty umieszczone zostają pod mapą Polski.

3.Wyruszamy w dalszą podróż najdłuższą Polską rzeką. Jak się ona nazywa?
Wisła nazywana jest królową polskich rzek. Nauczyciel zakłada koronę jednemu z dzieci, pozostałe chwytają się za ręce. Wspólny śpiew piosenki pt. „Płynie, Wisła płynie...” 2 zwrotki. Śpiewając ostatnią zwrotkę zawiązują koło.

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis)
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis)

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała, (bis)
A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)

•Do jakiego miasta dopłynęliśmy?
•Który z obrazków umieścimy tam gdzie leży Kraków? Zawieszenie ilustracji, na której jest Wawel.

4.Na dywanie nauczyciel umieszcza sylwety krakowiaka, krakowianki, górala, góralki w strojach ludowych – które z tych postaci związane są z Krakowem?

•Dzieci losują obrazki z elementami strojów ludowych – zadaniem ich jest umieszczenie ich pod odpowiednimi sylwetami.

5.Zabawa taneczna przy piosence pt. „Lajkonik”.
Ustawienie w parach. Dzieci podają sobie prawe dłonie i podczas zwrotki poruszają się dookoła. Podczas refrenu zatrzymują się i rytmicznie klaszczą a nauczyciel wymienia kolejno imiona dzieci, które tak jak Lajkonik poruszają się pomiędzy klaszczącymi dziećmi.

Hej, na Krakowskim Rynku
maki i powoje, maki i powoje,
chłopcy i dziewczęta, malowane stroje. (bis)

Ten Lajkonik, nasz Lajkonik,
po Krakowie ciągle goni,
Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj, kraj,
Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj.

Hej, na Krakowskim Rynku,
tam ludu gromada, tam ludu gromada,
Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. (bis)

Ten Lajkonik, nasz Lajkonik,
po Krakowie ciągle goni,
Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj, kraj,
Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj.

Hej, na Krakowskim Rynku
wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją,
cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją. (bis)

Ten Lajkonik, nasz Lajkonik,
po Krakowie ciągle goni,
Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj, kraj,
Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj.

ZAGADKA NR 2

Pytanie nietrudne,
to każdy z was przyzna.
Jak się nazywa nasza stolica?

•Który obrazek możemy zawiesić w miejscu, gdzie leży Warszawa? Dzieci wybierają Syrenkę i Zamek Królewski.

6.Posłuchajcie kolejnej zagadki a dowiecie się gdzie zakończymy podróż.

ZAGADKA NR 3

Czasami szumi głośno, innym razem ciszej.
Szum ten w zwykłej muszli możemy usłyszeć.

•Zawieszenie na mapie obrazków ilustrujących krajobraz nadmorski.
Nauczyciel kładzie na dywanie latarnię morską – dzieci siedzą dookoła.

•Słuchanie szumu morza zamkniętego w muszli.
•Pokaz bursztynów oraz biżuterii wykonanej z bursztynu – w trakcie oglądania wyrobów z bursztynu, wspólny śpiew piosenki pt. „Jestem Polakiem”.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

8.Ewaluacja – dzieci, które po zajęciu są w dobrym nastroju umieszczają pod latarnią morską muszlę.

Literatura:
 „Polskie symbole” M. Przewoźniak.
 „Płynie Wisła, płynie” – autor nieznany.
 „Hej na Krakowskim Rynku” – Tadeusz Binek
 „Jestem Polakiem” - Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.