X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44968
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym

KOMPETENCJE KLUCZOWE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

• Wiedza:
- znajomość języka ojczystego
- rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie
- wyrażanie i interpretowanie pojęć, myśli, opinii

• Umiejętności:
-słuchanie utworów literackich
-ćwiczenie pamięci odtwórczej, nauka wierszy, ról
-wypowiedzi spontaniczne i kierowane

• Postawa:
-opiera się na poszanowaniu indywidualnego profilu językowego każdej osoby
-szacunek dla języka ojczystego
-zwrócenie uwagi na poprawność formy wypowiedzi

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności

• Wiedza:
-wprowadzenie zajęć z języka obcego
- zapoznanie się z dźwiękami języka obcego, poznanie wielu pojedynczych słów
-zapoznanie z wielokulturowością

• Umiejetności
- poznanie właściwej wymowy
-używanie prostych zwrotów w języku obcych w sytuacjach codziennych – w zabawie i w nauce
-udział w grach i zabawach ruchowych (językowych)

• Postawa :
-opiera się na poszanowaniu indywidualnego profilu językowego (obcego) każdej osoby
-szacunek dla osób posługujących się jezykiem obcym
- dzieci na tym etapie edukacyjnym wykazują zainteresowanie językiem obcym

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii:

A) Kompetencje matematyczne

• Wiedza:
- solidna umiejętność liczenia
- znajomość miar i struktur
- rozumienie terminów i pojeć matematycznych

• Umiejetności:
-sotoswanie podstawowych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach
- rozumowanie w matematyczny sposób
- komunikowanie się jeyzkiem matematycznym
• Postawa:
-opiera się na szacunku do prawdy oraz chęci szukania przyczyn i oceniania ich zasadnosci
- weryfikowanie wiedzy i odnoszenie jej do codziennych sytuacji, które dziecko zna
- rozwijanie i wykorzystywanie myślenia matematycznego

B) Kompetencje przyrodnicze, technologia i inżynieria
• Wiedza:
- obejmuje główne zasady rządzące światem przyrody
- obejmuje podstawowe pojęcia naukowe, teorie zasady i metody
- obejmuje ogólną działalność człowieka na swiat przyrody
• Umiejętności:
- wykorzystywanie narzędzi TIK (np. komputer, magnetofon, rzutnik, tablica interaktywna)
- stosowanie wiedzy i metod objaśniających poprzez eksperymentowanie, obserwowanie, majsterkowanie
-zabawy eksperymentalno-doświadczalne, wykorzystanie bezpiecznych narzędzi (kąciki majsterkowicza)
• Postawa:
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii do rozwiązywania różnego rodzaju zadań problemowych
- porozumiewanie się i współpraca za pośrednictwem Internetu i wykorzystanie narzędzi TIK
- weryfikowanie wiedzy i odnoszenie do codziennych sytuacji (znajomość płynących zagrożeń)

4. Kompetencje cyfrowe
• Wiedza:
-znajomość platform edukacyjnych
-warsztaty np. „Mistrzowie Kodowania”, „Kodowanie na dywanie”
-zaznajomienie dzieci z urządzeniami cyfrowymi

• Umiejętności
- nauka kodowania przez zabawę
- wykorzystywanie na lekcji elementów gier, aplikacji
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii do rozwiązywania różnego rodzaju zadań problemowych

• Postawa:
- uświadomienie dzieci o zagrożeniach płynących z Internetu i urządzeń TIK
- uświadomienie, że urządzenia TIK to nie tylko rozrywka ale i płynące korzyści edukacyjne
- zajęcia profilaktyczne

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
• Wiedza:
-wprowadzenie do rozumienia obyczajów i sposobów funkcjonowania osób różnych społeczeństwach i środowiskach
- wzbudzenie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i przedszkola
-zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra (np. wolontariat)
• Umiejętności:
-rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w społeczeństwie
- praca w grupach mieszanych –uczenie się od siebie, praca zespołowa
- kompetencja ta kształtowana jest przez realizację wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego
• Postawa:
- Stosowanie wzmocnień pozytywnych
- określanie i wyznaczanie celu
- rozwijanie odporności i pewności, by dążyc do skutecznego uczenia się przez całe życie

6. Kompetencje obywatelskie

• Wiedza:
- budzenie zainteresowania historią swojej rodziny, okolicy, kraju
- nauka praw dziecka
- wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas różnorodnych sytuacji, uwrażliwianie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra
• Umiejętności:
- rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych w społeczeństwie
- umiejętność zdobywania wiedzy poprzez zadawanie pytań podczas spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
- wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznych, organizacji
• Postawa:
- Podejmowanie działań rzecz wspólnego dobra np. wolontariat
- nauka patriotyzmu przez obchody m. in. Dnia Niepodległości
- tolerancja przy jednoczesnym eliminowaniu postaw społecznie niepożądanych

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
• Wiedza:
- kształtowanie umiejętności planowania działań i konsekwentnego ich realizowania
- stosowanie w pracy z dziećmi metody projektów
-stwarzanie dzieciom okazji pozwalających samodzielne doświadczanie, eksplorowanie

- Umiejętności:
-współpraca podczas stawiania dzieciom zadań do wykonania w parach, grupach, co pozwala im poczuć się współodpowiedzialnymi za efekt podejmowanych działań
- warsztaty plastyczne, wizualizacyjno – przestrzenne
-zdolność wcielania pomysłów w czyn

• Postawa:
- uczestnictwo w wydarzeniach, programach i akcjach tematycznych
- radzenie sobie z niepewnością, dwuznacznością i zagrożeniem
- podejmowanie świadomych decyzji i inicjatyw

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
• Wiedza:
- zaznajomienie z ginącymi zawodami
- zaznajomienie z różnymi technikami plastycznymi
- przybliżenie świąt w tradycji ludowej
• Umiejętności:
- dostrzeganie potrzeby znajomości istnienia różnych zawodów
-udział w różnych uroczystościach przedszkolnych, koncertach, konkursach
- umiejętność posługiwania się różnymi instrumentami, narzędziami malarskimi i materiałami plastycznymi
• Postawa:
- Szacunek do tradycji
- szacunek do wytworów kultury i sztuki
- szacunek do ginących zawodów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.